Architektura systemów i aplikacji

Całościowe podejście do architektury. Poziomy: aplikacyjny, systemowy, wdrożeniowy, bezpieczeństwa, przedsiębiorstwa.

Trenerzy

Architektura systemów i aplikacji
Tytuł Podkategoria Il. dni
Apache Mesos Szkolenie z zakresu Apache Mesos - automatyczny deploy kompletnego klastra
2 dni
Szczegóły
Dobre praktyki projektowania aplikacji w chmurze Szkolenie Dobre praktyki projektowania aplikacji w chmurze poświęcone strategiom i technikom projektowania aplikacji w chmurze.
3 dni
Szczegóły
Apache Kafka - integracja w istniejących projektach Apache Kafka: Schema Registry, Kafka Connect, Kafka Streams i KSQL
3 dni
Szczegóły
Klasyczne i współczesne style architektoniczne Szkolenie z zakresu styli architektury aplikacji i systemu
Wzorce architektoniczne
3 dni
Szczegóły
Architektura Command-query Responsibility Segregation oraz Event Sourcing Szkolenie z zakresu architektury Command-query Responsibility Segregation: Read Model, Write Model, CommandHandler, Event Sourcing, CqRS, DDD
Wzorce architektoniczne
2 dni
Szczegóły
Event Sourcing w .NET Szkolenie Event Sourcing w .NET z użyciem Event Store
Wzorce architektoniczne
2 dni
Szczegóły
Wirtualizacja na platformie VMware vSphere 6 Szkolenie z zakresu wirtualizacja na vSphere
DevOps
3 dni
Szczegóły
Microservices - architektura infrastruktury mikroserwisów dla DevOps Szkolenie z zakresu architektury Microservcies.
DevOps
3 dni
Szczegóły
Automatyzacja procesów IT z Ansible Szkolenie z zakresu automatyzacji procesów IT z wykorzystaniem Ansible
Narzędzia
DevOps
2 dni
Szczegóły
Kubernetes i Docker - deployment microserwisów Szkolenie z zakresu deploymnentu microservisów z wykorzystaniem Kubernetes, docker, compose
Narzędzia
Microservices
3 dni
Szczegóły
Komunikacja asynchroniczna pomiędzy microservices przy użyciu Apache Kafka Oferta Szkolenia Apache Kafka - Komunikacja asynchroniczna w microservices
Narzędzia
Microservices
2 dni
Szczegóły
Apache Kafka Oferta Szkolenia Apache Kafka - rozproszony pipeline, klaster i API
Narzędzia
2 dni
Szczegóły
Cache - strategie i narzędzia Szkolenie z zakresu strategii i narzędzi Cache
Narzędzia
2 dni
Szczegóły
Nowe
Kubernetes - zaawansowany deployment Szkolenie Kubernetes - zaawansowany deployment
Narzędzia
2 dni
Szczegóły
Nowe
Kubernetes - bezpieczeństwo platformy i kontenerów Szkolenie Kubernetes Security
Narzędzia
1 dzień
Szczegóły
Microservices - architektura aplikacji, systemu i wdrożenia na platformie Java Szkolenie z zakresu architektury Microservcies.
Microservices
Warsztaty eksperckie Microservices
3 dni
Szczegóły
Nowoczesna architektura aplikacji web opartych o SpringBoot- Microservices, REST, noSQL Szkolenie z zakresu nowoczesnej architektury aplikacji web: REST, Microservices, noSQL, Events
Microservices
Warsztaty eksperckie Microservices
3 dni
Szczegóły
Nowoczesna architektura aplikacji Web oparta o Node.js Szkolenie z zakresu nowoczesnej architektury aplikacji Web
Microservices
Warsztaty eksperckie Microservices
3 dni
Szczegóły
Projektowanie microservisów z użyciem DDD architektura microservices i domain driven design
Microservices
3 dni
Szczegóły
Testowanie Mikroserwisów w Javie microservices testowanie automatyczne
Microservices
2 dni
Szczegóły
Brak szkoleń zgodnych z Twoimi kryteriami, wybierz inne kryteria
Potrzebujesz czegoś więcej?

Dopasujemy program do potrzeb
lub stworzymy dedykowany

Wspólnie określimy gdzie jesteśmy i gdzie chcemy dojść poprzez: analizę potrzeb, określenie celów strategicznych, ankiety przed-szkoleniowe dla wszystkich uczestników i wywiad z liderami technicznymi.

Skontaktuj się z nami