Product Ownership dla zespołów

Kod: Soft-poTeams
Kategoria: Agile i umiejętności miękkie
Forma: 20% wykłady, 80% warsztaty
Czas trwania: 3 dni
Grupa docelowa: analitycy
developerzy
Product Owners
testerzy
management
Scrum Masters
architekci
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Szkolenie prowadzone jest w formie praktycznych ćwiczeń na bazie przygotowanego w tym celu projektu.

Każdy temat jest wstępnie omawiany od strony teoretycznej, a następnie grupa pod kierunkiem trenera pracuje nad realnymi przypadkami związanymi z zagadnieniem.

Do kogo adresowane jest szkolenie?

 • Do nowych zespołów, które rozpoczynają pracę nad produktem i chcą nim efektywnie zarządzać. 
 • Do istniejących zespołów, które chciałyby podnieść wydajność pracy nad produktem w metodyce Scrum. 
 • Do osób zaangażowanych w zarządzanie produktami i zespołami - kadra zarządzająca, architekci, liderzy zespołów, analitycy, kierownicy produktów i projektów.

Kluczowe umiejętności rozwijane podczas szkolenia

 • Rozumienie roli PO w projekcie i organizacji 
 • Planowanie strategiczne 
 • Analiza wymagań 
 • Przygotowywanie specyfikacji zadań dla zespołu 
 • Planowanie i przebieg sprintów 
 • Odbiór i akceptacja wyników pracy zespołu 
 • Zarządzanie backlogiem 
 • Efektywna komunikacja 
 • Dobór właściwych narzędzi

Wyróżniki szkolenia

 • Zorientowanie na wartość produktu
 • Realistyczne scenariusze warsztatowe
 • Metryki

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Wstęp
  1. Krótkie przypomnienie idei zwinności (agile) i metodyki Scrum
  2. Rola Product Owner wg Scrum
  3. Product Owner vs. Product manager
 2. Planowanie strategiczne i faza analizy
  1. Zbieranie wymagań od interesariuszy
  2. Przygotowanie koncepcji rozwiązania
  3. Definicja zakresu prac, wstępny podział na bloki funkcjonalne, estymacja
  4. Zarządzanie backlogiem na poziomie funkcjonalności (features)
  5. Priorytetyzacja i estymacja funkcjonalności (features)
  6. Harmonogram produktu (product roadmap)
  7. Komunikacja z interesariuszami dotycząca planowania strategicznego
  8. Przygotowanie zespołu do pracy nad produktem
 3. Praca nad specyfikacją zadań
  1. Tworzenie historyjek - kryteria odbioru, dobre praktyki
  2. Planowanie sprintu
 4. Przebieg sprintu
  1. Sesje groomingowe
  2. Start sprintu
  3. Zarządzanie historyjkami przez zespół w trakcie sprintu
  4. Udział Product Ownera w bieżącej pracy zespołu
  5. Sprint demo
   1. dla zespołu (wewnętrzne)
   2. dla interesariuszy
 5. Bieżące zarządzanie rejestrem produktu (backlog)
  1. Priorytetyzacja i wstępny podział na fazy/sprinty
  2. Szacowanie kosztu
  3. Błędy/zadania/historyjki
 6. Miary jakości i monitorowanie postępu
  1. Sprint burndown
  2. Version burnup
  3. Epic burndown
  4. Release burndown
  5. Created vs resolved issues
  6. Feature progress vs roadmap
 7. Rola Product Ownera w kontekście całej organizacji - możliwe modele współpracy
  1. PO vs zespół
  2. PO vs kierownictwo
 8. Narzędzia
  1. Tablica i papier
  2. Arkusz kalkulacyjny + dokumenty tekstowe
  3. Jira


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zastałem/am poinformowany/na, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest Bottega IT Minds, ul. Jana Sawy 2, 20-632 Lublin.


Klauzula informacyjna