Microsoft Azure dla architektów

Kod: azure-arch
Kategoria: Azure
Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
Czas trwania: 3-5 dni
Odbiorcy: architekci
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Szkolenie jest przeglądem usług dostępnych w Microsoft Azure i architektur przystosowanych do rozwiązań chmurowych.

Celem szkolenia jest zapoznanie osób podejmujących decyzje technologiczne z możliwościami oferowanymi przez chmurę Microsoft, oraz jak i gdzie można wykorzystać gotowe rozwiązania do budowania i rozwijania systemów.

Podczas szkolenia prezentowany jest szeroki przekrój technologii. Jej praktyczne zastosowanie, anty wzorce użycia, ceny i doświadczenia z własnego użycia.

Szkolenie przeznaczone dla projektantów i architektów pragnących poszerzyć kompetencje w zakresie rozwiązań Microsoft Azure.

Wyróżniki szkolenia

 • Świadomy dobór składowych rozwiązania w kontekście problemu
 • Spojrzenie przez pryzmat wszystkich poziomów architektury
 • Dyskusja nad konkretnymi przypadkami

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Wprowadzenie do platformy Azure
  1. Architektura i fizyczne rozmieszczenie regionów
  2. Modele: Infrastructure-as-a-Service, Platform-as-a-Service, Software-as-a-Service
  3. Azure Marketplace
  4. Azure Resource Manager (ARM)
 2. Architektura
  1. Architektura on prem vs Architektura chmurowa
  2. Good practices i anti patterns architektury w chmurze
  3. Polyglot persistence
 3. Compute
  1. Maszyny Virtualne
   1. Reserved VMs
   2. Azure Batch
  2. Azure Cloud Services
  3. Azure App Services
  4. Azure Service Fabric
  5. Azure Kubernetes Service (AKS)
  6. Azure Functions
  7. Azure Logic Apps
 4. Pliki
  1. Azure Managed Disks
  2. Azure Files
  3. Azure Blob Storage
 5. Bazy danych
  1. SQL Databases
   1. Managed Instances
   2. Elastic Pool
   3. Azure SQL Database
  2. noSQL Databases
   1. Table Storage
   2. Cosmos
   3. Azure Search
 6. Messaging
  1. Azure Service Bus
  2. Azure Queue Storage
  3. Azure Event Grid
  4. Azure Event Hub
 7. Networking
  1. VPN Gateway
  2. Application Gateway
  3. Network Watcher
  4. Azure CDN
  5. Azure Traffic Manager
  6. Azure Load Balancer
 8. Operations and Management
  1. Azure Monitor
  2. Application Insights
  3. Azure DevOps Services
  4. Terraform
  5. PowerShell
 9. Security
  1. Key Vault
  2. Security Center
  3. DDoS Protection
  4. Application Gateway
 10. AI, Machine Learning and Big Data
  1. Cognitive Services
  2. Azure Machine Learning Studio
  3. HD Insight
  4. Azure Data Lakes
  5. Azure Batch AI
  6. Azure Bot Service


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

 • Serverless is not about a code…
  KATEGORIE: Cloud

  Serverless is THE WORD, and like all its predecessors it has become overloaded and simplified to running code. Serverless is not only how to execute code, but how to build applications in a truly cloud way. And during this talk, we will do just that - go from zero to full serverless with Azure.

  Autor Bottega:

  Szymon Warda

  Powiązane usługi:

  Audyty architektury

  Audyty architektury

  Audyty architektury

 • Continuous Deployment to the Cloud
  KATEGORIE: Cloud

  In this presentation we’ll go through the contents of the Spring Cloud Pipelines project. We’ll start a new project for which we’ll have a deployment pipeline set up in no time. We’ll deploy to Cloud Foundry and check if our application is backwards compatible so that we can roll it back on production.

  Autor Bottega:

  Marcin Grzejszczak

  Powiązane usługi:

  Audyty architektury

  Audyty architektury

  Audyty architektury

 • How to live in a post Spring Cloud Netflix world
  KATEGORIE: Cloud , Spring Framework

  Zuul? Gateway? Should we get rid of Ribbon? What is going on with Hystrix? If you have ever faced those questions, come and listen to this talk. In December 2018, Netflix decided to move a number of their popular OSS projects, like Hystrix and Ribbon into maintenance mode and to make newer, backward incompatible versions of some others, like Zuul and Archaius. The Spring Cloud team moved some of the corresponding Spring-Cloud-Netflix projects into maintenance mode as well and proposed a newer, more modern Spring Cloud stack that could be used instead. During this talk, we would like to show how to move over to these newer solutions. We will discuss possible approaches, show a code demo and speak about potential issues and solutions.

 • Azure for Less Than One Dollar a Day
  KATEGORIE: Azure

  Cloud is a combination of extremes and lack of limits. In seconds, we can solve (almost) any problem by just throwing more CPUs, GPUs, and RAM at it. There is only the matter of cost. This talk will talk about money and how to spend it wisely in the cloud. Cloud architecture done good is cheap.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bottega It Minds Sławomir Sobótka. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się TUTAJ.