Efektywny Mentoring

Kod: Soft-practices-mentor
Kategoria: Kompetencje miękkie
Forma: 30% wykłady / 70% warsztaty
Czas trwania: 1 dzień
Odbiorcy: DevOps, architekci, developerzy, Product Owners, Scrum Masters, management
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Szkolenie stanowi intensywny trening typu train the (individual) trainer, przekazując uczestnikom szereg prostych, ale skutecznych narzędzi wspomagających przekazywanie wiedzy i kompetencji kolegom po fachu.

Implementacja tych rozwiązań, połączona z odpowiednim systemowym wsparciem dla procesów transferu wiedzy w środowisku pracy, pozwala na znaczące zwiększenie kompetencji całej załogi w oparciu o wewnętrzne procesy coachingu i mentoringu w zespole.

Skuteczna nauka wymaga wykorzystania skłonności i uwarunkowań ludzkiej neurologii oraz zapewnienia odpowiedniego środowiska – także społecznego - do nauki. Dopiero zaspokojenie trzech podstawowych kryteriów wydajnej nauki (bezpieczeństwa, motywacji i informacji) oraz ustrukturalizowanie procesu nauczania zgodnie z wymogami nauki przez doświadczenie pozwala na w pełni optymalny transfer wiedzy i drastycznie zwiększa szanse jej praktycznego wdrożenia.

Konkretne umiejętności:
 • Dobieranie zadań rozwojowych dla mentee zapewniających maksymalną skuteczność procesu nauki.
 • Zlecanie zadań rozwojowych w sposób zapewniający lepsze ich zrozumienie.
 • Asertywne rozliczanie z realizowanych i niezrealizowanych zadań.
 • Udzielanie informacji zwrotnych w sposób zwiększający szanse na przyjęcie takich informacji.
 • Efektywne reagowanie na problemy w nauce mentee dzięki dobremu zrozumieniu struktury skutecznej nauki i ograniczeń oraz przeszkód pojawiających się w procesie rozwoju.
 • Zbudowanie relacji mentorskiej z prowadzonymi osobami, dzięki której będą skłonne bardziej się otworzyć i zaangażować w proces nauki – co wymaga zaufania i zdolności do przyznania się do błędów i niewiedzy.

Dodatkowe moduły:

W ramach podstawowego szkolenia można ewentualnie, modyfikując pewne procesy, wykroić maksymalnie do godziny na elementy z tych modułów. Przy wymogu dłuższego czasu niezbędny może być dodatkowy dzień.

 1. Syndrom oszusta i jego konsekwencje w procesie rozwoju (30 min)
 2. Trening – ocena indywidualnych sesji pod nadzorem (3-4 h, w zależności od rozmiaru grupy i ilości osób chętnych do przeprowadzenia takich sesji)
 3. Skuteczna ocena mentee - popularne błędy i uprzedzenia poznawcze w ocenie oraz metody radzenia sobie z nimi - narzędzia długoterminowej oceny (1h)
 4. Przegląd zaawansowanych narzędzi mentoringowych i coachingowych (2-3h, w zależności od poziomu złożoności)
 5. Trudne sytuacje w mentoringu i metody radzenia sobie z nimi (1-2h, w zależności od poziomu złożoności)

  Wyróżniki szkolenia

  • wspieranie rozwoju pracowników
  • transfer poziomy i pionowy wiedzy
  • budowanie ścieżek rozwojowych dla talentów

  Program Szkolenia

  Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

  1. Wspieranie rozwoju talentów - znaczenie coachingu, mentoringu i pokrewnych narzędzi
  2. Wspieranie procesu nauczania i specyfika nauczania osób dorosłych
   1. różnice między ekspertami i laikami, efekt Krugera-Dunninga w skutecznym nauczaniu
   2. model Dreyfus
   3. cykl Kolba
   4. najważniejsze wyzwania w rozwoju kompetencji osób dorosłych
   5. struktura skutecznej nauki
   6. coaching i mentoring – kiedy stosować poszczególne narzędzia?
  3. Istota i funkcje mentoringu:
   1. Rola mentora, korzyści dla mentora i mentee
   2. Rola dyskusji i debaty w mentoringu
   3. Relacja między mentee, a mentorem
   4. Budowanie zaufania w relacji mentoringowej
  4. Techniki mentoringu:
   1. Identyfikacja luk kompetencyjnych
   2. Skuteczne stawianie celów rozwojowych
   3. Przekazywanie zadań i celów rozwojowych
   4. Asertywne rozliczanie z wykonanych zadań
   5. Efektywne udzielanie informacji zwrotnych
   6. Asertywne wyznaczanie granic w mentoringu
  5. Przykładowa struktura mentoringowa
   1. Model Skills-First – model skupiony na rozwoju konkretnych umiejętności
  6. Coaching
   1. Istota i funkcje coachingu,
   2. Rola coacha i coachee
  7. Techniki coachingowe
   1. Aktywne słuchanie
   2. Dopytywanie
   3. Motywacja do działania i uzyskiwanie zaangażowania
  8. Przykładowa struktura coachingowa
   1. Model GROW
  9. Nadzór nad ścieżką rozwoju mentee
   1. weryfikacja postępów
   2. raportowanie międzysesyjne
   3. propozycja narzędzia do weryfikacji postępów
  10. Podsumowanie i zadania wdrożeniowe.


  Pobierz program w formacie PDF

  Trenerzy

  Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

  Materiały związane ze szkoleniem

  Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

  Zamów szkolenie

  Imię i nazwisko:
  Firma:
  E-mail:
  Nr tel:
  Temat:
  Wiadomość:

  Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

  Iwona Sobótka

  Koordynatorka szkoleń


  Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy.

  Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zastałem/am poinformowany/na, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

  Administratorem danych osobowych jest Bottega IT Minds, ul. Jana Sawy 2, 20-632 Lublin.


  Klauzula informacyjna