Jakub Pilimon

trener

Miłośnik DDD, OOP oraz TDD.

Developer/Architekt pod kątem inżynierskim głównie zainteresowany modelowaniem oraz architekturą.

Swój wysiłek skupia na czytelności kodu, skalowalności oraz wydajności. Podczas dotychczasowej kariery projektował oraz implementował systemy dla branży finansowej, medycznej, telekomunikacyjnej oraz energetycznej

Prywatnie fanatyk piłki nożnej, narciarstwa i jazdy motocyklem

Social Media:

Czym jest dla mnie Bottega IT Minds?

Ekscytującą możliwością ciągłej wymiany wiedzy i doświadczeń z tak wieloma ekspertami branży

Na czym polega moja praca?

Praca jako programista jest moją pasją. Jestem zwolennikiem rozpoznania problemu i dobrania do niego odpowiednich narzędzi. Podejście to w połączeniu z bogatym doświadczeniem oraz ciągłym poszerzaniem kompetencji pozwala mi na tworzenie czystych, rozszerzalnych i testowalnych rozwiązań, które przede wszystkim spełniają swoje wymagania.

Specjalizacja trenera

 • Warsztaty eksperckie Microservices

  Warsztaty eksperckie Microservices to formuła, która pozwala wyjść daleko poza przykłady. Dotykamy realnych problemów klienta.
  Zobacz szkolenia...

 • Domain Driven Design

  Modelowanie i implementacja złożonych problemów biznesowych. Techniki Event Storming oraz podejścia architektoniczne CQRS, Event Sourcing.
  Zobacz szkolenia...

 • Wzorce i Craftsmanship

  Wzorce projektowe i architektoniczne. Techniki Software Craftsmanship.
  Zobacz szkolenia...

 • Warsztaty eksperckie DDD

  Warsztaty eksperckie DDD to coś więcej niż szkolenie. To praca nad przypadkiem klienta wraz z jego ekspertami domenowymi w celu rozwiązania konkretnych problemów.
  Zobacz szkolenia...

 • Java EE

  Standard Enterprise Edition. Wszystkie składowe platformy oraz wzorce i najlepsze praktyki.
  Zobacz szkolenia...

 • Microservices

  Kompleksowy zestaw szkoleń. Podejście od strony DevOps, architektury aplikacji i integracji oraz kodu i testowania.
  Zobacz szkolenia...

Materiały Trenera

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.