Klasyczne i współczesne style architektoniczne

Kod: arch-patterns-Style
Kategoria: Wzorce architektoniczne
Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
Czas trwania: 3
Grupa docelowa: developerzy
architekci

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z metodami tworzenia, zarządzania i dokumentowania architektury systemów w oparciu o ideę styli architektonicznych.

Styl architektoniczny w połączeniu z taktykami, wzoracmi i heurystykami tworzy język, który ułatwia komunikowanie i opisywanie tak złozonego zagadnienia, jakim jest architektura systemu.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z wybranymi stylami architektonicznymi. Poznają ich zastosowania, wady i zalety. Nauczą się budowac własne style służące do opisu architektury ich systemów.

Program szkolenia jest ogólną ramą - konkretne style wybieramy podczas analizy przed-szkoleniowej.

Wyróżniki szkolenia

Podczas zajęć możesz oczekiwać szczególnych akcentów położonych na poniższe aspekty:

 • Zawiera wzorce i najlepsze praktyki
 • Aspekty architektury aplikacji i systemu

Program Szkolenia

Pobierz program w formacie PDF
 1. Co mamy na myśli mówiąc “Architektura”
  1. Architektura jako składowa procesu realizacji wymagań
  2. Architektura systemu
   1. Element
     przetwarzaniedanełączenie
   2. Forma dla elementu
     priorytetyrelacjewagi
   3. Uzasadnienie
     motywacjaweryfikacja
 2. Jak odróżnić dobrą architekturę od złej
  1. Realizacja wygań nie-fukcjonalnych
  2. Realizacja wygań fukcjonalnych
  3. Metryki
   1. Wydajność
   2. Rozszerzalność
   3. Testowalność
   4. Bezpieczeństwo
   5. Koszt utrzymania
 3. Jak sprawnie dokumentować architekturę
  1. Widoki architektoniczne
   1. Kontekst i grupa docelowa
   2. Metoda C4
   3. Tworzenie języka wizualnego
 4. Style architektoniczne
  1. Wstęp
   1. Co to jest styl architektoniczny
   2. Styl jak zbiór formalnej aranżacji elementów
   3. Styl jako forma reużycia i enkapsulacji wiedzy
  2. Dla systemów scentralizowanych/monolitycznych
   1. Pipes and Filters
   2. Hierarchiczne
     Ogólna charakterystykaWarstwowePorty i Adaptery
   3. Dziedzinowe
     DDDDSL
   4. Persystencji
     RepositoryCollectionEvent SourcingActive Record
  3. Dla systemów rozproszonych
   1. SOA/Microservice
     Orkiestracja vs ChoreografiaWyznaczanie granicy serwisuSpójność danychZastosowania
   2. Message Driven
     Event vs CommandBrokerBusListenerSaga
   3. REST
     Poziomy dojrzałościREST jako zbiór OgraniczeńZastosowania
 5. Jak stworzyć własny styl architektoniczny
  1. Taktyki
  2. Heurystyki
  3. Wzorce
  4. Zasady
 6. Jak utrzymać architekturę w ryzach
  1. Problemy
   1. Kruchość
   2. Erozja
   3. Dryft
  2. Sposoby pielęgnacji architektury
   1. Retrospektywy architektoniczne
   2. Architektura w code review
   3. Informative workspace
   4. Architektura i SCRUM

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zapytaj o szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail/Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń