Architektura aplikacji i systemów - Wzorce architektoniczne dla projektantów

Kod: arch-patterns-Arch-patterns
Kategoria: Wzorce architektoniczne
Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
Czas trwania: 3
Grupa docelowa: architekci

Szkolenie prezentuje wybrane Wzorce Projektowe i Architektoncizne w praktycznym i niepodręcznikowym ujęciu osadzonym w kontekście projektowania aplikacji Webowych, platform, systemów i frameworków.

Podczas szkolenia prezentowane są przykłady praktycznego zastosowania zaczerpnięte z rzeczywistych systemów klas: ERP, narzędzia wizualne, systemy rozproszone, serwery.

Podczas szkolenia uczestnicy nabędą zintegrowaną wiedzę na temat zdobyczy nowoczesnej inżynierii oprogramowania pozwalającą im na tworzenie zaawansowanych systemów.

Omawiane zagadnienia leżą u podstaw nowoczesnych frameworków i technologii – co zwiększa poziom ich zrozumienia i pozwala na świadome korzystanie.

Przedstawiamy techniki łączenie wzorców w struktury wyższego rzędu.

Szkolenie przeznaczone dla projektantów i architektów pragnących poszerzyć swe kompetencje w zakresie standardowych styli architektonicznych.

Program jest ogólną ramą merytoryczną. Jego realizacja wykracza poza 3 dni. W trakcie analizy przedszkoleniowej wybieramy wzorce, które będą przydatne dla zespołu i skupiamy się tylko na nich w trakcie szkolenie. W ciągu 3 dni zwykle jesteśmy w stanie zaadresować ok 70% wymienionych wzorców.

Wyróżniki szkolenia

Podczas zajęć możesz oczekiwać szczególnych akcentów położonych na poniższe aspekty:

 • Nowoczesne architektury (CqRS - wspierająca DDD)
 • Szersza perspektywa
 • Dobór klasy rozwiązania do klasy problemu

Program Szkolenia

Pobierz program w formacie PDF
 1. Dokumentowanie architektury w podejściu 4C - Context, Containers, Components, Classes
  1. Context
   1. Kontekst w jakim będzie działał system
   2. Główni aktorzy
   3. Procesy na poziomie organizacji w które zaangażowany jest system
   4. Rola innych systemów
  2. Containers
   1. Kontenery techniczne w jakich będzie rozmieszczony system
   2. Wzorce integracji
   3. Protokoły komunikacji
  3. Components
   1. Komponenty i Serwisy w ujęciu SOA
   2. Dane kanoniczne wymieniane pomiędzy Serwisami
   3. Projektowanie API
   4. Zasada jednego źródła prawdy
  4. Classes
   1. Wstęp do technik i wzorców projektowania na poziomie klas
 2. Przegląd podejść do architektury systemu
  1. Modularyzacja
   1. Poziomy separacji
   2. Techniki integracji modułów
  2. Architektura Micro Kernel
  3. Command + Command Handler
  4. Ports and Adapters
   1. Integracja
   2. SOA ready
   3. Strategia multiscreen
  5. SOA
   1. Duplikacja danych, ale nie duplikacja logiki
   2. Zasada jednego Źródła Prawdy
  6. Event Driven Architecture
   1. Architektury oparte o zdarzenia
     Events brokerEvents BusEventual Consistency
   2. Zależności czasowe pomiędzy zdarzeniami
   3. Sagi – orkiestracja zdarzeń
 3. Architektury aplikacji
  1. Podejście warstwowe
   1. Różnice pomiędzy Layer a Tier
   2. Ogólny podział - 3I
     InterfejsyInterakcjeIntegracja
   3. Warstwa prezentacji
     MVC, MVP, MVVMFront Controler i Page ControlerDTO - zastosowanieEkrany komponentoweCo wybrać dla Rich Internety Applications
   4. Podział na logikę aplikacji i logikę domenową
     Logika aplikacjiModelowanie Use Case/User StoryStanowo czy bezstanowoProblemy projektowania API modułuLogika domenowa i Techniki Domain Driven Design - Building BlocksAgregatyEncjeValue ObjectsSerwisy DomenowePolitykiSpecyfikacjeFabrykiRepozytoriaModelowanie niezmiennikówPoziomy modelu: Capacity, Operations, Policy – dostrajanie modelu, Decission Support
   5. Strategiczne testowanie warstw – ogólny przegląd podejścia
     Problem eksplozji kombinatorycznej przypadków testowychTestowanie górnych warstw w podejściu end2endTestowanie dolnych warstw w podejściu jednostkowym
  2. Praktyczne wykorzystanie technik Inversion of Control do budowy frameworków i systemów – na przykładzie Spring/EJB/Seam (do wyboru)
   1. Dependency Injection – podstawowa technika IoC
     Wykorzystanie zamiast wzorców fabrykującychBudowanie konkretnych Strategii, Dekoratorów itd. w zależności od stanu aplikacji (kontekst, konfiguracja)Otwartość na rozbudowę dzięki wzorcom Strategii
   2. Systemy sterowane zdarzeniami – silniejsza technika IoC
     Użycie do tworzenie rozszerzalnych architektur opartych o pluginyUżycie do tworzenia skalowalnych systemów wysokiej wydajności (wykorzystanie kolejek, np. JMS)Sagi - Modelowanie złożonych procesów zdarzeniowych
   3. Aspect Oriented Programming
     Wstęp do AOPTechniki InterceptorówPrzykłady zastosowania AOP
  3. Projektowanie systemów otwartych na rozbudowę
   1. pluginy
   2. listenery
   3. wstrzykiwanie rozszerzeń
   4. podejście aspektowe
  4. Wzorce warstwy dostępu do danych
   1. DAO
   2. Repository
   3. Active Record
   4. Object-relational Mapping - na przykładzie Java Persistence API (Hibernate)
   5. Problemy ORM
     Niezgodność paradygmatówMapowanie granic obiektówKompozycja czy agregacja - mapowanie3 podejścia do blokowania optymistycznegoWersjonowanieBlokowanie obiektów na podstawie których tworzymy inne obiekty (READ)Blokowanie spójności grafów obiektów poprzez ich korzeń (WRITE)
 4. Modularyzacja
  1. Sepracja Bounded Context
   1. Techniki wyznaczania granic modułów
   2. Techniki hermetyzacji modułów
     APIDTO
  2. Integracja modułów - podejścia
   1. Zdarzenia
   2. Wywołania API
   3. Silniki procesów biznesowych
 5. Command-query Responsibility Segregation – rozszerzona architektura warstwowa
  1. Wsparcie dla Domain Driven Design
  2. Rozwiązanie problemów z niedopasowaniem ORM do przeglądu danych w Gridach
  3. Zorientowanie na skalowanie i rozszerzalność
  4. Tworzenie dedykowanych modeli: do odczytu, do operacji biznesowych
   1. Rozwiązanie problemów z wydajnością
   2. Architektura zewnętrznego indeksu z użyciem noSQL
 6. noSQL
  1. Zastosowania
  2. Rodzaje baz - dobór do problemu
 7. Testability – projektowanie architektur aplikacji zorientowanych na testy
  1. Strategiczne testowanie
   1. Problem eksplozji kombinatorycznej przypadków testowych
   2. Mapowanie warstw aplikacji na piramidę testów
   3. Strategia
     Warstwa domenowa - testowanie jednostkoweWarstwa serwisów - testowanie end2end
  2. Dążenie do uruchamiania logiki poza serwerem – zwiększanie produktywności, redukcja czasu używanego na redeploy
  3. Zagadnienia podatności architektury na testy: problemy i pułapki
  4. Techniki testowania jednostkowego: dummy, fake, stub, mock
  5. Narzędzia testowania jednostkowego i integracyjnego (JUnit, Mockito)
  6. 3 poziomy testów
   1. Specification by Example - cele biznesowe
   2. Flow - User Story
   3. Automatyzacja interakcji z UI - Agenty będące abstrakcją nad skryptem testowym

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zapytaj o szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail/Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń