Wspierający lider

Kod: lead-lider
Kategoria: Lider tech. i lider zespołu
Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
Czas trwania: 2 dni
Odbiorcy: DevOps, developerzy, architekci
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Wielu developerów awansowanych na stanowisko Team Leadera napotyka przeszkody w efektywnym wykonywaniu swojej roli.

Starają się działać najlepiej jak potrafią, korzystając z rozwiązań, które podpatrzyli wcześniej u swoich przełożonych. Nie posiadają jednak jasnej struktury i konkretnych procedur działania w trudnych sytuacjach.

Warsztat Wspierający Lider stanowi podstawowe szkolenie wprowadzające do roli efektywnego lidera zespołu.

Obszary zastosowania:
 • przygotowanie dla osób przygotowywanych do awansu do roli team leadera lub podobnej
 • wsparcie dla nieformalnych liderów w firmie oraz dla osób u których chcemy rozwinąć potencjał przywódczy
 • dobre szkolenie wspomagające dla osób już pełniących role team leaderów i menadżerów

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Role efektywnego Team Leadera
  1. stereotypy na temat przywództwa
  2. style przywództw
  3. dobór odpowiedniego stylu
 2. Model Przywództwa Sytuacyjnego Blancharda.
 3. Cztery główne role lidera:
  1. organizacja pracy i delegowanie zadań
  2. rozliczanie z realizacji zadań
  3. wspieranie rozwoju kompetencji
  4. motywowanie
 4. Podstawy efektywnej organizacji pracy i zarządzanie czasem
  1. ustalanie podstawowych zasad w ramach expose
  2. ustalanie i priorytetyzacja zadań
  3. wyzwania związane ze zlecaniem zadań
 5. Rozliczanie realizacji
  1. reguły efektywnego rozliczania
  2. model FUKO
  3. możliwe sankcje
 6. Wspieranie rozwoju kompetencji
  1. Model Spinka
  2. Analiza kompetencji
  3. Jak omawiać plany rozwoju
 7. Budowanie motywacji
  1. Prawo Yerkesa-Dodsona
  2. Czynniki budujące motywacje w zespole
  3. Narzędzia usprawniania motywacji
  4. Automatyzacja działań, środowiskowe czynniki motywacyjne
 8. Autorytet lidera
  1. co buduje i niszczy autorytet
  2. behawioralne techniki rozwijania autorytetu
 9. Podsumowanie i zadania wdrożeniowe


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

 • Wspinaczka do profesjonalizmu - Modelowa ścieżka rozwoju kompetencji – podejście pragmatyczne (model Dreyfus)
  KATEGORIE: Umiejętności miękkie

  Artykuł poświęcony tematyce rozwoju kompetencji w modelu Dreyfus.Tekst opublikowany w Software Developer's Journal 02/2010

  Autor Bottega:

  Sławomir Sobótka

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bottega It Minds Sławomir Sobótka. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się TUTAJ.