Domain Driven Design

<br>.

Trenerzy

Domain Driven Design
Title Sub-category Days
Wprowadzenie do Domain Driven Design dla biznesu (część 0) Wprowadzenie do zwinnego modelowania złożonych domen z wykorzystaniem podejścia Domain Driven Design, DDD
1 dzień
Details
Implementacja Domain Driven Design - wzorce architektoniczne (część 2) Oferta Szkolenia z zakresu technicznej implementacji systemów projektowanych zgodnie z Domain Driven Design, DDD
DDD Workshop
2 dni
Details
Refaktoring legacy do Domain Driven Design Oferta Szkolenia z zakresu refaktoryzacji kodu legacy z wykorzystaniem technik Domain Driven Design, DDD
3 dni
Details
Modelowanie biznesowe w UML - Archetypy modeli biznesowych Szkolenie poświęcone Modelowaniu biznesowemu w UML z wykorzystaniem Archetypów modeli biznesowych
1-2 dni
Details
Architektura Command-query Responsibility Segregation oraz Event Sourcing Szkolenie z zakresu architektury Command-query Responsibility Segregation: Read Model, Write Model, CommandHandler, Event Sourcing, CqRS, DDD
2 dni
Details
Event Storming - sesja demo Interaktywna demonstracja warsztatu Event Storming
1 dzień
Details
There no traings that meet your search criteria.
Potrzebujesz czegoś więcej?

Dopasujemy program do potrzeb
lub stworzymy dedykowany

Wspólnie określimy gdzie jesteśmy i gdzie chcemy dojść poprzez: analizę potrzeb, określenie celów strategicznych, ankiety przed-szkoleniowe dla wszystkich uczestników i wywiad z liderami technicznymi.

Skontaktuj się z nami