Dobry start do profesjonalnego programowania w C++ dla początkujących programistów

Kod: ccpp-C++ Dobry Start
Kategoria: C i C++
Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
Czas trwania: 3 dni
Odbiorcy: developerzy
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Szkolenie pozwalające zrozumieć od podszewki kontekst oraz podstawową składnię i „ukryte” mechanizmy języka C++.

W nieksiążkowy i nieszablonowy sposób, bazując na użytecznych idiomach i wzorcach kolejno odsłaniane są rozmaite niuanse języka.

Zdobyta wiedza w sposób natychmiastowy przekłada się na pełne wykorzystanie języka i jego możliwości. Wyciągnięte z rzeczywistych projektów zadania pomogą zdecydowanie podnieść jakość (w kontekście czystości i bezpieczeństwa), testowalność i elastyczność kodu.

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów znajacych podstawowa skladnie C++ chcacych usystematyzowac i poszerzyć swoją wiedzę o tym niebanalnym języku.

Wyróżniki szkolenia

 • Szkolenie obwarowane zbiorem najlepszych praktyk
 • Praktyczne podejście do składni języka
 • Nacisk na bezpieczną implementację opartą na składni i testowaniu
 • Przykłady wyjęte z rzeczywistych projektów

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Systematyzacja
  1. Korzenie języka C++
   1. Język C
   2. Nisko-poziomowa natura C++
   3. Kompilacja i linkowanie
    1. Rozróżnienie obu pojęć
    2. Preprocesor
   4. Sekcje code, text i data oraz stos i sterta
  2. Typy proste - wzmianka pierwsza
   1. Zbiór podstawowych typów prostych i ich poprawne wykorzystanie z uwzględnieniem problematyki signed/unsigned
   2. Wsoko-poziomowe spojrzenie na pamięć
    1. Rozróżnienie deklaracji i definicji
    2. Pojęcie obiektu i instancji już na etapie typów prostych
    3. Kopia, wskaźnik i referencja
    4. Problem zarządzania pamięcią z uwzględnieniem aspektu “legacy code”
  3. OOP - Object Oriented Programming - programowanie obiektowe
   1. Paradygmat programowania obiektowego[a][b] w praktyce
    1. Analiza paradygmatu programowania obiektowego i jego poprawna interpretacja
    2. GRASP - General Responsibility Assignment Software Patterns (Principles).
    3. SOLID - Single Responsibility Principle (SRP), the Open/Closed Principle (OCP), the Liskov Substitution Principle (LSP), the Dependency Inversion Principle (DIP), and the Interface Segregation Principle (ISP).
   2. Typy złożone po raz pierwszy
    1. Klasa a struktura
    2. Klasa/struktura a obiekt
 2. Chemia w C++ - wszystko na temat tworzenia i związków
  1. Punkt absolutnie podstawowy - organizacja pracy
   1. Wersjonowanie kodu - absolutna konieczność
    1. Systemy kontroli wersji (SVN, Git)
    2. Struktura repozytorium: podsystemy, komponenty, moduły...
   2. Budowanie kodu
    1. Single point of fire - budowanie i uruchamianie z jednego miejsca
    2. Narzędzie wspomagające - Makefile
    3. Zależności małe i duże
    4. Problem zależności między komponentami i jak go przełamać
    5. Problem zależności “inkludów” i jak go pokonać
   3. Myślenie i kodowanie w czasie przyszłym
    1. TDD - Test Driven Development
    2. Kod reużywalny
  2. Typy proste - czy naprawdę takie proste?
   1. Problematyka jawnego i niejawnego przekształcania typów prostych - jak sobie z tym radzić
   2. Referencje i wskaźniki po raz drugi
    1. Ujecie zmiennych lokalnych i globalnych
    2. Wskaźnik i tablica – czy to się da rozróżnić?
    3. Argumenty funkcji – API wymuszające, optymalne i bezpieczne
  3. Typy złożone wzmianka druga
   1. Składowe
    1. Member - o tym co obiekt ma i jak to wygląda w pamięci
    2. Funkcje - czyli co obiekt robi i nawiązanie do sekcji kodu
   2. Konstrukcja podstawą obiektu i jego poprawności
    1. Mechanika budowy obiektu
    2. Konstruktor jednoargumentowy i niebezpieczeństwo niejawnego przekształcenia typów (wstęp do kopiowania)
    3. Poprawność obiektu po konstrukcji
    4. Metody konstrukcji obiektów w świetle wzorców i możliwości składniowych
  4. Kopiowanie - zmora wymagań wydajnościowych
   1. Mechanika kopiowania typów prostych, wskaźników i referencji
   2. Kopiowanie typów złożonych od strony składni
   3. Problemy z kopiowaniem klas i struktur
  5. Lawina destrukcji
   1. Zakres obiektów - nawiązanie do stosu i o sterty
   2. Problem delete
   3. Panowanie nad poprawną destrukcją i wzorce wspomagające
 3. Więcej o obiektach
  1. Zasięg
   1. Rodzaje i znaczenie w rozumieniu zasad OOP (wstęp do dziedziczenia)
   2. Przyjaźń – piękno a zarazem pułapki
   3. Zasięg kluczowych składowych
  2. Osobliwości inne
   1. const vs mutable – pułapki
   2. volatile – w czym (nie) pomaga
 4. Dżungla dziedziczenia i polimorfizm
  1. Po co jest dziedziczenie?
   1. Aspekt naturalny
   2. Definicja szkolna z uchwyceniem OOP oraz SOLID
   3. Koszty funkcji wirtualnych, wielodziedziczenia, wirtualnych klas podstawowych oraz identyfikacji typów podczas wykonywania
   4. Wirtualizowanie konstruktorów i niemetod
   5. Czego unikać – pułapki i często popełniane błędy
  2. Rodzaje i kombinacje dziedziczenia
   1. Czysta podstawa: public, private i protected
   2. Dziedziczenie wirtualne
  3. Polimorfizm – wzmocnienie dziedziczenia
   1. virtual – abstrakcja i przeciążanie
   2. Kiedy polimorfizm nie działa
  4. Przydatne wzorce
   1. Adapter/Proxy – uogólniania
   2. Template method
   3. Wzorce silników zdarzeń
 5. Operatory
  1. Co to tak naprawdę jest operator?
   1. Definicja
   2. Wbudowane operatory i aspekt rzutowania
  2. Definiowanie operatorów – potrzeba matka wynalazku
   1. Poprawne podejście do projektowania operatorów
   2. Operatory dla typów prostych
   3. Operatory dla typów złożonych i ich kontekst
   4. „Wzorcowe” możliwości wybranych operatorów
    1. Value object
    2. RAII
    3. Zarządzanie pamięcią
    4. Coś o szablonach
 6. Wyjątki i obsługa błędów
  1. Konieczność destrukcji
  2. Poprawna konstrukcja raz jeszcze
  3. Wyjątki w destruktorach
  4. Różnica pomiędzy wyjątkiem a przekazaniem argumentu lub wywołaniem funkcji wirtualnej
  5. Chwytanie wyjątków i rozważne stosowanie specyfikacji sytuacji wyjątkowych
  6. Koszty obsługi wyjątków
 7. Podsumowanie: problemy i rozwiązania
  1. Jak radzić sobie ze wskaźnikami wykorzystując podejście imperatywne
   1. RAII
   2. Zliczanie referencji
   3. Obiekty podobne do natywnych wskaźników (klasy pełnomocników)
  2. STL – to co już jest
   1. std::auto_ptr
   2. std::string
   3. Kontenery i algorytmy
   4. C++11
  3. Katalog bibliotek wspomagających


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zastałem/am poinformowany/na, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest Bottega IT Minds, ul. Jana Sawy 2, 20-632 Lublin.


Klauzula informacyjna