Projektowanie microservisów z użyciem DDD

Warsztat ekspercki to coś więcej niż szkolenie. To praca w kontekście konkretnych problemów.

Kod: arch-ms-ddd
Kategoria: Microservices
Forma: 40% wykłady / 60% warsztaty
Czas trwania: 3 dni
Odbiorcy: analitycy, architekci, developerzy
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Warsztat jest przeznaczony dla uczestników, którzy zastanawiają się jak pogodzić zrozumienie dziedziny problemu z decyzjami technicznymi. Nieodpowiednie ustalenie granic, odpowiedzialności i hermetyzacji usług prowadzi w krótkim czasie do katastrofy całego systemu.

Mikrousługi zamiast pomagać i spełniać składane obietnice powodują dodatkowy narzut złożoności technicznej i chaos organizacyjny. Dzięki zastosowaniu strategicznych wzorców DDD oraz analizy Event Storming zorientowanej na zachowania i reguły jesteśmy w stanie racjonalnie podejść do wymienionych problemów i przygotować się na większość typowych sytuacji, które naruszają architekturę rozwiązania.

Warsztat prezentuje spójną metodykę, która integruje rzetelną analizę, sprawdzone style architektoniczne i najlepsze wzorce implementacyjne.

Wyróżniki warsztatu

 • Dobre określenie granic i odpowiedzialności microservices
 • Strategiczne podejście do integracji usług - ich zależności i api
 • Wyłanianie serwisów poprzez zachowania i spójność procesu dzięki Event Stormingowi

Program Warsztatu eksperckiego

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Wstęp do Event Stormingu
  1. Problem jaki chcemy rozwiązać
  2. Stosowalność
  3. Metodyka
   1. Mechanika
   2. Role i odpowiedzialność
 2. Sesja strategiczna - demonstracja z udziałem uczestników
  1. Łagodne wejście w nomenklaturę poprzez stopniowe wprowadzanie notacji
  2. Odkrycie procesów biznesowych
  3. Wstępna destylacja Bounded Context
  4. Określanie klasy problemu z jakim mamy do czynienia w każdym BC
   1. Szacowanie ryzyk
   2. Drivery architektoniczne
  5. Odkrywanie ukrytych Bounded Context
   1. Conway's Law vs SOA:Single Source of Truth
   2. Destylacja dziedziny kontekstów tak aby były reużywalne
  6. Opracowanie strategii integracji BC
   1. PublishedLanguage
   2. OpenHost
   3. SharedKernel
   4. AnticorruptionLayer
   5. Customer-Supplier
   6. Conformist
  7. Propozycja modułów technicznych na podstawie granic BC (jeden BC to potencjalnie kilka modułów)
   1. Przygotowanie modułów do życia w izolacji jako microservices
   2. Destylacja API
 3. Sesja taktyczna - demonstracja z udziałem uczestników lub praca własna
  1. Kryteria wyboru kontekstów, w których będziemy stosować DDD
  2. Sesja ES z pogłębionym poszukiwaniem reguł domenowych
   1. Określanie granic agregatów - reguły i heurystyki
    1. Typowe problemy
    2. Źle obrany korzeń
    3. Zbyt duży agregat - brak kohezji
    4. Mylenie obiektów biznesowych z widokami (projekcjami)
   2. Najlepsze praktyki
  3. Przykład implementacji kilku agregatów
   1. Testowanie
   2. Mapowanie relacyjno-obiektowe
   3. Optimistic Locking
 4. Architektura systemu - przegląd podejść
  1. Modularyzacja
   1. Poziomy separacji
   2. Techniki integracji modułów
  2. Command + Command Handler
  3. Ports and Adapters
  4. Restful
   1. Poziomy dojrzałości
   2. Rest jako protokół aplikacyjny a nie transportowy
  5. Event Driven Architecture
   1. Architektury oparte o zdarzenia
    1. Events broker
    2. Events Bus
    3. Eventual Consistency
   2. Zależności czasowe pomiędzy zdarzeniami
   3. Sagi – orkiestracja zdarzeń
 5. Command-query Responsibility Segregation – rozszerzona architektura warstwowa
  1. Rozwiązanie problemów z niedopasowaniem ORM do przeglądu danych w Gridach
  2. Zorientowanie na skalowanie i rozszerzalność
  3. Tworzenie dedykowanych modeli: do odczytu, do operacji biznesowych
   1. Rozwiązanie problemów z wydajnością
   2. Architektura zewnętrznego indeksu z użyciem noSQL


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twój Warsztat.

Materiały związane z warsztatem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów warsztat

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zastałem/am poinformowany/na, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest Bottega IT Minds, ul. Jana Sawy 2, 20-632 Lublin.


Klauzula informacyjna