Mikroserwisy .NET Core - Część I: Architektura aplikacji

Warsztat ekspercki to coś więcej niż szkolenie. To praca w kontekście konkretnych problemów.

Tytuł: Mikroserwisy .NET Core - Część I: Architektura aplikacji
Kod: NET-arch-ms1
Kategoria: Architektura .NET
Forma: 30% wykłady / 70% ćwiczenia
Czas trwania: 3 dni
Odbiorcy: architekci, DevOps, developerzy
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Warsztaty wprowadzające w świat nowoczesnej architektury mikroserwisów z wykorzystaniem metodyki Event Storming oraz .NET Core. Z nami odkryjesz domenę systemu wykorzystując Event Storming, a następnie utworzysz pierwsze mikroserwisy wraz z całą infrastrukturą.

Warsztaty mogą być połączone w kompleksowy program trwający łącznie 6 dni :

 • Część pierwsza
  • Dzień 1: Event Storming - Jak odkrywać nieznane? Określanie granic usług i dobieranie strategii integracji
  • Dzień 2 i 3: Architektura aplikacji - Wprowadzenie w architekturę mikroserwisów wraz z ich implementacją oraz integracją.
 • Część druga
  • Dzień 4, 5 i 6: Architektura wdrożenia - Zaawansowane zagadnienia związane z testowaniem, budową, utrzymaniem i wdrożeniem mikroserwisów.

Wyróżniki warsztatu

 • Analiza driverów architektonicznych z wykorzystaniem Event Storming i elementów Domain-driven Design
 • Sprawdzone wzorce projektowe wraz z kontekstem poprawnego ich wykorzystania
 • Architektura systemów rozproszonych

Program Warsztatu eksperckiego

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Event Storming - Jak odkrywać nieznane? Określanie granic usług i dobieranie strategii integracji.
  1. Wstęp do Event Stormingu
   1. Problem jaki chcemy rozwiązać
   2. Stosowalność
   3. Metodyka
    1. Mechnika
    2. Role i odpowiedzialność
  2. Sesja procesowa - wydzielanie granic usług
   1. Łagodne wejście w nomenklaturę poprzez stopniowe wprowadzanie notacji
   2. Odkrycie procesów biznesowych
   3. Wstępna destylacja Bounded Context
   4. Określanie klasy problemu z jakim mamy do czynienia w każdym BC
    1. Szacowanie ryzyk
    2. Drivery architektoniczne
   5. Odkrywanie ukrytych Bounded Context
    1. Conway's Law vs SOA:Single Source of Truth
    2. Destylacja dziedziny kontekstów tak aby były reużywalne
   6. Opracowanie strategii integracji BC
    1. Published Language
    2. Open Host
    3. Shared Kernel
    4. Anticorruption Layer
    5. Customer-Supplier
    6. Conformist
   7. Propozycja modułów technicznych na podstawie granic BC (jeden BC to potencjalnie kilka modułów)
    1. Przygotowanie modułów do życia w izolacji jako microservices
    2. Destylacja API
  3. Sesja taktyczna - wewnętrzny model usług
   1. Kryteria wyboru kontekstów, w których będziemy stosować DDD
   2. Sesja ES z pogłębionym poszukiwaniem reguł domenowych
   3. Określanie granic agregatów - reguły i heurystyki
    1. Typowe problemy
     1. Żle obrany korzeń
     2. Zbyt duży agregat - brak kohezji
     3. Mylenie obiektów biznesowych z widokami (projekcjami)
    2. Najlepsze praktyki
  4. Tematyka miękka
   1. Nawyki kognitywne uczestników sesji - dobór stylu prowadzenia sesji do typów uczestników
   2. Zadawanie pytań z intencją lepszego zrozumienia zamiast nękania
   3. Dbanie i komfort emocjonalny nietechnicznych uczestników sesji
 2. Fundamenty mikroserwisów
  1. Stosowalność mikroserwisów
  2. Poziomy architektury
  3. Antywzorzec rozproszonego monolitu
 3. DDD w praktyce
  1. Agregaty i ich granice spójności
  2. Repozytoria i serwisy aplikacji
  3. Zdarzenia domenowe
 4. Architektura aplikacji
  1. Czysta architektura
  2. Stworzenie RESTful API
  3. CQS i CQRS
  4. Warstwa infrastruktury
 5. Architektura zorientowana na zdarzenia
  1. Wzorce integracyjne
  2. Broker wiadomości
  3. Spójność danych
 6. Integracja przez zdarzenia
  1. Subskrypcja zdarzeń
  2. Publikowanie zdarzeń
 7. Transakcyjna obsługa wiadomości
  1. Wzorzec Inbox
  2. Wzorzec Outbox


Pobierz program w formacie PDF

Materiały związane z warsztatem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów warsztat

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bottega It Minds Sławomir Sobótka. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się TUTAJ.