Klasyczne i współczesne style architektoniczne

Tytuł: Klasyczne i współczesne style architektoniczne
Kod: arch-patterns-Style
Kategoria: Wzorce architektoniczne
Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
Czas trwania: 3 dni
Odbiorcy: developerzy, architekci
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z metodami tworzenia, zarządzania i dokumentowania architektury systemów w oparciu o ideę styli architektonicznych.

Styl architektoniczny w połączeniu z taktykami, wzoracmi i heurystykami tworzy język, który ułatwia komunikowanie i opisywanie tak złozonego zagadnienia, jakim jest architektura systemu.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z wybranymi stylami architektonicznymi. Poznają ich zastosowania, wady i zalety. Nauczą się budowac własne style służące do opisu architektury ich systemów.

Program szkolenia jest ogólną ramą - konkretne style wybieramy podczas analizy przed-szkoleniowej.

Wyróżniki szkolenia

 • Zawiera wzorce i najlepsze praktyki
 • Aspekty architektury aplikacji i systemu

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Co mamy na myśli mówiąc “Architektura”
  1. Architektura jako składowa procesu realizacji wymagań
  2. Architektura systemu
   1. Element
    1. przetwarzanie
    2. dane
    3. łączenie
   2. Forma dla elementu
    1. priorytety
    2. relacje
    3. wagi
   3. Uzasadnienie
    1. motywacja
    2. weryfikacja
 2. Jak odróżnić dobrą architekturę od złej
  1. Realizacja wygań nie-fukcjonalnych
  2. Realizacja wygań fukcjonalnych
  3. Metryki
   1. Wydajność
   2. Rozszerzalność
   3. Testowalność
   4. Bezpieczeństwo
   5. Koszt utrzymania
 3. Jak sprawnie dokumentować architekturę
  1. Widoki architektoniczne
   1. Kontekst i grupa docelowa
   2. Metoda C4
   3. Tworzenie języka wizualnego
 4. Style architektoniczne
  1. Wstęp
   1. Co to jest styl architektoniczny
   2. Styl jak zbiór formalnej aranżacji elementów
   3. Styl jako forma reużycia i enkapsulacji wiedzy
  2. Dla systemów scentralizowanych/monolitycznych
   1. Pipes and Filters
   2. Hierarchiczne
    1. Ogólna charakterystyka
    2. Warstwowe
    3. Porty i Adaptery
   3. Dziedzinowe
    1. DDD
    2. DSL
   4. Persystencji
    1. Repository
    2. Collection
    3. Event Sourcing
    4. Active Record
  3. Dla systemów rozproszonych
   1. SOA/Microservice
    1. Orkiestracja vs Choreografia
    2. Wyznaczanie granicy serwisu
    3. Spójność danych
    4. Zastosowania
   2. Message Driven
    1. Event vs Command
    2. Broker
    3. Bus
    4. Listener
    5. Saga
   3. REST
    1. Poziomy dojrzałości
    2. REST jako zbiór Ograniczeń
    3. Zastosowania
 5. Jak stworzyć własny styl architektoniczny
  1. Taktyki
  2. Heurystyki
  3. Wzorce
  4. Zasady
 6. Jak utrzymać architekturę w ryzach
  1. Problemy
   1. Kruchość
   2. Erozja
   3. Dryft
  2. Sposoby pielęgnacji architektury
   1. Retrospektywy architektoniczne
   2. Architektura w code review
   3. Informative workspace
   4. Architektura i SCRUM


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bottega It Minds Sławomir Sobótka. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się TUTAJ.