WYDARZENIA

Dla programistów i programistek

Nowe materiały, szkolenia i przyszłe wystąpienia. To czym żyje Bottega.

Dodano video : Back to Basics: A thing about modeling and testing with Jakub Pilimon

Szczegóły...

Nabór na szkolenie otwarte: Event Storming - Mariusz Gil

20-12-07 online
Szczegóły...

Nabór na szkolenie otwarte: Leadership w realiach IT. Jak stać się skutecznym liderem, z którym programiści uwielbiają pracować.

20-12-15 online
Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Leadership w realiach IT. Jak stać się skutecznym liderem, z którym programiści uwielbiają pracować.

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Security Aware Developer - Szkolenie z bezpieczeństwa aplikacji dla programistów

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Bezpieczeństwo aplikacji Android – naprawianie podatności

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Bezpieczeństwo aplikacji iOS – naprawianie podatności

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Modelowanie zagrożeń - projektowanie wymagań bezpieczeństwa systemów

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Praktyczne Bezpieczeństwo AWS

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Web Performance Optimization

Szczegóły...

Nabór na szkolenie otwarte: Pragmatyczna refaktoryzacja z użyciem technik Domain Driven Design

20-11-23 online
Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Architektura modularnego monolitu

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Tworzenie Modularnych Monolitów

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Mikroserwisy .NET - Część II: Architektura wdrożeniowa

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Mikroserwisy .NET - Część I: Architektura aplikacji

Szczegóły...

Nabór na szkolenie otwarte: Domain Driven Design - projektowanie modeli złożonych domen (część 1)

20-10-05 online
Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Node.JS - Tworzenie reaktywnych punktów dostępu (API gateway) i REST API

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: React Native - Tworzenie natywnych aplikacji mobilnych dla programistów Front-End

Szczegóły...

Nabór na szkolenie otwarte: Domain Driven Design - projektowanie modeli złożonych domen (część 1)

20-09-07 online
Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Archetypy modeli biznesowych z wykorzystaniem Event Stormingu

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Wieloplatformowe aplikacje mobilne przy użyciu frameworka Flutter i języka Dart

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Kotlin i Spring Boot - zaawansowane aspekty języka i architektury

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Zintegrowany Zespół: usprawnienie komunikacji i współpracy w zespole

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Efektywny Senior Developer

Szczegóły...

Nabór na szkolenie otwarte: Prgmatyczna refaktoryzacja

20-05-18 online
Szczegóły...

Nabór na szkolenie otwarte: Projektowanie systemów modularnych, rozproszonych i Event Driven: podejście praktyczne

20-05-07 online
Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Projektowanie systemów modularnych, rozproszonych i Event Driven: podejście praktyczne

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Reaktywne programowanie w Javie z wykorzystaniem: Mono/Flux, Webflux, Reactor

Szczegóły...

Dodano video : Event Storming - od analizy do architektury

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Refaktoryzacja do Czystego Kodu

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Archetypy modeli biznesowych z wykorzystaniem Event Stormingu

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Zaawansowany React.JS - testowalność i craft

Szczegóły...

Dodano video : Contract Tests in the Enterprise Conference

Szczegóły...

Dodano video : Common mistakes when moving to microservices & cloud

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Kotlin w aplikacjach webowych opartych o Spring Boot - podejście reaktywne

Szczegóły...

Dodano video : Event Storming - Odkrywanie i destylacja pod-domen oraz projektowanie Bounded Contextów

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Aplikacje iOS klasy enterprise

Szczegóły...

Nabór na szkolenie otwarte: Practical EventSourcing

19-12-12 Warszawa
Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Domain Driven Design - zaawansowane techniki modelowania i archetypy (część 3)

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Blockchain - wprowadzenie i zagadnienia zaawansowane

Szczegóły...

Nabór na szkolenie otwarte: Masterclass

19-12-09 Warszawa
Szczegóły...
Szkolenia Bottegi

Chcesz wiedzieć jeszcze więcej? Sprawdź koniecznie nasze szkolenia.

Zobacz katalog szkoleń