Wzorce projektowe w C++

Kod: CCPP-craft-C++ Patterns
Kategoria: Craftsmanship dla programistów C i C ++
Forma: 40% wykłady / 60% warsztaty
Czas trwania: 3 dni
Odbiorcy: developerzy
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Szkolenie prezentuje wybrane Wzorce Projektowe w praktycznym i niepodręcznikowym ujęciu osadzonym w kontekście projektowania bibliotek, frameworków, platform i systemów.

Podczas szkolenia prezentowane są przykłady praktycznego zastosowania zaczerpnięte z rzeczywistych systemów serwerowych i rozproszonych.

Podczas szkolenia uczestnicy nabędą zintegrowaną wiedzę na temat zdobyczy nowoczesnej inżynierii oprogramowania pozwalającą im na tworzenie zaawansowanych systemów. Podczas warsztatów praktycznych łączymy wzorce projektowe i architektoniczne aby stworzyć giętkie i otwarte na rozbudowę rozwiązania cechujące się wysokim poziomem testowalności. Omawiane zagadnienia leżą u podstaw nowoczesnych frameworków i technologii – co zwiększa poziom ich zrozumienia i pozwala na świadome korzystanie. Przedstawiamy techniki łączenie wzorców w struktury wyższego rzędu.

Szkolenie przeznaczone dla programistów C++ i architektów pragnących poszerzyć swe kompetencje w zakresie profesjonalnych technik inżynierii oprogramowania zwiększających jakość kodu i projektu.

Wyróżniki szkolenia

 • Skupienie na kontekście projektowania aplikacji i systemów
 • Wybór jedynie użytecznych wzorców oraz technik
 • Realne przykłady

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Object Oriented Design
  1. Analiza Paradygmatu Object oriented i jego poprawna interpretacja
  2. Ukierunkowanie myślenia w stylu OO
  3. GRASP - General Responsibility Assignment Software Patterns
  4. SOLID - Single Responsibility Principle (SRP), the Open/Closed Principle (OCP), the Liskov Substitution Principle (LSP), the Dependency Inversion Principle (DIP), and the Interface Segregation Principle (ISP)
  5. Najlepsze praktyki i pułapki
   1. Domain Driven Design - wzmianka pierwsza
   2. Test Driven Development - wzmianka pierwsza
   3. POSA - Pattern Oriented Software Architecture
 2. Paradygmat Inversion of Control – sprawdzona koncepcja budowy frameworków i systemów
  1. Dependency Injection – podstawa współczesnych frameworków - dokładne omówienie z zadaniami
   1. Wsparcie dla testability
   2. Praktyczne techniki wykorzystania w celu osiągnięcia giętkości designu
   3. Wstrzykiwanie poprzez kontenery
   4. Wstrzykiwanie w Fabrykach
  2. Systemy sterowane zdarzeniami – omówienie koncepcji i problemów
   1. Architektura pluginowa
   2. Separacja modułów
   3. Zwiększanie responsywności systemu
   4. Skalowanie
 3. Wzorce projektowe - praktyczne, nieksiążkowe przykłady oparte o rzeczywiste problemy
  1. Command – hermetyzacja usług, autoryzacja dostępu
  2. Decorator – reużywalnośc logiki
   1. Składanie złożonej logiki biznesowej o przyrostowym charakterze
   2. Wrapper – odmiana wzorca użyteczna w modelowaniu zorientowanym na znaczenie
    1. Opakowanie typów podstawowych wygodnymi obiektami
    2. Alternatywa dla Utils
    3. Archetyp Money
   3. Połączenie Dekoratora ze Strategią w celu zbudowania odmian algorytmów przyrostowych
  3. Strategy – hermetyzacja logiki biznesowej
   1. Wybór odmiany algorytmu bez ingerencji w core biznesowy
   2. Integracja z mechanizmami wstrzykiwania zależności
   3. Definiowane konkretnej strategii biznesowej w kontenerze Incersion of Control (XML lub metody fabrykujące)
  4. Chain of Responsibity – dwie odmiany wzorca
   1. Dobór logiki biznesowej do aktualnych warunków
   2. Połączenie Łańcucha ze Strategią w celu zbudowania odmian algorytmów warunkowych
  5. Abstract Factory – tworzenie artefaktów domenowych
   1. Spójny sposób na tworzenie rodzin obiektów biznesowych zależnych od konfiguracji wdrożeniowej systemu
   2. Produkowanie Strategii
  6. Builder – redukcja złożoności tworzenia struktur
   1. Zunifikowane eksportowanie obiektów domenowych
   2. Ukrywanie złożoności budowania zapytań
  7. Template Method – szablony procesów.
   1. Technika uwspólniania logiki biznesowej.
   2. Szablonowe Strategie
   3. Przykłady antywzorca.
  8. Singleton – niebezpieczny wzorzec w przykładach.
   1. Szczegóły implementacji Singeltonów tworzonych z opóźnieniem, odpornych na współbieżny dostęp.
  9. State – hermetyzacja procesu biznesowego.
   1. Implementacja maszyny stanów reprezentującej złożony cykl życia obiektu biznesowego.
   2. Maszyna Stanów jako Wrapper dodający nowe funkcjonalności.
   3. Pułapki zbytniego uogólniania Maszyn Stanów
  10. Observer – redukcja zależności
  11. Event Broker - uogólnienie do poziomu Architektury Systemu
  12. Wysokowydajne systemy Event Driven i asynchroniczne przetwarzanie.
  13. Saga - orkiestracja wielu zdarzeń w czasie
  14. Specification – hermetyzacja reguł biznesowych
   1. Redukcja złożoności systemów zawierających złożoną logikę decyzyjną
   2. Przypadek gdy istnieje wiele możliwych kryteriów logicznych
   3. Jednak w danym kontekście (wdrożenie, klient) używanym tylko podzbioru reguł
  15. Role Object
   1. Modelowanie ról w systemie.
   2. Alternatywa dla dziedziczenia.
   3. Odmiana wzorca Bridge.
  16. Facade – redukcja złożonej struktury pod wygodnym API
 4. Użyteczne wzorce o zastosowaniu technicznym
  1. Bridge – rozdzielenie interfejsu koncepcyjnego od jego implementacji
  2. Flyweight, Prototype – wzorce optymalizacji
  3. Memento – komunikacja pomiędzy kontekstami
  4. Proxy – podstawowy wzorzec frameworków
  5. Composite – powtarzalne struktury
  6. Visitor – dynamiczne rozszerzanie API Klasy (emulacja Double Dispatch)
  7. Iterator – standardowy wzorzec dla kolekcji
  8. Interpreter – wygodny wzorzec dla tworzenia własnych DSL
  9. Observer - systemy zorientowane na zdarzenia, Składowa MVC
  10. Extension Object - uogólnienie Role Object dla systemów otwartych na rozbudowę
 5. Testability – wpływ użycia dobrych praktyk OOD i Wzorców na testowalność kodu
  1. Zagadnienia podatności architektury na testy: problemy i pułapki
  2. Techniki testowania jednostkowego: dummy, fake, stub, mock
  3. Narzędzia testowania jednostkowego i integracyjnego
   1. GTest
   2. GMock


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zastałem/am poinformowany/na, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest Bottega IT Minds, ul. Jana Sawy 2, 20-632 Lublin.


Klauzula informacyjna