Clean Android

Kod: android-clean
Kategoria: Android
Forma: 40% wykłady / 60% warsztaty
Czas trwania: 3 dni
Grupa docelowa: developerzy
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.
Data i dokładny zakres do ustalenia podczas analizy przed-szkoleniowej.

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o programistach Android, którzy szukają lepszych sposobów na strukturyzację architektury aplikacji i organizację porządku w kodzie.

Podczas szkolenia tworzona jest od podstaw aplikacja oparta o Clean Architecture oraz rozwiązania, które z niej wynikają: testability logiki biznesowej i modularyzacja.

Materiały wstępne

Przed szkoleniem możesz zapoznać się z serią naszych artykułów: Zaawansowane programowanie na platformie Android.

Wyróżniki szkolenia

Podczas zajęć możesz oczekiwać szczególnych akcentów położonych na poniższe aspekty:

 • Aspekty bezpieczeństwa
 • Architektura i wzorce projektowe
 • Bazujemy na Clean Architecture

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Testowanie
  1. Podstawy testowania
   1. Rodzaje testów i przykłady ich wykorzystania
   2. Zakres testów (Jednostkowe, Integracyjne, End 2 End)
   3. Rola testów (Akceptacyjne, Regresywne)
   4. Strategia budowania piramidy testów
  2. Projektowanie przypadków testowych
   1. Testowanie przypadków granicznych
   2. Nacisk na testy jednostkowe w celu osiągnięcia wysokiego pokrycia testami
   3. Rozwarstwienie logiki na Aplikacyjną i Domenową
   4. Modelowanie logiki przy pomocy Building Blocks z Domain Driven Design
   5. Powtarzalność testów, wyeliminowanie losowości z testów
   6. Najlepsze praktyki tworzenia przypadków testowych
  3. Testowanie jednostkowe
   1. Określanie zakresu jednostki i nazwy testów
   2. Implementacja testów (JUnit i Spock)
   3. Tworzenie własnych asercji
   4. Techniki: Mock, Stub, Fake (Mockito i Spock)
   5. Dobór technik do potrzeb - czym się kierować
   6. Zalety i wady testowania w izolacji
   7. Nagrywanie zachowania
   8. Weryfikacja wywołań
   9. Wprowadzenie do testowania z użyciem narzędzia Spock
  4. Android
   1. Testowanie w środowisku Androida
   2. Mockowanie w środowisku Androida
   3. Narzędzia, pułapki, najlepsze praktyki
   4. Tworzenie szybkich testów z wykorzystaniem biblioteki Robolectric
   5. Werbalizacja asercji z użyciem AssertJ oraz rozszerzenia AssertJ - Android
   6. Przegląd narzędzi wspomagających testowanie
 2. Tworzenie modularnego i testowalnego kodu
  1. Testability - podatność kodu na testy
   1. Jak pisać kod, który daje się testować
   2. Najlepsze praktyki: SOLID
   3. Wybrane wzorce projektowe, które zwiększają testability: Factory, Strategy, Value Object
   4. Code smell - "zapachy" kodu niepodatnego na testowanie
  2. Techniki Inversion of Control
   1. Dependency Injection (Dynamiczne wstrzykiwanie zależności)
    1. Wstrzykiwanie zaślepek na czas testów
   2. Events
    1. Separacja i decoupling testowanych modułów
    2. Luźne wiązanie komponentów z użyciem Event Bus
   3. Dobre praktyki i użyteczne wzorce projektowe na platformie Android
  3. Clean Architecture
   1. Separacja logiki aplikacji od frameworka
   2. Zastosowanie w praktyce zasad rządzących architekturą
   3. Dependency Inversion Principle w kontekście CA
   4. Testowanie poszczególnych elementów architektury
   5. Model View Presenter jako narzędzie do separacji widoku i logiki aplikacji
    1. integracja z Androidowym cyklem życia komponentów widoku
    2. współbieżne wykonywanie operacji w prezenterze i komunikacja z widokiem
 3. Czysty kod oraz poprawa wydajności w warstwie prezentacji aplikacji Androidowych
  1. Zaawansowane tworzenie interfejsu użytkownika.
   1. Tworzenie własnych elementów interfejsu użytkownika
    1. Agregacja wielu widoków w celu wielokrotnego użycia i zastosowania SRP w warstwie widoku
    2. Bezpośrednie rysowanie własnych elementów interfejsu użytkownika
    3. Stylowanie własnych widoków
    4. Obsługa interakcji użytkownika
    5. Zarządzanie stanem w widokach
  2. Optymalizacja działania aplikacji Android
   1. Profilowanie działania aplikacji
   2. Optymalizacje warstwy widoku
   3. Optymalizacje widoków opartych o adaptery (ListView / RecyclerView)
   4. Wykrywanie i zapobieganie wyciekom pamięci
   5. Wydajne zapisywanie stanu
   6. Optymalizacja kodu pod kątem maszyny wirtualnej Dalvik
 4. Obfuskowanie i optymalizowanie kodu przy użyciu narzędzia proguard


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zapytaj o szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail/Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń