Projektowanie, tworzenie aplikacji mobilnych na platformie Android

Kod: android-core
Kategoria: Android
Forma: 40% wykłady / 60% warsztaty
Czas trwania: 4 dni
Odbiorcy: developerzy
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o programistach Java pragnących rozpocząć pracę na platformie Java oraz rozwinąć kompetencje do poziomu biegłego.

Szkolenie zawiera szereg praktycznych rozwiązań opracowanych na podstawie doświadczeń w dojrzałych projektach.

Program szkolenia został rozszerzony o aspekty architektury, wzorców i testowania automatycznego.

Materiały wstępne

Przed szkoleniem możesz zapoznać się z serią naszych artykułów: Zaawansowane programowanie na platformie Android.

Wyróżniki szkolenia

 • Aspekty wydajności
 • Architektura i wzorce projektowe
 • Typowe pułapki oraz najlepsze praktyki

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Podstawy systemu Android.
  1. Podstawy budowy platformy Android.
  2. Architektura systemu - podstawowe komponenty.
  3. Komunikacja pomiędzy komponentami aplikacji.
  4. Struktura projektu aplikacji.
  5. Komunikacja pomiędzy aplikacjami zainstalowanymi w systemie.
 2. Zasoby aplikacji androidowych.
  1. Przegląd rodzajów zasobów.
  2. Sposoby przechowywania grafiki.
  3. Odwoływanie się do zasobów.
  4. Uzależnienie zasobów od konfiguracji urządzenia.
 3. Projektowanie i implementacja warstwy prezentacji aplikacji.
  1. Budowanie interfejsu użytkownika za pomocą widoków.
   1. Deklaratywne budowanie interfejsu użytkownika.
   2. Budowanie widoków z użyciem kodu w Javie.
   3. Obsługa cyklu życia widoków.
   4. Projektowanie czytelnego interfejsu użytkownika.
   5. Obsługa zdarzeń interfejsu użytkownika.
  2. Budowa ekranów interfejsu użytkownika z wykorzystaniem Activity.
   1. Implementacja Activity.
   2. Obsługa cyklu życia.
   3. Uruchamianie czynności.
   4. Projektowanie przepływu (flow) w aplikacji.
   5. Obsługa stosu Activity.
   6. Zapisywanie i odtwarzanie stanu aplikacji.
  3. Budowa interfejsów użytkownika na wiele typów urządzeń (smartphone, tablet, tv) z wykorzystaniem Fragmentów.
   1. Tworzenie i używanie Fragmentów.
   2. Obsługa cyklu życia Fragmentów.
   3. Manipulacja Fragmentami.
   4. Komunikacja pomiędzy Fragmentami a Activity.
  4. Używanie widoków opartych na adapterach w celu zaprezentowania na ekranie dużej ilości danych.
   1. RecyclerView
   2. ListView
  5. Informowanie użytkownika o zdarzeniach za pomocą okien dialogowych i powiadomień (Notifications)
   1. Tworzenie okien dialogowych.
   2. Komunikacja dialogów z Activity.
   3. Użycie powiadomień systemowych.
  6. Stylowanie wyglądu aplikacji.
   1. Deklaratywna definicja stylów.
   2. Rozszerzanie stylów znajdujących się na urządzeniu.
  7. Rysowanie interfejsu użytkownika oraz obsługa elementów graficznych i animacji.
   1. Sposoby rysowania interfejsu użytkownika.
   2. Tworzenie deklaratywnych zasobów graficznych.
   3. Tworzenie skalowalnych zasobów graficznych (9 patch) i SVG.
   4. Wczytywanie obrazów z zewnętrznych źródeł.
  8. Obsługa asynchronicznych operacji w warstwie prezentacji.
 4. Trwały zapis danych użytkownika.
  1. Użycie SharedPreferences do zapisu ustawień użytkownika.
  2. Obsługa plików w systemie Android.
  3. Zapis i odczyt danych z External i Internal Storage.
  4. Użycie bazy danych SQLite do zarządzania danymi użytkownika.
   1. Tworzenie relacyjnych baz danych.
   2. Tworzenie i wykonywanie zapytań do bazy danych i obsługa ich parametrów.
  5. Dzielenie się danymi aplikacji za pomocą Content Providerów.
 5. Wykonywanie długotrwałych operacji w tle.
  1. Tworzenie usług (Service) wykonujących czynności w tle.
  2. Uruchamianie i zarządzanie usługami.
  3. Obsługa cyklu życia usługi.
  4. Tworzenie usług wielowątkowych.
  5. Powiadamianie użytkownika o rezultacie wykonywanych w tle operacji.
  6. Tworzenie aplikacji, które są płynne w użyciu dzięki odpowiedniemu zarządzaniu wątkami.
 6. Bezpieczeństwo systemu i aplikacji.
  1. Analiza modelu bezpieczeństwa Androida.
  2. Używanie pozwoleń (Permissions) w celu uzyskania dostępu do zasobów urządzenia.
  3. Ochrona dostępu do komponentów aplikacji.
  4. Definicja i używanie własnych pozwoleń.
 7. Komunikacja aplikacji z usługami zewnętrznymi.
  1. Osbługa REST Api do komunikacja z usługami zewnętrznymi.
 8. Utrzymanie kompatybilności ze starszymi urządzeniami.
  1. Przegląd i użycie bibliotek supportowych.
 9. Publikacja aplikacji w Google Play.
  1. Proces optymalizacji aplikacji.
  2. Podpisywanie aplikacji.
  3. Umieszczanie aplikacji w sklepie Google Play.


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zastałem/am poinformowany/na, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest Bottega IT Minds, ul. Jana Sawy 2, 20-632 Lublin.


Klauzula informacyjna