WYDARZENIA

Dla programistów i programistek

Nowe materiały, szkolenia i przyszłe wystąpienia. To czym żyje Bottega.

Nowe szkolenie w ofercie: Archetypy modeli biznesowych z wykorzystaniem Event Stormingu

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Wieloplatformowe aplikacje mobilne przy użyciu frameworka Flutter i języka Dart

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Kotlin i Spring Boot - zaawansowane aspekty języka i architektury

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Zintegrowany Zespół: usprawnienie komunikacji i współpracy w zespole

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Efektywny Senior Developer

Szczegóły...

Nabór na szkolenie otwarte: Prgmatyczna refaktoryzacja

20-05-18 online
Szczegóły...

Nabór na szkolenie otwarte: Projektowanie systemów modularnych, rozproszonych i Event Driven: podejście praktyczne

20-05-07 online
Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Projektowanie systemów modularnych, rozproszonych i Event Driven: podejście praktyczne

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Reaktywne programowanie w Javie z wykorzystaniem: Mono/Flux, Webflux, Reactor

Szczegóły...

Dodano video : Event Storming - od analizy do architektury

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Refaktoryzacja do Czystego Kodu

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Archetypy modeli biznesowych z wykorzystaniem Event Stormingu

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Zaawansowany React.JS - testowalność i craft

Szczegóły...

Dodano video : Contract Tests in the Enterprise Conference

Szczegóły...

Dodano video : Common mistakes when moving to microservices & cloud

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Kotlin w aplikacjach webowych opartych o Spring Boot - podejście reaktywne

Szczegóły...

Dodano video : Event Storming - Odkrywanie i destylacja pod-domen oraz projektowanie Bounded Contextów

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Aplikacje iOS klasy enterprise

Szczegóły...

Nabór na szkolenie otwarte: Practical EventSourcing

19-12-12 Warszawa
Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Domain Driven Design - zaawansowane techniki modelowania i archetypy (część 3)

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Blockchain - wprowadzenie i zagadnienia zaawansowane

Szczegóły...

Nabór na szkolenie otwarte: Masterclass

19-12-09 Warszawa
Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Nawyki, które zmieniają morale zespołu - efektywna refaktoryzacja do wzorców

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Reaktywne programowanie w Javie z wykorzystaniem: Mono/Flux, Webflux, reactor

Szczegóły...

Nabór na szkolenie otwarte: Mikroserwisy .NET - Cześć II: Architektura wdrożeniowa

19-07-18 Warszawa
Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Svelte: Reaktywne Aplikacje Frontendowe

Szczegóły...

Nabór na szkolenie otwarte: Mikroserwisy .NET

19-07-10 Warszawa
Szczegóły...

Dodano video : Requirements & BDD: The lost art of analysis and acceptance scenarios

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Automatyzacja testów w Selenium

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Wprowadzanie testów automatycznych w z pozoru nietestowalnych projektach

Szczegóły...

Nabór na szkolenie otwarte: Nowoczesna architektura aplikacji - Jakub Kubryński Master Class

19-05-25 Warszawa
Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Projektowanie microservisów z użyciem DDD

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Zarządzanie pamięcią w .NET

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Java 11 LTS - nowy standard. Nowości i migracja z Java 8

Szczegóły...

Nabór na szkolenie otwarte: Event Storming - sesja demo

19-04-09 Warszawa
Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Efektywny lider techniczny

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Wspierający lider techniczny

Szczegóły...

Nowe szkolenie w ofercie: Microsoft Azure storage i bazy danych

Szczegóły...
Szkolenia Bottegi

Chcesz wiedzieć jeszcze więcej? Sprawdź koniecznie nasze szkolenia.

Zobacz katalog szkoleń