Paweł Skiścim

Trener Agile, Software Craftsman

Miał szczęście zetknąć się ze światem Agile już na początku swojej komercyjnej przygody z branżą IT w 2007 roku.

Kilka lat później, pracując jako programista dla dużej korporacji tonął w otchłani waterfall i marzył o zwinnych projektach. Jako Scrum Master i Agile Coach doświadczył Scruma w Skali, rozwijając projekty oraz community of practice.

Obecnie zajmuje się wdrażaniem zwinnych metodologii, praktyk Software Craftsmenship. Prowadzi szkolenia w dziedzinie Agile, pozostając przy tym sprawnym developerem. Potrafi znaleźć wspólny język z entuzjastami najnowszych frameworków FE (nieczułymi na problemy Biznesu), jak również menedżerami (nieczułymi na tematy refactoringu lub redukcji długu technicznego).

Prywatnie pasjonat kolarstwa górskiego i narciarstwa alpejskiego.

Na czym polega moja praca?

Jako konsultant i trener współpracuję z klientami w obszarach transformacji Agile. Mam podejście pragmatyczne, rozumiem problematykę rodzących się start-upów i wielkich zhierarchizowanych przedsiębiorstw. Zawsze jednak na pierwszym miejscu stawiam ludzi, szanując ich pracę i dotychczasowe osiągnięcia.

Nie sprzedaję nigdy obietnicy szybkiej likwidacji problemów, ale umiejętnie je wskazuję i ramię w ramię pracuję nad ich rozwiązaniem.

Specjalizacja trenera

  • Scrum

    Szkolenia certyfikowane jak i autorskie. Praktycy z doświadczeniem programistycznym.
    Zobacz szkolenia...

  • Wzorce i Craftsmanship

    Wzorce projektowe i architektoniczne. Techniki Software Craftsmanship.
    Zobacz szkolenia...

Szkolenia autorskie trenera

Tytuł Kategoria Il. dni
Product Management Szkolenie z zakresu zarządzanie produktem - agile product management
Agile Software Development
1 dzień
Szczegóły
Scrum Foundation Szkolenie podstawy Scrum - Foundation of Scrum
Agile Software Development
2 dni
Szczegóły