Aplikacje iOS klasy enterprise

Kod: ios-enterprise
Kategoria: iOS
Forma: 30% wykłady / 70% ćwiczenia
Czas trwania: 3 dni
Odbiorcy: developerzy, architekci
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Duże projekty wymagają specjalnego podejścia do kodu.

Wiele prostych z pozoru aplikacji kryje pod spodem dużą, skomplikowaną logikę. Czasem jeden kod służy do budowy wielu aplikacji. Praca z takimi projektami pod wieloma względami nie jest łatwa. Wprowadzanie nowych funkcjonalności, poprawianie błędów czy chociażby podstawowe testowanie przestaje być trywialną rzeczą a zamienia się w ciężką pracę.

Cel szkolenia

Enterprise iOS Applications to szkolenie które ma na celu wyposażyć uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego projektowania skalowalnych, modularnych i testowalnych aplikacji na iOS. W programie szkolenia zawarte są zagadnienia zarówno z obszarów dotyczących architektury aplikacji, testowania na wielu poziomach jak i projektowania rozwiązań za pomocą metody zyskującej coraz większą popularność, tj. Event Stormingu.

Szkolenie podzielone na dwa moduły: projektowy i techniczny.

Moduł projektowy to już warsztat z Event Stormingu podczas którego uczestnicy przeanalizują przedstawione wymagania biznesowe i zaprojektują aplikację.

Moduł techniczny zawiera zagadnienia z zakresu różnych architektur aplikacji oraz sposobów ich testowania. Ma na celu uzupełnienie lub wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do zaawansowanego projektowania modularnych i testowalnych aplikacji.

Dla kogo

Warsztat jest skierowany dla programistów iOS mających już doświadczenie z platformą.

Wymagane jest:

 • znajomość zagadnień związanych z programowaniem w środowisku XCode
 • znajomość języka Swift
 • podstawy testowania (znajomość XCTest, uruchamianie testów)

Idealny uczestnik szkolenia powinien być w stanie samodzielnie napisać aplikację (interfejs, komunikacja przez internet, przechowywanie danych) i umieć przetestować w dowolny sposób wybrane przez siebie fragmenty kodu.

Przebieg szkolenia

Szkolenie Enterprise iOS Applications trwa 3 dni. Pierwszego dnia uczestnicy zapoznają się (lub uzupełnią wiedzę) z podstawowymi zagadnieniami związanymi z budowaniem i testowaniem aplikacji.

Pierwszy dzień to warsztat Event Stormingowy. Uczestnicy szkolenia przeanalizują proces biznesowy i zaprojektują aplikację na podstawie przedstawionych wymagań biznesowych. Wymagania skonstruowane są w taki sposób aby jak najbardziej wykorzystać Event Storming do analizy procesów biznesowych (Big Picture) na podstawie których zostanie zaprojektowana logika biznesowa aplikacji (Design Level).

Drugi dzień ma na celu wyrównanie poziomu wiedzy grupy, jednak zakres zagadnień jest dobrany tak, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Przyjrzymy się między innymi wzorcom jak MVC, MVVM czy MVP w kontekście aplikacji iOS z nastawieniem na poprawne testowanie poszczególnych obszarów (testy jednostkowe, funkcjonalne czy integracyjne).

Trzeci dzień to projektowanie, budowanie i testowanie modularnych aplikacji dla iOS. Tego dnia przyjrzymy się praktykom stosowanym na co dzień w innych technologiach. Uczestnicy dowiedzą się dlaczego warto przyjrzeć się bliżej praktykom stosowanym w różnych technologiach serwerowych, zwłaszcza architekturze mikroserwisowej.

Wyróżniki szkolenia

 • Szeroki zakres wzorców budowania aplikacji z nastawieniem na testowanie
 • Praktyczne porady przełożenia teorii na projekt
 • Wprowadzenie do Event Stormingu

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Event Storming
  1. Wstęp do Event Stormingu
   1. Problem jaki chcemy rozwiązać
   2. Stosowalność
  2. Metodyka
   1. Mechanika
   2. Role i odpowiedzialność
  3. Sesja strategiczna (Big Picture) - wprowadzenie dla iOS developerów
   1. Łagodne wprowadzenie w nomenklaturę poprzez zastosowanie uproszczonej notacji (no-DDD)
   2. Odkrycie procesów biznesowych
   3. Destylacja kontekstów
  4. Sesja taktyczna (Design Level) - wprowadzenie dla iOS developerów
   1. Wprowadzenie w nomenklaturę z zastosowaniem uproszczonej notacji (no-DDD)
   2. Projektowanie algorytmów na podstawie odkrytego/przeanalizowanego procesu biznesowego
  5. Praca z istniejącym kodem
   1. Znajdowanie punktów styku z nowo projektowanych rozwiązań z istniejącym kodem
   2. Jak przełożyć wynik Event Stormingu na projekt.
 2. Budowa aplikacji iOS
  1. Podstawowe komponenty platformy iOS
  2. Wzorce architektoniczne
   1. MVC
   2. MVVM
   3. MVP
   4. Viper
  3. Wzorce projektowe
   1. Delegate
   2. Data Source
 3. Testowanie aplikacji
  1. Jak pisać kod podatny na testowanie
   1. Dobre praktyki: SOLID
   2. Jak zmieniać istniejący kod do dającego się testować
   3. Pułapki i typowe błędy
  2. Zakres testów
   1. Testowanie jednostkowe
   2. Testowanie integracyjne
   3. Testowanie funkcjonalne
  3. Wybrane wzorce i techniki testowe - omówienie i przykłady zastosowania
   1. Mock
   2. Stub
   3. Sut
   4. Page Object Pattern
   5. Memory implementation
  4. Test Driven Development
   1. Cykl czerwony-zielony-refaktoring
   2. Ewolucyjny rozwój kodu
   3. Podstawowe techniki refaktoringu
  5. Behavior Driven Development
   1. Wstęp do BDD
   2. Wprowadzenie do narzędzi Quick i Nimble


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

 • Swift kontra smoki i trole
  KATEGORIE: iOS

  Z jednej strony dosyć stara aplikacja kliencka, pisana metodą tradycyjną dla środowiska Apple’owego w Obj-C. Z drugiej strony pomysł zastosowania CQRS-a, Event Sourceing-u i kilku innych ciekawostek - wszystko w Swifcie. Poza ciekawostkami technologicznymi opowiem o tym jak dzięki Event Stormingowi udało nam się znaleźć przepis na zrealizowanie planu wprowadzenia nowej architektury do aplikacji. Praktyczne przełożenie efektów sesji stormingowej na projekt będzie szczególnie ciekawe nie tylko dla programistów iOS.

  Autor Bottega:

  Grzegorz Nowicki

  Powiązane szkolenia dedykowane:

  (zobacz wszystkie powiązane...)

  Aplikacje iOS klasy enterprise

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zastałem/am poinformowany/na, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest Bottega IT Minds, ul. Jana Sawy 2, 20-632 Lublin.


Klauzula informacyjna