Kubernetes i Docker - deployment microserwisów

Kod: Arch-Tools-Kuber
Kategoria: Narzędzia
Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
Czas trwania: 3 dni
Odbiorcy: admini, developerzy, DevOps, architekci
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Nowoczesne środowisko developerskie nie istnieje obecnie bez popularnych kontenerów.

Są one powszechnie używane szczególnie przy tworzeniu aplikacji w architekturze mikroserwisów.

Podczas szkolenia skupimy się na efektywnym wykorzystaniu kontenerów Docker, omawianiu najlepszych praktyk procesu budowania własnych obrazów i osadzania w nich aplikacji.

Uczestnicy posiądą praktyczne umiejętności orkiestracji kontenerów wykorzystując jedno z najpopularniejszych rozwiązań tego typu dedykowanych do środowisk testowych oraz produkcyjnych - produktem Kubernetes powstającym przy intensywnym zaangażowaniu inżynierów z Google. W trakcie praktycznych zajęć każdy uczestnik w ramach własnego klastra uczy się jak deployować kontenery z prywatnego rejestru, skalować, zarządzać konfiguracją oraz przechowywać dane na zewnętrznych wolumenach. Pokazane też będą najlepsze metody diagnozowania problemów, gromadzenia logów i badania wydajności środowiska.

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • Znał zasadę działania i zalety wykorzystania kontenerów Docker
 • Potrafił uruchomić kontener z gotowego obrazu
 • Potrafił udostępnić usługi z kontenera
 • Potrafił zbudować obraz z aplikacją zgodnie z najlepszymi praktykami
 • Potrafił połączyć kilka kontenerów i wykorzystywać zewnętrzne wolumeny
 • Potrafił udostępnić obrazy w rejestrze
 • Znał podstawową architekturę Kubernetes oraz najważniejsze obiekty: Pod, Service, ReplicaSet, ConfigMap, Secret, Ingress, Deployment
 • Potrafił uruchomić kontener z własnego obrazu w wielu instancjach na klastrze Kubernetes
 • Potrafił wykorzystać funkcję rolling update podczas aktualizacji aplikacji
 • Potrafił przeglądać logi w centralnym miejscu oraz badać i diagnozować wydajność całego środowiska z wykorzystaniem centralnej konsoli z monitoringiem
 • Potrafił użyć Helm do wgrania gotowej aplikacji oraz zbudowania paczki z własną aplikacją na dowolny klaster Kubernetes

Wyróżniki szkolenia

 • Jasna i przejrzysta ścieżka poznawania zasady działania Kubernetes przez praktyczne konteneryzację i wdrożenie działającej aplikacji
 • Praktyczne podejście do infrastruktury microservices opartej na kontenerach
 • Ukierunkowanie na tworzenie kultury pracy Devops przez wykorzystanie platformy Kubernetes do deploymentu i utrzymania
 • Sprawdzone rozwiązania gotowe do zastosowania w środowisku produkcyjnym

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Kontenery
  1. Czym są kontenery i co je wyróżnia
   1. Wirtualizacja a kontenery
   2. Zasada działania kontenerów
   3. Czym jest docker i jakie są alternatywy
  2. Uruchamianie kontenerów z gotowych obrazów
   1. Budowa kontenera dockerowego
   2. Cykl życia kontenera
   3. Łączenie ze sobą kontenerów
   4. Ograniczanie zasobów (pamięć, cpu)
   5. Dostęp do usług kontenera z zewnątrz
  3. Budowanie efektywnych obrazów kontenerów z wykorzystaniem najlepszych praktyk
   1. Warstwy, repozytoria i rejestry
   2. Budowanie obrazów ad-hoc
   3. Budowanie obrazów z użyciem Dockerfile
   4. Dobre praktyki przy budowaniu obrazów
  4. Publikowanie obrazów i zarządzanie wersjami
   1. Tagi, rejestry i repozytoria
   2. Konfiguracja prywatnego rejestru
   3. Użycie prywatnych rejestrów w pracy z własnymi obrazami
   4. Publikacja w rejestrze publicznym
  5. Uruchamianie wielu kontenerów i komunikacja między nimi
   1. Docker-compose - składnia i użycie
   2. Budowanie złożonych konfiguracji
 2. Kubernetes
  1. Podstawy
   1. Architektura i zasada działania klastra Kubernetes
   2. Uruchamianie lokalnego klastra Kubernetes i konfiguracja narzędzi
   3. Zarządzanie obiektami w Kubernetes z wykorzystaniem dashboard i cli
   4. Kontener a pod i jego możliwości
   5. Skalowanie aplikacji działających w podach
   6. Zarządzanie konfiguracją dla aplikacji
   7. Zapisywanie danych na trwałych wolumenach (persistent storage)
  2. Zarządzanie aplikacjami na Kubernetes
   1. Podstawowe zarządzanie logami i monitoring skonteneryzowanych aplikacji
   2. Komunikacja wewnątrz i na zewnątrz klastra z użyciem obiektu Service
   3. Wystawianie usług webowych na zewnątrz z wykorzystaniem Ingress
   4. Zarządzanie deploymentami aplikacji z poziomu kodu i obiektu Deployment
   5. Zarządzanie środowiskami dla wielu projektów i aplikacji
   6. Tworzenie wydań aplikacji z natywną konfiguracją Kubernetes przy użyciu Helm


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Wymagania przed Szkoleniem

Warsztaty przewidują, iż uczestnicy będą wykorzystywać swoje komputery z zainstalowanym odpowiednio oprogramowaniem dzięki czemu będą mogli wykorzystać ćwiczenia i przykłady nawet po zakończeniu szkolenia. Zatem wymagane jest, aby komputer spełniał następujące wymagania:

 • Posiadał 3GB wolnej pamięci RAM i 40GB wolnej przestrzeni na dysku

 • Miał zainstalowany dowolny system operacyjny oraz następujące oprogramowanie

 • Posiadał wyjście do internetu w trakcie szkolenia

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zastałem/am poinformowany/na, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest Bottega IT Minds, ul. Jana Sawy 2, 20-632 Lublin.


Klauzula informacyjna