Michał Michaluk

trener

Programista i strateg

Programista Java, craftsman, praktyk Domain-Driven Design i wyznawca zasad Agile.

 

Doświadczony w wytwarzaniu nowego oprogramowania zarówno dla startup-ów o skrajnie zwinnym kontekście, jak i zbiurokratyzowanych korporacji z klasycznym modelem. Po tych doświadczeniach jest pewien, że skupienie na wartości dostarczanej przez oprogramowanie klientowi i prostota rozwiązania są kluczem do sukcesu projektów. Kilkuletnia kariera w globalnej korporacji, począwszy od programisty skończywszy na technicznym architekcie grupy projektów, była dla niego doskonałą lekcją wieloletniego utrzymanie oraz rozwoju oprogramowania w olbrzymiej skali. Wtedy poznał dwa kluczowe punkty do zrównoważonego rozwoju oprogramowania i zespołu. Testowanie i refaktoryzacja oprogramowania legacy w środowisku korporacyjnym kiedy "nie mamy czasu na jakość”, przynosi zysk dla organizacji i daje wiele satysfakcji programistom do tej pory zmęczonym projektem. Doskonałość warsztatu programistycznego i biegłość w technologiach indywidualnych programistów promieniuje na cały zespól i przynosi wyraźne korzyści dla projektu i organizacji. 
Ma oryginalne spojrzenie na wytwarzanie oprogramowania: rozwój oprogramowania to inwestycja, a praktyki Agile i Domain-Driven Design pozwalają podążać optymalną ścieżką do osiągnięcia szybkiego zwrotu z tej inwestycji.

Czym jest dla mnie Bottega IT Minds?

Najważniejszą wartością w Bottega IT Minds jest dla mnie to jak łączymy kompetencje techniczne ze strategicznym spojrzeniem i orientacją na ludzi.

Specjalizacja trenera

 • Java Standard Edition

  Podstawy języka oraz zaawansowane podejście obiektowe oraz funkcyjne. Zarówno dla ekspertów szukających rozwoju kunsztu jak i dla początkujących.
  Zobacz szkolenia...

 • Domain Driven Design

  Modelowanie i implementacja złożonych problemów biznesowych. Techniki Event Storming oraz podejścia architektoniczne CQRS, Event Sourcing.
  Zobacz szkolenia...

 • Wzorce i Craftsmanship

  Wzorce projektowe i architektoniczne. Techniki Software Craftsmanship.
  Zobacz szkolenia...

 • Warsztaty eksperckie DDD

  Warsztaty eksperckie DDD to coś więcej niż szkolenie. To praca nad przypadkiem klienta wraz z jego ekspertami domenowymi w celu rozwiązania konkretnych problemów.
  Zobacz szkolenia...

 • Java EE

  Standard Enterprise Edition. Wszystkie składowe platformy oraz wzorce i najlepsze praktyki.
  Zobacz szkolenia...

Materiały Trenera

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.