WYDARZENIA

Dla programistów i programistek

Nowe materiały, szkolenia i przyszłe wystąpienia. To czym żyje Bottega.

Dodano video : Event Storming - Odkrywanie i destylacja pod-domen oraz projektowanie Bounded Contextów

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Aplikacje iOS klasy enterprise

Szczegóły...

Nabór na szkolenie otwarte: Practical EventSourcing

19-12-12 Warszawa
Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Domain Driven Design - zaawansowane techniki modelowania i archetypy (część 3)

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Blockchain - wprowadzenie i zagadnienia zaawansowane

Szczegóły...

Nabór na szkolenie otwarte: Masterclass

19-12-09 Warszawa
Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Nawyki, które zmieniają morale zespołu - efektywna refaktoryzacja do wzorców

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Reaktywne programowanie w Javie z wykorzystaniem: Mono/Flux, Webflux, reactor

Szczegóły...

Nabór na szkolenie otwarte: Mikroserwisy .NET - Cześć II: Architektura wdrożeniowa

19-07-18 Warszawa
Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Svelte: Reaktywne Aplikacje Frontendowe

Szczegóły...

Nabór na szkolenie otwarte: Mikroserwisy .NET

19-07-10 Warszawa
Szczegóły...

Dodano video : Requirements & BDD: The lost art of analysis and acceptance scenarios

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Automatyzacja testów w Selenium

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Wprowadzanie testów automatycznych w z pozoru nietestowalnych projektach

Szczegóły...

Nabór na szkolenie otwarte: Nowoczesna architektura aplikacji - Jakub Kubryński Master Class

19-05-25 Warszawa
Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Projektowanie microservisów z użyciem DDD

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Zarządzanie pamięcią w .NET

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Java 11 LTS - nowy standard. Nowości i migracja z Java 8

Szczegóły...

Nabór na szkolenie otwarte: Event Storming - sesja demo

19-04-09 Warszawa
Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Efektywny lider techniczny

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Wspierający lider techniczny

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Microsoft Azure storage i bazy danych

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Microsoft Azure dla architektów

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Microsoft Azure dla developerów

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Serverless w Microsoft Azure

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Mikroserwisy w Microsoft Azure

Szczegóły...

Nabór na szkolenie otwarte: Software architecture masterclass - J. Kubryński, Ł. Szydło, S. Sobótka

19-03-27 Wrocław
Szczegóły...

Nabór na szkolenie otwarte: Advanced JPA Masterclass Jakub Kubryński

19-03-04 Warszawa
Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Event Storming - sesja demo

Szczegóły...

Dodano video : JSON Web Tokens. Problemy i Rozwiązania

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Świadomość problemów bezpieczeństwa (OWASP, Cloud, CD) dla programistów Java, .Net, Node.js

Szczegóły...

Nabór na szkolenie otwarte: Nowoczesna architektura aplikacji - Jakub Kubryński Master Class

18-10-26 Warszawa
Szczegóły...

Nabór na szkolenie otwarte: Warsztaty: Angular, ngrx, RxJS, TypeScript

18-11-05 Lublin
Szczegóły...

Dodano video : Testing Your Message-Driven Application

Szczegóły...

Dodano video : Building Event Driven Systems with Spring Cloud Stream

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Spring boot - podejście kompleksowe oparte o microservices, ddd i cloud

Szczegóły...

Dodano video : Infrastructure as a code simplified by conventions

Szczegóły...

Dodano video : Wprowadzenie do Domain-Drived Design na przykładach

Szczegóły...

Dodano video : Event Storming - o skracaniu dystansu pomiędzy IT a biznesem

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Event Storming - przygotowanie modelarzy i facilitatorów

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: vavr.io – Functional Java 8+

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Functional Reactive Programming z RxJS

Szczegóły...
Szkolenia Bottegi

Chcesz wiedzieć jeszcze więcej? Sprawdź koniecznie nasze szkolenia.

Zobacz katalog szkoleń