Marcin Zajączkowski

trener

Doświadczony architekt realizujący projekty charakteryzujące się wysoką jakością i niezawodnością.

Silnie zaangażowany w promowanie Software Craftsmanship, Clean Code i Test-Driven Development na konferencjach i szkoleniach.

Specjalista w automatyzacji wdrożeń z Continuous Delivery i Continuous Inspection of Code Quality.

Entuzjasta reaktywności i szeroko rozumianego zrównoleglania/współbieżności.

Poza tym autor i kontrybutor projektów open source oraz blogger.

Social Media:

Czym jest dla mnie Bottega IT Minds?

Miejscem krzewienia koncepcji tworzenia bardziej niezawodnego oprogramowania z wykorzystaniem technik i narzędzi, które potwierdziły swoją skuteczność w pracy nad prawdziwymi projektami.

Na czym polega moja praca?

Jestem szczęśliwcem, którego praca jest jednocześnie pasją. Na co dzień nadal aktywnie obcuję z kodem wspomagając zespoły przy liniowej pracy nad projektami. Niestrudzenie eksploruję możliwości efektywnego automatycznego testowania kodu i podnoszenia jego jakości, czym potem dzielę się na moich prezentacjach i szkoleniach.

Specjalizacja trenera

  • Craftsmanship

    Praktyki profesjonalnego zespołu. Doskonalenie na poziomie kodu i pracy zespołowej poprzez Pair Programming i Code Rev.
    Zobacz szkolenia...

  • Spring Framework

    Wprowadzenie jak i zagadnienia zaawansowane. Moduły Springa, Boot, microservices.
    Zobacz szkolenia...

  • Narzędzia

    Narzędzia profesjonalnego zespołu. Continous Integration and Delivery, repozytoria.
    Zobacz szkolenia...

  • Wzorce projektowe

    Wzorce obiektowe i funkcyjne. Zasady SOLID i GRASP w praktycznym ujęciu.
    Zobacz szkolenia...

  • Java Standard Edition

    Podstawy języka oraz zaawansowane podejście obiektowe oraz funkcyjne. Zarówno dla ekspertów szukających rozwoju kunsztu jak i dla początkujących.
    Zobacz szkolenia...

  • Testowanie i QA

    Nowoczesne techniki testowania automatycznego i manualnego. TDD, BDD, Spec by Example.
    Zobacz szkolenia...

  • Testowanie automatyczne

    Nowczesne praktyki testowania automatycznego. BDD, TDD, Spec by Example.
    Zobacz szkolenia...

  • Refaktoryzacja kodu legacy

    Strategia pracy z kodem legacy. Refaktoryzacja i testowanie.
    Zobacz szkolenia...

  • Wzorce i Craftsmanship

    Wzorce projektowe i architektoniczne. Techniki Software Craftsmanship.
    Zobacz szkolenia...

  • Java i JVM

    Technologie, narzędzia i architektury na platformie Java. Alternatywne narzędzia na JVM.
    Zobacz szkolenia...

  • Java EE

    Standard Enterprise Edition. Wszystkie składowe platformy oraz wzorce i najlepsze praktyki.
    Zobacz szkolenia...