Michał Michaluk

trener

Programista i strateg

Programista Java, craftsman, praktyk Domain-Driven Design i wyznawca zasad Agile.  
Doświadczony w wytwarzaniu nowego oprogramowania zarówno dla startup-ów o skrajnie zwinnym kontekście, jak i zbiurokratyzowanych korporacji z klasycznym modelem.

Po tych doświadczeniach jest pewien, że skupienie na wartości dostarczanej przez oprogramowanie klientowi i prostota rozwiązania są kluczem do sukcesu projektów. Kilkuletnia kariera w globalnej korporacji, począwszy od programisty skończywszy na technicznym architekcie grupy projektów, była dla niego doskonałą lekcją wieloletniego utrzymanie oraz rozwoju oprogramowania w olbrzymiej skali. Wtedy poznał dwa kluczowe punkty do zrównoważonego rozwoju oprogramowania i zespołu. Testowanie i refaktoryzacja oprogramowania legacy w środowisku korporacyjnym kiedy "nie mamy czasu na jakość”, przynosi zysk dla organizacji i daje wiele satysfakcji programistom do tej pory zmęczonym projektem. Doskonałość warsztatu programistycznego i biegłość w technologiach indywidualnych programistów promieniuje na cały zespól i przynosi wyraźne korzyści dla projektu i organizacji. 

Ma oryginalne spojrzenie na wytwarzanie oprogramowania: rozwój oprogramowania to inwestycja, a praktyki Agile i Domain-Driven Design pozwalają podążać optymalną ścieżką do osiągnięcia szybkiego zwrotu z tej inwestycji.

Czym jest dla mnie Bottega IT Minds?

Najważniejsze w Bottega IT Minds jest dla mnie to, jak łączymy kompetencje techniczne ze strategicznym spojrzeniem i orientacją na ludzi.

Specjalizacja trenera

 • Domain Driven Design i Event Storming

  Modelowanie i implementacja złożonych problemów biznesowych. Techniki Event Storming oraz podejścia architektoniczne CQRS, Event Sourcing.
  Zobacz szkolenia...

 • Wzorce i Craftsmanship

  Wzorce projektowe i architektoniczne. Techniki Software Craftsmanship.
  Zobacz szkolenia...

 • Warsztaty eksperckie DDD

  Warsztaty eksperckie DDD to coś więcej niż szkolenie. To praca nad przypadkiem klienta wraz z jego ekspertami domenowymi w celu rozwiązania konkretnych problemów.
  Zobacz szkolenia...

Materiały Trenera

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Szkolenia autorskie trenera

Tytuł Kategoria Il. dni
Domain Driven Design - zaawansowane techniki modelowania i archetypy (część 3) Oferta Szkolenia z zakresu zwinnego modelowania złożonych domen z wykorzystaniem podejścia Domain Driven Design, DDD
Domain Driven Design i Event Storming
2 dni
Szczegóły
Efektywna praca z istniejącymi systemami (Techniki wprowadzania zmian, Refaktoryzacja, Automatyzacja) Szkolenie poświęcone technikom efektywnej pracy z istniejącymi systemami. Zawiera teorię i praktykę z zakresu: Technik wprowadzania zmian, Refaktoryzacji i Automatyzacji
Wzorce i Craftsmanship
Testowanie i QA
2 dni
Szczegóły
Event Storming - sesja demo Interaktywna demonstracja warsztatu Event Storming
Domain Driven Design i Event Storming
2 dni
Szczegóły
Implementacja Domain Driven Design - wzorce architektoniczne (część 2) Oferta Szkolenia z zakresu technicznej implementacji systemów projektowanych zgodnie z Domain Driven Design, DDD
Domain Driven Design i Event Storming
2 dni
Szczegóły
Pragmatyczna refaktoryzacja z użyciem technik Domain Driven Design Szkolenie Pragmatyczna refaktoryzacja z użyciem technik DDD, DDD
Wzorce i Craftsmanship
Domain Driven Design i Event Storming
3 dni
Szczegóły
Pragmatyczna refaktoryzacja z użyciem technik Domain Driven Design i archetypów modeli Szkolenie Pragmatyczna refaktoryzacja z użyciem technik Domain Driven Design, refactoring, refaktoring, kod legacy, archetypy
Wzorce i Craftsmanship
Domain Driven Design i Event Storming
4 dni
Szczegóły
Projektowanie microservisów z użyciem DDD architektura microservices i domain driven design
Architektura systemów i aplikacji
3 dni
Szczegóły
Spring i Spring Boot - wprowadzenie i zagadnienia zaawansowane
Java i JVM
3 dni
Szczegóły
Tworzenie i testowanie aplikacji z użyciem Test Driven Development (TDD) w Spock (lub JUnit 5) Szkolenie z zakresu Tworzenie i testowanie aplikacji z użyciem Test Driven Development (TDD) w Spock lub JUnit 5.
Testowanie i QA
3-4 dni
Szczegóły