Train the Trainer: Projektowanie i prowadzenie szkoleń wewnętrznych

Tytuł: Train the Trainer: Projektowanie i prowadzenie szkoleń wewnętrznych
Kod: Soft-practices-ttt
Kategoria: Kompetencje miękkie
Forma: 30% wykłady / 50% warsztaty
Czas trwania: 2 dni
Odbiorcy: Product Owners, DevOps, hr, management, testerzy, Scrum Masters, developerzy, analitycy, architekci, admini
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Odpowiednie przygotowanie szkolenia w decydujący sposób wpływa na jego jakość. Dopasowanie treści do potrzeb uczestników buduje ich motywację.

Poprzez zapewnienie uczestnikom odpowiedniego poczucia bezpieczeństwa, maksymalizuje ich zaangażowanie w proces nauki.

Dzięki prawidłowemu rozplanowaniu poszczególnych modułów, tworzy strukturę ułatwiającą trwałe zapamiętanie nowej wiedzy i praktyczne wdrożenie poznawanych umiejętności. Poprzez odpowiednie powiązanie poszczególnych elementów zwiększa łatwość przywoływania poznanych treści po zakończeniu szkolenia. Połączenie powyższych czynników redukuje jednocześnie przejawy oporu, jakie mogłyby się pojawić na szkoleniu.

Obszary zastosowania:
 • usprawnienie wymiany wiedzy w firmie
 • employer branding dzięki zbudowaniu opinii miejsca przyjaznego rozwojowi i wymianie wiedzy
 • zwiększenie efektywności codziennej pracy deweloperów dzięki niskokosztowej poprawie ich kompetencji

Moduły rozszerzone:

Zaawansowana analiza potrzeb (1 dzień)

Rozbudowany warsztat uczący dodatkowych technik analizy potrzeb szkoleniowych i lepszego dopasowania szkolenia do zidentyfikowanych potrzeb.

Zaawansowana weryfikacja efektów szkolenia (1 dzień)

Rozbudowany warsztat uczący dodatkowych technik oceny efektywności przeprowadzonego szkolenia.

Narzędzia szkoleniowe – przegląd (1-3 dni)

Moduł poświęcony doświadczeniu jak największej ilości dodatkowych technik i metod szkoleniowych. Uczestnicy będą mogli doświadczyć i zrozumieć działanie całego szeregu praktycznych gier i ćwiczeń szkoleniowych, oraz omówić ich zastosowania, silne i słabe strony, etc.

Czas trwania modułu jest uzależniony od Klienta – im więcej czasu, tym więcej różnych ćwiczeń może tu być przeprowadzonych i przetestowanych.

Kompetencje trenerskie – narzędzia trenerskie (1 dzień)

Moduł poświęcony umiejętnościom skutecznego przedstawiania i stosowania narzędzi szkoleniowych w praktyce trenerskiej.

Kompetencje trenerskie – umiejętność pracy z grupą (1 dzień)

Moduł poświęcony lepszemu zrozumieniu procesów grupowych oraz technikom radzenia sobie z trudnymi uczestnikami szkolenia oraz nieoczekiwanymi sytuacjami szkoleniowymi.

E-learning – podstawy zdalnej edukacji (1 dzień)

Moduł poświęcony podstawowym narzędziom e-learningowym i zastosowaniu ich w pracy trenera, oraz praktycznym różnicom między e-learningiem i klasycznym szkoleniem.

Wyróżniki szkolenia

 • Zorientowanie na szkolenia techniczne
 • Zorientowanie na odbiorców technicznych
 • Rzetelne metody dydaktyczne

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Model SAFE w projektowaniu szkoleń
 2. Zarys procesu szkoleniowego – od identyfikacji luki kompetencyjnej do weryfikacji efektów szkolenia
 3. Podstawowa analiza potrzeb i luk kompetencyjnych
 4. Podstawy weryfikacji efektów szkolenia
 5. Projektowanie osi szkolenia
 6. Projektowanie modułów szkoleniowych
 7. Przegląd narzędzi szkoleniowych
 8. Budowanie spójności między elementami szkolenia
 9. Narzędzia zwiększające skuteczność edukacji osób dorosłych


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bottega It Minds Sławomir Sobótka. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się TUTAJ.