Tworzenie i testowanie aplikacji z użyciem Test Driven Development (TDD) w Spock (lub JUnit 5)

Kod: craft-test-TDD
Kategoria: Testowanie automatyczne
Forma: 40% wykłady / 60% warsztaty
Czas trwania: 3-4 dni
Odbiorcy: developerzy
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Szkolenie prezentuje techniki tworzenia i testowania aplikacji z użyciem Test Driven Development (TDD).

Dodatkowo uczestnicy zdobędą/rozszerzą wiedzę dotyczącą programowania w parach, skutecznego refaktoringu, separacji zależności (mockowania) czy testowania integracyjnego.

Materiały wstępne

Przed szkoleniem możesz zapoznać się z serią naszych artykułów: Testowanie automatyczne.

Wyróżniki szkolenia

 • nacisk na praktyczne "poczucie" tematu
 • efektywne techniki testowania
 • dobre praktyki i wzorce
 • nowoczesne narzędzia: Spock lub JUnit 5

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Jednostkowe testowanie kodu - niezbędnik do pisania dobrych testów w TDD
  1. dobre testy jednostkowe - FIRST
  2. struktura testów jednostkowych (given-when-then/arrange-act-assert)
  3. nazewnictwo testów (metod testowych)
  4. konstrukcje wspierające testowalność kodu (m.in. dziedziczenie -> kompozycja, małe klasy, wstrzykiwanie zależności)
  5. antywzorce dla testowalnego kodu (m.in. singletony, elementy statyczne, pola i metody final)
  6. zadania frameworku testowego
  7. formułowanie naturalnie wyglądających asercji (AssertJ)
  8. ćwiczenia praktyczne (w trakcie - przeplatane z teorią)
 2. Spock Framework - pisanie testów szybciej, zwięźlej i czytelniej (alternatywnie JUnit 5)
  1. nowa jakość w testowaniu kodu - dlaczego warto poznać Spocka
  2. konstrukcje i techniki upraszczające kod testowy (Groovy w pigułce na potrzeby pisania testów)
  3. podział testu na bloki/sekcje
  4. testy parametryzowane
  5. testowanie wyjątków
  6. warunkowe wykonywanie testów
  7. inicjowanie i sprzątanie w testach
  8. porównanie trio JUnit/Mockito/AssertJ ze Spockiem
  9. efektywne przejście w projekcie z JUnit/TestNG na Spocka
  10. ćwiczenia praktyczne (w trakcie - przeplatane z teorią)
 3. Test Driven Development
  1. historia TDD
  2. podstawowe założenia
  3. cykl red-green-refactor
  4. przejrzysta struktura testu
  5. wybór kolejnych funkcji do zaimplementowania
  6. sprawne uruchamianie testów z IDE (przydatne wtyczki, skróty klawiaturowe, ciągłe uruchamianie testów)
  7. ćwiczenia praktyczne z TDD w formie Kata/Coding Dojo
  8. korzyści ze stosowania TDD
 4. Bezpieczny refaktoring
  1. cel refaktoringu
  2. przydatne przekształcenia kodu
  3. automatyczny refaktoring w IDE z użyciem skrótów klawiaturowych (Idea lub Eclipse)
  4. ćwiczenia praktyczne - Golf refaktoryzacyjny
 5. Stosowanie separacji od obiektów współpracujących przy TDD
  1. potrzeba, kiedy i dlaczego warto
  2. testowe zastępniki obiektów współpracujących
  3. mockowanie ze Spock Framework
  4. mockowanie z Mockito (mocki w Spocku mają swoje ograniczenia)
  5. ćwiczenia praktyczne (w trakcie - przeplatane z teorią)
 6. TDD i testowanie integracyjne (Spring Framework)
  1. dlaczego tylko testy jednostkowe nie wystarczą
  2. wsparcie w Spock/JUnit
  3. konfiguracja i zarządzanie kontekstem Springa
  4. wstrzykiwanie zależności
  5. odcinanie zależności w kontekście Springa (wstrzykiwanie zależności testowych, w tym mocków)
  6. ręczne tworzenie kontekstu w teście (do testowania specyficznych przypadków)
  7. cache'owanie kontekstu między testami (i problemy z tym związane)
  8. wydzielanie wspólnej konfiguracji dla wielu testów
  9. ćwiczenia praktyczne (w trakcie - przeplatane z teorią)
 7. Test Driven Development - dobre praktyki i techniki unikania typowych problemów
  1. małe kroki a efektywność pracy
  2. TDD i programowanie w parach (ang. pair programming)
  3. test-first vs test-last
  4. wykorzystanie TDD do pracy nad dobrym designem systemu
  5. wybór właściwego poziomu odcięcia zależności
  6. wykorzystanie TDD/BDD na poziomie testowania akceptacyjnego (wstęp)
  7. wprowadzenie TDD w organizacji
  8. zestaw ćwiczeń praktycznych uwypuklających typowe problemy spotykane przy tworzeniu kodu produkcyjnego i testów z pomocą TDD oraz pokazanie sposób ich unikania/rozwiązywania
 8. Testowanie - zaawansowane zagadnienia (podzbiór ustalany indywidualnie)
  1. techniki testowania asynchronicznych wywołań (Awaitility, Spock)
  2. badanie jakości testów z testowaniem mutacyjnym (PIT)
  3. testowanie kodu wykorzystującego mechanizm feature toogle
  4. techniki przyśpieszania testów
  5. uproszczenie niektórych aspektów testowania z Java 8
  6. testowanie z losowymi danymi wejściowymi
   1. powstarzalność w testach z danymi losowymi
   2. property based testing - QuickCheck
  7. zaawansowany Spock
   1. tworzenie własnych rozszerzeń
  8. miarodajne microbeanchmarki
   1. kiedy i dlaczego warto stosować
   2. naiwne podejście i jego znikoma przydatność
   3. optymalizacja kodu w JVM
   4. ćwiczenia praktyczne z JMH (Java Microbenchmarking Harness)
  9. testowanie reaktywnego kodu RxJava
  10. system legacy bez testów - jak do tego podejść?
  11. testowanie architektury Event-Driven
  12. testowanie architektury mikroserwisów - TDD na poziomie architektury
  13. consumer-Driven-Contracts
  14. testowanie projektów stosujących Event Sourcing


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zastałem/am poinformowany/na, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest Bottega IT Minds, ul. Jana Sawy 2, 20-632 Lublin.


Klauzula informacyjna