Skuteczny Tech Lider: Jak lepiej zrozumieć potrzeby biznesu i dogadywać się z zespołem?

Tytuł: Skuteczny Tech Lider: Jak lepiej zrozumieć potrzeby biznesu i dogadywać się z zespołem?
Kod: tech-leader
Kategoria: Lider tech. i lider zespołu
Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
Czas trwania: opcja online: 3x6h lub opcja stacjonarna: 2x8h
Odbiorcy: developerzy, architekci
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Rola Tech Leadera, choć w wielu aspektach podobna do Team Leadera, skupia się bardziej na doradztwie technologicznym, wyborze i przekonywaniu do rozwiązań, wspieraniu kontaktów z klientem oraz wspieraniu rozwoju innych osób z zespołu.

Niestety, choć tech leadzi mają świetne umiejętności techniczne, często brak im kompetencji miękkich, które znacząco ułatwiłyby ich pracę. To szkolenie ma na celu korektę tych braków.

Wyróżniki szkolenia

 • Przygotowanie dla osób przygotowywanych do awansu do roli tech leadera lub podobnej
 • Wsparcie dla nieformalnych tech liderów w firmie oraz dla osób u których chcemy rozwinąć potencjał przywódczy
 • Dobre szkolenie wspomagające dla osób już pełniących role tech leaderów

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Role efektywnego Tech Leadera, stereotypy na temat przywództwa, style przywództwa, dobór odpowiedniego stylu. Model Przywództwa Sytuacyjnego Blancharda.
 2. Główne role tech lidera:
  1. Wyznaczanie standardów, definiowanie i delegowanie zadań, wspieranie efektywnej pracy
  2. Skuteczne przekonywanie do wybranych rozwiązań
  3. Udzielanie efektywnych informacji zwrotnych
  4. Wspieranie rozwoju kompetencji
  5. Motywowanie zespołu
 3. Podstawy skutecznego wyznaczania standardów i definiowania zadań
  1. Jak komunikować zasady pracy
  2. Rola głębokiej pracy w pracy dewelopera
  3. Efektywne definiowanie i delegowanie zadań
 4. Skuteczne przekonywanie do proponowanych rozwiązań
  1. Model poziomów wnioskowania i jego rola w przekonywaniu
  2. Poziomy kompetencji rozmówcy i dopasowanie do nich
  3. Narzędzia efektywnego przekonywania
 5. Udzielanie informacji zwrotnych
  1. Model FUKO
  2. Model SPINKA
  3. Efektywne modele feedbacku
 6. Wspieranie rozwoju kompetencji
  1. Analiza kompetencji
  2. Podstawy efektywnego mentoringu
 7. Budowanie motywacji
  1. Prawo Yerkesa-Dodsona
  2. Czynniki budujące motywacje w zespole
  3. Narzędzia usprawniania motywacji
 8. Autorytet lidera
  1. Co buduje i niszczy autorytet
  2. Behawioralne techniki rozwijania autorytetu


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bottega It Minds Sławomir Sobótka. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się TUTAJ.