Świadomy Microsoft Azure developer

Tytuł: Świadomy Microsoft Azure developer
Kod: azure-devs
Kategoria: Azure
Forma: 75% wykłady / 25 % warsztaty
Czas trwania: 4 dni
Odbiorcy: developerzy
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Szkolenie jest praktycznym warsztatem pokazującym jak korzystać z usług w Microsoft Azure.

Stawiamy nacisk na wykształcenie praktycznych umiejętności. Dlatego jak najwięcej wiedzy przekazujemy jest w formie warsztatów realizowanych przez uczestników w małych w 2-3 osobowych zespołach.

Szkolenie jest skierowane do początkujących jak i już doświadczonych programistów obcujących z chmurą Microsoft Azure, podczas którego przechodzimy przez wszystkie najważniejsze aspekty wytwarzania oprogramowania chmurowego z użyciem technologii Microsoft.

Wyróżniki szkolenia

 • Zorientowanie na typowe zadania programistyczne
 • Zrozumienie komponentów architektury z punktu widzenia programisty
 • Sprawdzone receptury

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Microsoft Azure Fundamentals
  1. Techniczne spojrzenie na pojęcie chmury oraz zobrazowanie skali wielkości chmury Microsoft Azure
  2. Rzut okiem i krótki opis większości usług Microsoft Azure (> 200 usług)
  3. Koszty / SLA / zaufanie
 2. Azure App Service
  1. Wyjaśnienie podstawowych koncepcji App Service / App Service Plan
  2. Przegląd większości opcji dostępnych w usłudze App Service, w szczególności:
   1. Konfiguracja i monitorowanie
   2. Skalowanie
   3. Sloty
   4. Usługi powiązane (Traffic Manager, Networking)
 3. Azure Functions
  1. Wyjaśnienie podstawowych koncepcji Azure Functions
  2. Implementacja Durable Functions
 4. Blob Storage
  1. Wyjaśnienie podstawowych koncepcji Blob Storage:
   1. Typy blobów / Storage tiers / Repliki / Lifecycle
   2. Dodatkowe funkcje
  2. Implementacja aplikacji internetowej korzystającej z Blob Storage
   1. Dodatkowo z użyciem tokenów SAS
 5. Cosmos DB
  1. Wyjaśnienie podstawowych koncepcji Cosmos DB:
   1. Wartości georeplikowalnej bazy nierelacyjnej / Partycjonowanie / Spójność / Request Units
   2. Podstawy implementacji oraz implementacji z użyciem Entity Framework
  2. Javascript w Cosmos DB
   1. Procedury składowane / Transaction Continuation / Triggery
   2. Rozwiązywanie konfliktów
  3. Architektura
   1. Modelowanie danych pod zapis w bazie dokumentowej
   2. Kolekcje
   3. RU i obliczanie zapotrzebowania
 6. Rozwiązania oparte o Infrastructure as a Service
  1. Omówienie podstawowych koncepcji tworzenia zasobów w Azure jak nazewnictwo, resource groups itp.
  2. Dyskusja na temat wydajności usług Azure na przykładzie usługi Virtual Machines
   1. W tym podstawowe koncepcje usługi Virtual Machines
  3. Infrastructure as a Code
   1. ARM Templates
   2. Bicep
  4. Usługi do kontentryzacji aplikacji na przykładach
   1. Container Registry
   2. Container Instances
   3. Container Apps
 7. Uwierzytelnianie i Autoryzacja w Azure
  1. Microsoft Identity Platform w szczegółach
  2. MSAL i różne scenariusze uwierzytelniania na przykładach
   1. Implicit flow / grant flow
   2. Client Credentials
   3. Device code
  3. Microsoft Graph API
  4. Autoryzacja operacji na danych Azure Storage
 8. Implementacja bezpiecznych rozwiązań chmurowych
  1. Stworzenie aplikacji internetowej
  2. Rozszerzenie powyższego przykładu o użycie Key Vault
  3. Rozszerzenie powyższego przykładu o konfigurację połączenia pomiędzy usługami używając Managed Identity
  4. Rozszerzenie powyższego przykładu o konfigurację private endpointów pomiędzy usługami
  5. Podczas każdej z powyższych demonstracji szczegółowe omówienie użytego komponentu.
 9. Implementacja API Management
  1. Podstawowe koncepcje i wyjaśnienie roli API Management w tworzeniu dowolnego API
  2. Implementacja API Management:
   1. Udostępnienie gotowego API
   2. Developer Portal
   3. Zastosowanie polityk
  3. Subskrypcje
 10. Logic Apps
  1. Podstawowe koncepcje, przykłady użycia, porównanie do Power Automate
  2. Implementacja przykładowego Logic App
 11. Rozwiązania bazujące na zdarzeniach
  1. Azure Event Grid - podstawowe koncepcje, uwierzytelnianie, oraz przykład aplikacji
  2. Azure Event Hubs - podstawowe koncepcje oraz przykład aplikacji wysyłającej i przetwarzającej zdarzenia
  3. Azure Notification Hubs - notyfikacje push z przykładową implementacją z użyciem aplikacji Windows
 12. Rozwiązania bazujące na wiadomościach
  1. ServiceBus - omówienie podstawowych i zaawansowanych funkcjonalności
   1. Queues
   2. Topics
  2. Relay - demo
  3. Przykład użycia ServiceBus w architekturze aplikacji rozproszonej
 13. Application Insights
  1. Azure Monitor - podstawy i przykłady
   1. Przegląd i integracja
   2. Logi
   3. Własne metryki
   4. Alerting
  2. Log analytics
  3. Application Insights
   1. Browser
   2. Server
   3. Przykład na rzeczywistej aplikacji z produkcji
 14. Optymalizacja rozwiązania przez zastosowanie cache
  1. Redis Cache - wprowadzenie oraz przykłady
  2. Content Delivery Networks - wprowadzenie oraz przykład aplikacji wykorzystującej CDN do cacheowanie statycznych wartości


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bottega It Minds Sławomir Sobótka. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się TUTAJ.