Efektywny Mentoring jak uczyć aby (inni) chcieli się uczyć

Tytuł: Efektywny Mentoring jak uczyć aby (inni) chcieli się uczyć
Kod: Soft-practices-mentor
Kategoria: Kompetencje miękkie
Forma: 30% wykłady / 70% warsztaty
Czas trwania: 1 dzień
Odbiorcy: Product Owners, DevOps, management, Scrum Masters, developerzy, architekci
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Szkolenie stanowi intensywny trening typu train the (individual) trainer, przekazując uczestnikom szereg prostych, ale skutecznych narzędzi wspomagających przekazywanie wiedzy i kompetencji kolegom po fachu.

Implementacja tych rozwiązań, połączona z odpowiednim systemowym wsparciem dla procesów transferu wiedzy w środowisku pracy, pozwala na znaczące zwiększenie kompetencji całej załogi w oparciu o wewnętrzne procesy coachingu i mentoringu w zespole.

Skuteczna nauka wymaga wykorzystania skłonności i uwarunkowań ludzkiej neurologii oraz zapewnienia odpowiedniego środowiska – także społecznego - do nauki. Dopiero zaspokojenie trzech podstawowych kryteriów wydajnej nauki (bezpieczeństwa, motywacji i informacji) oraz ustrukturalizowanie procesu nauczania zgodnie z wymogami nauki przez doświadczenie pozwala na w pełni optymalny transfer wiedzy i drastycznie zwiększa szanse jej praktycznego wdrożenia.

Konkretne umiejętności:
 • Dobieranie zadań rozwojowych dla mentee zapewniających maksymalną skuteczność procesu nauki.
 • Zlecanie zadań rozwojowych w sposób zapewniający lepsze ich zrozumienie.
 • Asertywne rozliczanie z realizowanych i niezrealizowanych zadań.
 • Udzielanie informacji zwrotnych w sposób zwiększający szanse na przyjęcie takich informacji.
 • Efektywne reagowanie na problemy w nauce mentee dzięki dobremu zrozumieniu struktury skutecznej nauki i ograniczeń oraz przeszkód pojawiających się w procesie rozwoju.
 • Zbudowanie relacji mentorskiej z prowadzonymi osobami, dzięki której będą skłonne bardziej się otworzyć i zaangażować w proces nauki – co wymaga zaufania i zdolności do przyznania się do błędów i niewiedzy.

Dodatkowe moduły:

W ramach podstawowego szkolenia można ewentualnie, modyfikując pewne procesy, wykroić maksymalnie do godziny na elementy z tych modułów. Przy wymogu dłuższego czasu niezbędny może być dodatkowy dzień.

 1. Syndrom oszusta i jego konsekwencje w procesie rozwoju (30 min)
 2. Trening – ocena indywidualnych sesji pod nadzorem (3-4 h, w zależności od rozmiaru grupy i ilości osób chętnych do przeprowadzenia takich sesji)
 3. Skuteczna ocena mentee - popularne błędy i uprzedzenia poznawcze w ocenie oraz metody radzenia sobie z nimi - narzędzia długoterminowej oceny (1h)
 4. Przegląd zaawansowanych narzędzi mentoringowych i coachingowych (2-3h, w zależności od poziomu złożoności)
 5. Trudne sytuacje w mentoringu i metody radzenia sobie z nimi (1-2h, w zależności od poziomu złożoności)

  Wyróżniki szkolenia

  • wspieranie rozwoju pracowników
  • transfer poziomy i pionowy wiedzy
  • budowanie ścieżek rozwojowych dla talentów

  Program Szkolenia

  Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

  1. Wspieranie rozwoju talentów - znaczenie coachingu, mentoringu i pokrewnych narzędzi
  2. Wspieranie procesu nauczania i specyfika nauczania osób dorosłych
   1. różnice między ekspertami i laikami, efekt Krugera-Dunninga w skutecznym nauczaniu
   2. model Dreyfus
   3. cykl Kolba
   4. najważniejsze wyzwania w rozwoju kompetencji osób dorosłych
   5. struktura skutecznej nauki
   6. coaching i mentoring – kiedy stosować poszczególne narzędzia?
  3. Istota i funkcje mentoringu:
   1. Rola mentora, korzyści dla mentora i mentee
   2. Rola dyskusji i debaty w mentoringu
   3. Relacja między mentee, a mentorem
   4. Budowanie zaufania w relacji mentoringowej
  4. Techniki mentoringu:
   1. Identyfikacja luk kompetencyjnych
   2. Skuteczne stawianie celów rozwojowych
   3. Przekazywanie zadań i celów rozwojowych
   4. Asertywne rozliczanie z wykonanych zadań
   5. Efektywne udzielanie informacji zwrotnych
   6. Asertywne wyznaczanie granic w mentoringu
  5. Przykładowa struktura mentoringowa
   1. Model Skills-First – model skupiony na rozwoju konkretnych umiejętności
  6. Coaching
   1. Istota i funkcje coachingu,
   2. Rola coacha i coachee
  7. Techniki coachingowe
   1. Aktywne słuchanie
   2. Dopytywanie
   3. Motywacja do działania i uzyskiwanie zaangażowania
  8. Przykładowa struktura coachingowa
   1. Model GROW
  9. Nadzór nad ścieżką rozwoju mentee
   1. weryfikacja postępów
   2. raportowanie międzysesyjne
   3. propozycja narzędzia do weryfikacji postępów
  10. Podsumowanie i zadania wdrożeniowe.


  Pobierz program w formacie PDF

  Trenerzy

  Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

  Materiały związane ze szkoleniem

  Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

  Zamów szkolenie

  Imię i nazwisko:
  Firma:
  E-mail:
  Nr tel:
  Temat:
  Wiadomość:

  Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

  Iwona Sobótka

  Koordynatorka szkoleń


  Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bottega It Minds Sławomir Sobótka. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się TUTAJ.