CUSTOMISED TRAININGS

Programme is always modified based on pre-training analysis

How do we customise trainings

Choose categoryor search for phrase    

Domain Driven Design

 • DDD Workshop
New: 1

Patterns and Craftsmanship

 • Craftsmanship
 • Working with legacy code
 • Design patterns

Security

Architecture

 • Microservices
 • Microservices workshop
 • Architectural patterns
 • System integration
 • Tools
 • DevOps

Agile and Soft Skills

 • Scrum
 • Kanban
 • Soft Skills
 • Career with a Brain in mind.

Java and JVM

 • Spring Framework
 • Java EE
 • Groovy
 • Scala
 • Java Standard Edition
 • Java architecture
 • Spring workshop
New: 1

.NET

 • .NET Platform
 • Craftsmanship for .NET Developers
 • .NET Tools
 • .NET Architecture
 • .NET Core

JavaScript

 • JavaScript - lang
 • TypeScript
 • Angular
 • React
 • Frameworks
 • Craft i TDD
 • Architecture
 • Web Platform

Web (Node.js, RoR, PHP)

 • PHP
 • Ruby on Rails
 • Python
 • Webmaster

C and C++

 • Craftsmanship for C and C++ Developers

Databases

 • Oracle
 • MSSQL
 • PostgreSQL
 • MySQL
 • NoSQL

Mobile

 • Android
 • iOS

Testing and QA

 • Automatic testing
 • Testing for QA

Tools

BigData, Streaming and Machine Learning

 • Data science
 • Julia
 • Python

Cloud

 • Azure
New: 6

Szkolenia polecane

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi bestsellerami - szkolenia, które w ostatnim półroczu cieszą się największą popularnością.

Materiały polecane

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Koncepcja Bottegi

W Bottega nawiązujemy do renesansowej idei pracowni, w której pod okiem mentora swoje umiejętności rozwijają przyszli eksperci.

Czytaj więcej