Sesja Event Stormingu - praca nad domeną klienta

Warsztat ekspercki to coś więcej niż szkolenie. To praca w kontekście konkretnych problemów.

Kod: client-es
Kategoria: Warsztaty eksperckie DDD
Forma: 100% warsztat
Czas trwania: 1 dzień
Odbiorcy: architekci, developerzy, management, analitycy
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Warsztat ma na celu stworzenie modelu dziedziny problemu, nad którym pracuje aktualnie zespół oraz nabycie praktycznej umiejętności samodzielnego prowadzenia procesu modelowania Event Storming. W warsztacie biorą udział 3 strony:

 • eksperci domenowi ze strony klienta/biznesu
 • modelarze - osoby odpowiedzialne na realizację projektu (PO, dev, analityk)
 • facilitator - mentor z firmy Bottega IT Mnds czuwający nad procesem
W wyniku otrzymujemy model zrozumiały dla każdej ze stron wyrażony w postaci Bounded Contextów, Agregatów, procesu w postaci sekwencji zdarzeń oraz kryteriów akceptacyjnych dla scenariuszy testowych. Warsztat może być przeznaczony zarówno dla zespołów doświadczonych w DDD, które chcą przełamać impas w sesji modelowania jak również dla zespołów, które rozpoczynają stosowanie DDD i chcą uzyskać maksymalną wydajność pracy od samego początku. Czas trwania może zostać wydłużony o kolejne dni w zależności od obszerności dziedziny problemu. .

Wyróżniki warsztatu

 • Praca na realnym problemie projektowym z jakim pracuje aktualnie zespół
 • Miękkie techniki pracy z nietechnicznymi uczestnikami projektu
 • Łatwa dostępność notacji i formalizmów dla nietechnicznych uczestników projektu

Program Warsztatu eksperckiego

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Wprowadzenie do Event Stormingu
  1. Notacja, role i odpowiedzialności osób podczas sesji
  2. Event domenowy jako źródło informacji
  3. Współpraca z ekspertami domenowymi
  4. 3 poziomy modelowania
   1. Divergent
   2. Emergent
   3. Convergent
 2. Big Picture Event Storming, techniki modelowania
  1. Notacja
  2. Odkrywanie eventów domenowych
  3. Porządkowanie osi czasu
  4. Kontrola spójności eventów, wykrywanie pominiętych zdarzeń domenowych
  5. Rozgałęzienia flow
  6. Wykrywanie aktorów
  7. Identyfikacja hot-spotów
  8. Konteksty
   1. Wydzielania granic
   2. Strategiczna integracja kontekstów
  9. Typowe wzorce i antywzorce podczas sesji
 3. Design Level Event Storming, techniki modelowania
  1. Notacja rozszerzona
  2. Komendy
  3. Agregaty - modelowanie granicy
   1. Szukanie granic spójności reguł biznesowych
   2. Typowe antywzorce i problemy
  4. Read-Models
  5. Polityki
  6. Powiązania z systemami zewnętrznymi
  7. Wprowadzenie do CQRS
 4. Wykorzystanie artefaktów z sesji Event Stormingu podczas implementacji
  1. Model oprogramowania
  2. Testy
   1. Jednostkowe testowanie modelu
   2. Akceptacyjne testowanie procesu (API)


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twój Warsztat.

Materiały związane z warsztatem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów warsztat

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zastałem/am poinformowany/na, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest Bottega IT Minds, ul. Jana Sawy 2, 20-632 Lublin.


Klauzula informacyjna