Architektura systemów i aplikacji

Całościowe podejście do architektury. Poziomy: aplikacyjny, systemowy, wdrożeniowy, bezpieczeństwa, przedsiębiorstwa.

Trenerzy

Architektura systemów i aplikacji
Tytuł Podkategoria Il. dni
Apache Mesos Szkolenie z zakresu Apache Mesos - automatyczny deploy kompletnego klastra
2 dni
Szczegóły
Architektura Command-query Responsibility Segregation oraz Event Sourcing Szkolenie z zakresu architektury Command-query Responsibility Segregation: Read Model, Write Model, CommandHandler, Event Sourcing, CqRS, DDD
Wzorce architektoniczne
2 dni
Szczegóły
MongoDB dla architektów Szkolenie z zakresu MongoDB dla architektów.
2 dni
Szczegóły
Apache Kafka - integracja w istniejących projektach Apache Kafka: Schema Registry, Kafka Connect, Kafka Streams i KSQL
3 dni
Szczegóły
Klasyczne i współczesne style architektoniczne Szkolenie z zakresu styli architektury aplikacji i systemu
Wzorce architektoniczne
3 dni
Szczegóły
Event Sourcing w .NET Szkolenie Event Sourcing w .NET z użyciem Event Store
Wzorce architektoniczne
2 dni
Szczegóły
Wirtualizacja na platformie VMware vSphere 6 Szkolenie z zakresu wirtualizacja na vSphere
DevOps
3 dni
Szczegóły
Microservices - architektura infrastruktury mikroserwisów dla DevOps Szkolenie z zakresu architektury Microservcies.
DevOps
3 dni
Szczegóły
Automatyzacja procesów IT z Ansible Szkolenie z zakresu automatyzacji procesów IT z wykorzystaniem Ansible
Narzędzia
DevOps
2 dni
Szczegóły
Pomiary i monitorowanie JVM Szkolenie z zakresu monitorowania Java na JVM
DevOps
2 dni
Szczegóły
Świadomość problemów bezpieczeństwa (OWASP, Cloud, CD) dla programistów Java, .Net, Node.js szkolenie security, ataki, zabezpieczenia
Bezpieczeństwo
3 dni
Szczegóły
OWASP Top 10 z przykładami w ASP.NET MVC TODO
Bezpieczeństwo
2 dni
Szczegóły
Kubernetes i Docker - deployment microserwisów Szkolenie z zakresu deploymnentu microservisów z wykorzystaniem Kubernetes, docker, compose
Narzędzia
Microservices
3 dni
Szczegóły
Komunikacja asynchroniczna pomiędzy microservices przy użyciu Apache Kafka Oferta Szkolenia Apache Kafka - Komunikacja asynchroniczna w microservices
Narzędzia
Microservices
2 dni
Szczegóły
Apache Kafka Oferta Szkolenia Apache Kafka - rozproszony pipeline, klaster i API
Narzędzia
2 dni
Szczegóły
Cache - strategie i narzędzia Szkolenie z zakresu strategii i narzędzi Cache
Narzędzia
2 dni
Szczegóły
Microservices - architektura aplikacji, systemu i wdrożenia na platformie Java Szkolenie z zakresu architektury Microservcies.
Microservices
Warsztaty eksperckie Microservices
3 dni
Szczegóły
Nowoczesna architektura aplikacji web opartych o SpringBoot- Microservices, REST, noSQL Szkolenie z zakresu nowoczesnej architektury aplikacji web: REST, Microservices, noSQL, Events
Microservices
Warsztaty eksperckie Microservices
3 dni
Szczegóły
Nowoczesna architektura aplikacji web oparta o Node.js - Microservices, REST, noSQL Szkolenie z zakresu nowoczesnej architektury aplikacji web: REST, Microservices, noSQL, Events
Microservices
Warsztaty eksperckie Microservices
3-4 dni
Szczegóły
Mikroserwisy .Net Core Szkolenie z zakresu architektury Microservcies.
Microservices
3 dni
Szczegóły
Enterprise Integration Patterns z wykorzystaniem Spring Integration Szkolenie Enterprise Integration Patterns na platformie Spring Integration
Integracja systemów
3 dni
Szczegóły
Scenariusze integracji z wykorzystaniem Enterprise Integration Patterns (platforma: Spring Integration, Mule, Camel) Szkolenie z zakresu scenariuszy integracyjnych z wykorzystaniem Enterprise Integration Patterns
Integracja systemów
3 dni
Szczegóły
Brak szkoleń zgodnych z Twoimi kryteriami, wybierz inne kryteria
Potrzebujesz czegoś więcej?

Dopasujemy program do potrzeb
lub stworzymy dedykowany

Wspólnie określimy gdzie jesteśmy i gdzie chcemy dojść poprzez: analizę potrzeb, określenie celów strategicznych, ankiety przed-szkoleniowe dla wszystkich uczestników i wywiad z liderami technicznymi.

Skontaktuj się z nami