Mikroserwisy w Microsoft Azure

Kod: azure-ms
Kategoria: Azure
Forma: 20% wykłady / 80% warsztaty
Czas trwania: 3 dni
Odbiorcy: developerzy
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Szkolenie jest praktycznym warsztatem pokazującym jak wykorzystać usługi w Microsoft Azure do stworzenie systemu opartego na architekturze mikroserwisów. Podczas tego szkolenia zaimplementujemy kilka systemów z architekturą mikosewisów hostowanych w różnych usługach.

Poznamy zalety, wady i ograniczenia każdego sposobu oraz jak łączyć je w jednym systemie.

Uczestnicy poznają usługi i wzorce niezbędne w architekturze mikroserwisowej, takie jak: monitoring, automatyczne skalowanie (wertykalne i horyzontalne), kolejki, wsparcie dla działań DevOps są dostępne jako usługi.

Wyróżniki szkolenia

  • Świadome stosowanie wzorców i technologii z uwzględnieniem kontekstu biznesowego
  • Elementy DDD: Bounded Context
  • Kompleksowe podejście do architektury i jej składowych

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

  1. Wstęp
    1. Co to jest architektura mikroserwisów?
    2. Jaki problem rozwiązują mikroserwisy?
    3. Czy mikroserwis to zawsze dobra decyzja?
    4. Wzorce i antywzorce.
      1. Database per Service pattern describes how each service has its own database in order to ensure loose coupling.
      2. API Gateway
      3. Service Discovery
      4. Messaging vs. Remote Procedure Invocation
      5. Single Service vs. Multiple Services per Host
      6. Microservice chassis pattern and Externalized configuration
      7. Service Component Test
      8. Service Integration Contract Test
      9. Circuit Breaker
      10. Access Token
      11. Log aggregation
      12. Application metrics
      13. Audit logging
      14. Distributed tracing
      15. Exception tracking
      16. Health check API
      17. Log deployments and changes
      18. Server-side page fragment composition
      19. Client-side UI composition
    5. Wyznaczanie granic serwisu
      1. Business Capabilities
      2. Bounded Context
  2. App Services
    1. Architektura i zastosowanie
    2. Troubleshooting
    3. Komunikacja synchroniczna (HTTP)
    4. Kudu i debugowanie
    5. Deployment slots
    6. Monitoring
  3. Azure Functions
    1. Architektura serverless
    2. HTTP trigger functions
    3. Message trigger functions
    4. Debugowanie
    5. Deployment
    6. Durable functions
  4. Service Fabric
    1. Architektura
    2. Zastosowanie
    3. Containers
    4. Reliable Services
    5. Reliable Actors
    6. Guest executables
    7. Klastry
    8. Lokalny development
    9. Skalowanie
    10. Monitoring
  5. AKS (Azure Kubernetes Services)
    1. Architektura
    2. Zastosowanie
    3. Klastry
    4. Dostęp i zarządzanie uprawnieniami
    5. Sieć
    6. Skalowanie
    7. Monitoring


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

  • Serverless is not about a code…
    KATEGORIE: Cloud

    Serverless is THE WORD, and like all its predecessors it has become overloaded and simplified to running code. Serverless is not only how to execute code, but how to build applications in a truly cloud way. And during this talk, we will do just that - go from zero to full serverless with Azure.

    Autor Bottega:

    Szymon Warda

    Powiązane usługi:

    Audyty architektury

    Audyty architektury

    Audyty architektury

  • Continuous Deployment to the Cloud
    KATEGORIE: Cloud

    In this presentation we’ll go through the contents of the Spring Cloud Pipelines project. We’ll start a new project for which we’ll have a deployment pipeline set up in no time. We’ll deploy to Cloud Foundry and check if our application is backwards compatible so that we can roll it back on production.

    Autor Bottega:

    Marcin Grzejszczak

    Powiązane usługi:

    Audyty architektury

    Audyty architektury

    Audyty architektury

  • How to live in a post Spring Cloud Netflix world
    KATEGORIE: Cloud , Spring Framework

    Zuul? Gateway? Should we get rid of Ribbon? What is going on with Hystrix? If you have ever faced those questions, come and listen to this talk. In December 2018, Netflix decided to move a number of their popular OSS projects, like Hystrix and Ribbon into maintenance mode and to make newer, backward incompatible versions of some others, like Zuul and Archaius. The Spring Cloud team moved some of the corresponding Spring-Cloud-Netflix projects into maintenance mode as well and proposed a newer, more modern Spring Cloud stack that could be used instead. During this talk, we would like to show how to move over to these newer solutions. We will discuss possible approaches, show a code demo and speak about potential issues and solutions.

  • Azure for Less Than One Dollar a Day
    KATEGORIE: Azure

    Cloud is a combination of extremes and lack of limits. In seconds, we can solve (almost) any problem by just throwing more CPUs, GPUs, and RAM at it. There is only the matter of cost. This talk will talk about money and how to spend it wisely in the cloud. Cloud architecture done good is cheap.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zastałem/am poinformowany/na, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest Bottega IT Minds, ul. Jana Sawy 2, 20-632 Lublin.


Klauzula informacyjna