Wzorce projektowe oraz efektywne techniki Object Oriented dla developerów aplikacji biznesowych

Kod: craft-patterns-Patterns Biz
Kategoria: Wzorce projektowe
Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
Czas trwania: 3 dni
Odbiorcy:
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Szkolenie prezentuje wybrane Wzorce Projektowe w praktycznym i niepodręcznikowym ujęciu osadzonym w kontekście aplikacji biznesowych.

Wszystkie wzorce są ilustrowane przykładami zastosowania w modelowaniu logiki aplikacji i logiki biznesowej aplikacji enterprise.

W odróżnieniu od książkowych przykładów nie omawiamy programowania maszyn lub edytorów tekstu a jedynie wzorce oraz techniki, które mają zastosowanie w modelowaniu aplikacji biznesowych.

Podczas szkolenia uczestnicy nabędą zintegrowaną wiedzę na temat zdobyczy nowoczesnej inżynierii oprogramowania, m.in. bazowe koncepcje, z których wynika zarówno konstrukcja jak i potrzeba wzorców.

Podczas warsztatów praktycznych łączymy wzorce projektowe i architektoniczne wraz z wbudowanymi mechanizmami frameworków Spring/Seam (do wyboru) aby stworzyć giętkie i otwarte na rozbudowę modele biznesowe cechujące się wysokim poziomem testowalności.

Szkolenie przeznaczone dla programistów, projektantów i architektów tworzących oprogramowanie klasy biznesowej, pragnących poszerzyć swe kompetencje w zakresie profesjonalnych technik programistycznych zwiększających jakość kodu i projektu.

Zdobyta wiedza przekłada się w praktyczny sposób na produktywność mierzoną w szerszej perspektywie czasu.

Program jest ogólną ramą merytoryczną. Jego realizacja wykracza poza 3 dni. W trakcie analizy przedszkoleniowej wybieramy wzorce, które będą przydatne dla zespołu i skupiamy się tylko na nich w trakcie szkolenie. W ciągu 3 dni zwykle jesteśmy w stanie zaadresować ok 70% wymienionych wzorców.

Wyróżniki szkolenia

 • Skupienie na kontekście aplikacji biznesowych
 • Wybór jedynie użytecznych wzorców oraz technik
 • Realne przykłady
 • Clen Code i testability

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Techniki Object Oriented Design.
  1. Analiza Paradygmatu Object oriented i jego poprawna interpretacja.
  2. Ukierunkowanie myślenia w stylu OO.
  3. Najlepsze praktyki i pułapki.
   1. Wady naiwnego modelowania rzeczowniki-czasowniki
   2. Modelowanie hermetycznych agregatów - model behawioralny
   3. Modelowanie niezmienników.
   4. Modelowanie czasu jako jednego z głównych czynników złożoności esencjonalnej
  4. GRASP - General Responsibility Assignment Software Patterns.
  5. SOLID - Single Responsibility Principle (SRP), the Open/Closed Principle (OCP), the Liskov Substitution Principle (LSP), the Dependency Inversion Principle (DIP), and the Interface Segregation Principle (ISP).
 2. Antywzorce i typowe pułapki
  1. Code smell – wykrywanie ok 20 zapachów kodu
  2. Przegląd typowych błędów i pułapek
  3. Techniki refaktoryzacji
 3. Wzorce projektowe - praktyczne, nieksiążkowe przykłady oparte o rzeczywiste problemy w kontekście aplikacji Enterprise.
  1. Strategy – hermetyzacja logiki biznesowej.
   1. Wybór odmiany algorytmu bez ingerencji w core biznesowy.
   2. Integracja z mechanizmami wstrzykiwania zależności.
   3. Definiowane konkretnej strategii biznesowej w kontenerze Incersion of Control (XML lub metody fabrykujące).
  2. Decorator – reużywalnośc logiki.
   1. Składanie złożonej logiki biznesowej o przyrostowym charakterze.
   2. Wrapper – odmiana wzorca użyteczna w modelowaniu zorientowanym na znaczenie.
    1. Opakowanie typów podstawowych wygodnymi obiektami.
    2. Alternatywa dla Utils.
    3. Archetyp Money.
   3. Połączenie Dekoratora ze Strategią w celu zbudowania odmian algorytmów przyrostowych.
  3. Chain of Responsibity – dwie odmiany wzorca.
   1. Dobór logiki biznesowej do aktualnych warunków.
   2. Połączenie Łańcucha ze Strategią w celu zbudowania odmian algorytmów warunkowych.
  4. Abstract Factory – tworzenie artefaktów domenowych.
   1. Spójny sposób na tworzenie rodzin obiektów biznesowych zależnych od konfiguracji wdrożeniowej systemu.
   2. Produkowanie Strategii.
  5. Builder – redukcja złożoności tworzenia struktur.
   1. Zunifikowane eksportowanie obiektów domenowych.
   2. Ukrywanie złożoności budowania zapytań.
  6. Template Method – szablony procesów.
   1. Technika uwspólniania logiki biznesowej.
   2. Szablonowe Strategie
   3. Przykłady antywzorca.
  7. Singleton – niebezpieczny wzorzec w przykładach.
   1. Szczegóły implementacji Singeltonów tworzonych z opóźnieniem, odpornych na współbieżny dostęp.
  8. State – hermetyzacja procesu biznesowego.
   1. Implementacja maszyny stanów reprezentującej złożony cykl życia obiektu biznesowego.
   2. Maszyna Stanów jako Wrapper dodający nowe funkcjonalności.
   3. Pułapki zbytniego uogólniania Maszyn Stanów
  9. Specification – hermetyzacja reguł biznesowych.
   1. Redukcja złożoności systemów zawierających złożoną logikę decyzyjną.
   2. Przypadek gdy istnieje wiele możliwych kryteriów logicznych.
   3. Jednak w danym kontekście (wdrożenie, klient) używanym tylko podzbioru reguł.
  10. Zdarzenia
   1. Observer
  11. Event Broker
  12. Event Bus
  13. Wysokowydajne systemy Event Driven i asynchroniczne przetwarzanie.
  14. Saga - orkiestracja wielu zdarzeń w czasie
  15. Role Object
   1. Modelowanie ról w systemie.
   2. Alternatywa dla dziedziczenia.
   3. Odmiana wzorca Bridge.
  16. Extension Object
   1. Uogólnienie Role Object dla systemów otwartych na rozbudowę.
  17. Facade – redukcja złożonej struktury pod wygodnym API.
  18. Command – hermetyzacja usług, autoryzacja dostępu.
   1. Command-CommandHandler - wariant wzorca w architekturze klient-serwer
 4. Testability – wpływ użycia dobrych praktyk OOD i Wzorców na testowalność kodu.
  1. Zagadnienia podatności architektury na testy: problemy i pułapki.
  2. Techniki testowania jednostkowego: dummy, fake, stub, mock.
  3. Narzędzia testowania jednostkowego i integracyjnego.
   1. JUnit.
   2. Mockito.


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zastałem/am poinformowany/na, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest Bottega IT Minds, ul. Jana Sawy 2, 20-632 Lublin.


Klauzula informacyjna