Dorota Pawelec-Sobótka

Materiały Trenera

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.