Nowoczesna architektura aplikacji web oparta o Node.js - Microservices, REST, noSQL

Warsztat ekspercki to coś więcej niż szkolenie. To praca w kontekście konkretnych problemów.

Kod: arch-ms-modern-Node
Kategoria: Microservices
Forma: 20% wykłady / 80% warsztaty
Czas trwania: 3 dni
Grupa docelowa: architekci
developerzy
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.
Data i dokładny zakres do ustalenia podczas analizy przed-szkoleniowej.


class="button_left">
Prezentacja szkolenia


Mikrousługi, chmura, ciągłe wdrażanie oprogramowania na produkcję mocno wpłynęły na to jak współczesne zespoły programistyczne budują systemy informatyczne. W tym nowym świecie jest coraz większe zapotrzebowanie na bardzo szybkie i wydajne serwisy które w efektywny sposób wykorzystują zasoby serwera. To właśnie w tym kontekście najlepiej sprawdza się node.js.

Podczas szkolenia zdobędziesz praktyczne doświadczenie jak budować mikrousługi z wykorzystaniem node.js. Pod koniec zajęć będziesz w stanie lepiej odpowidzieć na pytanie: jak efektywnie tworzyć mikrousługi w node.js w moim kolejnym projekcie.

Czego się nauczysz podczas praktycznych ćwiczeń i dyskusji grupowej:

 • Jak zrozumienie działania pętli zdarzeń wpływa na to jak myślimy o naszych programach
 • Jak programowanie z this i bez this wpływa na czytelność Twojego kodu
 • Jak tworzyć testowalne API i aplikacje webowe w express.js (routing, middleware, obsługa błędów, komunikacja z bazą danych)
 • Jak testować i debugować aplikacje node.js (mocha, supertest, siege)
 • Jak nadać strukturę nietrywialnym aplikacjom node.js z użyciem wzorca Dependency Injection (bez frameworków)
 • Jak refaktorować kod asynchroniczny z callbacków na Promisy
 • Jak budować aplikacje i zarządzać zależnościami w npm
 • Jak budować potoki wdrożeń dla aplikacji node.js i wdrażać je na produkcję (na przykładzie Heroku)
 • Jak tworzyć interfejs użytkownika dla mikrousług z użyciem wzorca Backend For Frontend (różne opcje integracji serwisów: client side, edge side i server side include)
 • Jak radzić sobie z problemami sieciowymi i pisać stabilne mikrousługi (timeout, retry, cachowanie, circuit breaker, prawo Postela w praktyce)
 • Jak zabezpieczyć kto korzysta z naszej mikrousługi w użyciem basic auth i JWT (JSON Web Token)
 • Jak orkiestracja i choreografia wpływają na mikro i makro architekturę
 • Jak odchudzić aplikacje node.js i przerzucić część odpowiedzialności na infrastrukturę (lekkie podejście do logowania, metryk, cross-app tracing, rejestracji i odkrywania)


Co robimy podczas warsztatów?

Budujemy księgarnię internetową składającą się z kilku serwisów. Tworzymy serwis backendowy (w express.js), który ma swoją bazę danych (mongo) oraz serwis który agreguje inne serwisy po stronie klienta lub serwera (express.js + hogan.js).

W czasie ćwiczeń korzystamy z wybranych elementów Domain Driven Design (bounded context, repository pattern) oraz uczymy się pisać czysty kod asynchroniczny w node.js. Kładziemy duży nacisk na testowalność kodu.

Automatyzujemy powtarzalne czynności tj. proces budowania i wdrożenia na środowiska testowe i produkcyjne.

Żeby lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia robimy też kilka mniejszych pobocznych ćwiczeń.

Wyróżniki warsztatu

Podczas zajęć możesz oczekiwać szczególnych akcentów położonych na poniższe aspekty:

 • Zastosowanie Bounded Context z DDD
 • Integracja technologii i całościowe podejście
 • Dobór klasy rozwiązania do klasy problemu

Program Warsztatu eksperckiego

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Myślenie w Javascript
  1. programowanie synchroniczne i asynchroniczne
  2. pętla zdarzeń i wzorzec reaktor
  3. JS w przeglądarce i poza przeglądarką
  4. programowanie z this'em i bez this'a
  5. pragmatyczne elementy programowania funkcyjnego
  6. async control flow: callbacks
  7. async control flow: promises
 2. node.js podstawy
  1. filozofia i model koncepcyjny
  2. modularny kod z CommonJS
  3. EventEmitter: wzorzec obserwator
  4. zarządzanie zależnościami w npm
  5. budowanie aplikacji w npm
 3. Aplikacje webowe w node.js
  1. express.js: routing
  2. express.js: obsługa błędów
  3. wzorzec middleware: cross cutting concerns
  4. silnik szablonów z rodziny mustache: hogan.js
  5. interakcja z bazą danych na przykładzie MongoDB i wzorca Repository
  6. zasięg widoczności obiektów: request scope i application scope
 4. Testowanie aplikacji w node.js
  1. wzorzec Dependency Injection
  2. testowanie całej aplikacji z użyciem supertest
  3. testy jednostkowe z mocha i assert
  4. tworzenie stubów na potrzeby testów
  5. pisanie czystego i testowalnego kodu w JS
 5. Wdrażanie aplikacji node.js na produkcję
  1. 12factor: przygotowanie aplikacji do wdrożenia
  2. Continuous Integration/Delivery/Deployment
  3. budowanie potoku wdrożeń od A do Z dla aplikacji node.js
  4. pragmatyczny wybór narzędzi do CI/CD
  5. hostowanie aplikacji node.js na Heroku
  6. wzorce wdrażania aplikacji na produkcję
  7. infrastruktura jako kod
  8. odchudzanie aplikacji i przenoszenie odpowiedzialności na infrastrukturę: logowanie, metryki, cross-app tracing, rejestracja usług, odkrywanie usług
 6. node.js w architekturze mikrousług
  1. określanie granicy usług wg. Bounded Context
  2. budowanie REST API
  3. ewolucja pojedynczych mikrousług: wzorzec Tolerant Reader
  4. budowanie UI dla mikrousług: wzorzec Backends For Frontends
  5. Ewolucyjna architektura z Self-Contained Systems
  6. opcje integracji mikroserwisów: Client Side, Edge Side i Server Side
  7. stabilny ekosystem mikrousług: retry, caching, circuit breaker
  8. kontrolowanie dostępu do mikrousług z JSON Web Token (JWT)
  9. orkiestracja i choreografia - różne podejścia do modelowania procesów biznesowych
  10. wzorzec Publish/Subscribe z użyciem IronMQ


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twój Warsztat.

Materiały związane z warsztatem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zapytaj o warsztat

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail/Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń