Clean Architecture i testowanie automatyczne w środowisku Androida

Kod: android-clean
Kategoria: Android
Forma: 40% wykłady / 60% warsztaty
Czas trwania: 2 dni
Odbiorcy: developerzy
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o programistach Android, którzy szukają lepszych sposobów na strukturyzację architektury aplikacji i organizację porządku w kodzie.

Podczas szkolenia tworzona jest od podstaw aplikacja oparta o Clean Architecture oraz rozwiązania, które z niej wynikają: testability logiki biznesowej i modularyzacja.

Materiały wstępne

Przed szkoleniem możesz zapoznać się z serią naszych artykułów: Zaawansowane programowanie na platformie Android.

Wyróżniki szkolenia

 • Aspekty bezpieczeństwa
 • Architektura i wzorce projektowe
 • Bazujemy na Clean Architecture

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Aplikowanie Clean Architecture
  1. Uniezależnienie logiki aplikacji od frameworka za pomocą Dependency Inversion Principle
  2. Modelowanie logiki biznesowej
  3. Persystencja danych w kontekście Clean Architecture
  4. Komunikacja z usługami zewnętrznymi w kontekście Clean Architecture
  5. Model View Presenter
   1. Separacja logiki widoku aplikacji od frameworka
   2. Poprawna implementacja MVP w kontekście cyklu życia Activity i zmian konfiguracji
   3. Obsługa operacji asynchronicznych
  6. Techniki Inversion of Control
   1. Dependency Injection (Dynamiczne wstrzykiwanie zależności)
    1. Dostarczanie zależności przy użyciu narzędzia Dagger 2
    2. Definiowanie własnych scopów kontenera wstrzykiwania zależności
    3. Wstrzykiwanie zaślepek na czas testów
   2. Events
    1. Separacja i decoupling testowanych modułów
    2. Luźne wiązanie komponentów z użyciem Event Bus
  7. Dobre praktyki i użyteczne wzorce projektowe na platformie Android
 2. Testowanie i programowanie Object Oriented
  1. Podstawy testowania
   1. Rodzaje testów i przykłady ich wykorzystania
   2. Zakres testów (Jednostkowe, Integracyjne, End 2 End)
   3. Rola testów (Akceptacyjne, Regresywne)
   4. Strategia budowania piramidy testów
  2. Projektowanie przypadków testowych
   1. Testowanie przypadków granicznych
   2. Nacisk na testy jednostkowe w celu osiągnięcia wysokiego pokrycia testami
   3. Rozwarstwienie logiki na Aplikacyjną i Domenową
   4. Modelowanie logiki przy pomocy Building Blocks z Domain Driven Design
   5. Powtarzalność testów, wyeliminowanie losowości z testów
   6. Najlepsze praktyki tworzenia przypadków testowych
  3. Testowanie jednostkowe
   1. Określanie zakresu jednostki i nazwy testów
   2. Implementacja testów (JUnit, Spock)
   3. Tworzenie własnych asercji
   4. Techniki: Mock, Stub, Fake (Mockito & Spock)
   5. Dobór technik do potrzeb - czym się kierować
   6. Zalety i wady testowania w izolacji
   7. Nagrywanie zachowania
   8. Weryfikacja wywołań
  4. Testability - podatność kodu na testy
   1. Jak pisać kod, który daje się testować
   2. Najlepsze praktyki: SOLID
   3. Wybrane wzorce projektowe, które zwiększają testability: Factory, Strategy, Value Object
   4. Wprowadzenie do testowania z użyciem narzędzia Spock
   5. Code smell - "zapachy" nietestowalnego kodu
  5. Android
   1. Testowanie w środowisku Andorida
   2. Mockowanie w środowisku Androida
   3. Narzędzia, pułapki, najlepsze praktyki
   4. Tworzenie szybkich testów z wykorzystaniem biblioteki Robolectric
   5. Werbalizacja asercji z użyciem AssertJ oraz rozszerzenia AssertJ - Android
   6. Przegląd narzędzi wspomagających testowanie


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zastałem/am poinformowany/na, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest Bottega IT Minds, ul. Jana Sawy 2, 20-632 Lublin.


Klauzula informacyjna