Refaktoryzacja kodu legacy

Kod: legacy-refactor
Kategoria: Refaktoryzacja kodu legacy
Forma: 40% wykłady / 60% warsztaty
Czas trwania: 3 dni
Grupa docelowa:
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.
Data i dokładny zakres do ustalenia podczas analizy przed-szkoleniowej.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają techniki umożliwiające refaktoryzację istniejących systemów w celu zmniejszenia nakładu pracy związanego z ich utrzymaniem.

Dodatkowym celem będzie poznawanie zachowania i struktury w celu naprawiania błędów i wprowadzania nowych funkcjonalności oraz refaktoryzacja designu.

Podczas warsztatów praktycznych uczestnicy będą refaktoryzowac istniejący kod i pisać testy regresyjne. Uczestnicy zrefaktoryzują istniejący system pod kątem wprowadzenia nowych funkcjonalności.

Wyróżniki szkolenia

Podczas zajęć możesz oczekiwać szczególnych akcentów położonych na poniższe aspekty:

 • Prowadzący jest pasjonatem archeologii kodu
 • Wybór najbardziej użytecznych wzorców oraz technik
 • Realne przykłady

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Poco i kiedy refaktoryzować
  1. Analiza kodu
  2. Metryki kodu
  3. Wizja kodu
 2. Refaktoryzacja klas
  1. Code Smells na poziome klas
  2. Zwiększanie czytelności kodu
  3. Techniki refaktoryzacji metod
  4. Testy jednostkowe jako weryfikacja zachowania
 3. Refaktoryzacja modułów
  1. Code Smells na poziome modułów
  2. Refaktoryzacja do wzorców
   1. Adapter
   2. Builder
   3. Strategy
   4. Template Method
   5. Decorator
   6. Factory Method
   7. Observer
   8. State
 4. Testy integracyjne jako weryfikacja zachowania
  1. Refaktoryzacja systemów
  2. Refaktiryzacja architektury
  3. Techniki podziału aplikacji an moduły
   1. Refaktiryzacja do wzorców architektonicznych
   2. Ports and Adapters
   3. Model-View-Controller
   4. CQRS
  4. Testy akceptacyjne jako weryfikacja zachowania
 5. Refaktoryzacja testów
  1. Code Smells w testach
  2. F.I.R.S.T tests
  3. Refaktoryzacja do wzorców
   1. Assembler
   2. Business Assert
   3. Page Object


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zapytaj o szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń