Architektura modularnego monolitu w .NET Core

Tytuł: Architektura modularnego monolitu w .NET Core
Kod: NET-arch-monolith
Kategoria: Architektura .NET
Forma: 30% wykłady / 70% warsztaty
Czas trwania: 3 dni
Odbiorcy: developerzy, architekci
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Szkolenie Modularny Monolit dedykowane jest dla osób i zespołów, które poszukują technik i wzorców wspomagających logiczny podział monolitycznej solucji na niezależne od siebie moduły, zapewniając kompromis pomiędzy zaletami rozwijania pojedynczej aplikacji, a modularności i autonomiczności niezależnych usług w podejściu mikroserwisowym. Podczas szkolenia uczestnicy poznają techniki i wyzwania związana z podziałem monolitu na niezależne części (tzw.

vertical slice) oraz skupią się na przykładowej implementacji modułu w dedykowanym projekcie.

Wyróżniki szkolenia

 • Pragmatyczne podejście do modularyzacji
 • Przygotowanie do wydzielania microservices
 • Zdrowe granice modułów

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Teoria
  1. Podział systemów w kontekście modularności, a rozproszoności
  2. “Klasyczny” vs. modularny monolit
  3. Zalety implementacji modularnego monolitu
 2. Architektura aplikacji
  1. Czysta architektura
  2. Podstawowe building blocks z Domain-Driven Design
  3. CQS/CQRS
 3. Implementacja
  1. Przegląd aplikacji, strukturyzacja pików/katalogów/projektów w solucji.
  2. Implementacja nowego modułu jako vertical slice
 4. Komunikacja pomiędzy modułami
  1. Sposoby komunikacji pomiędzy modułami
  2. Kontrakty lokalne vs. kontrakty współdzielone
  3. Implementacja mechanizmu komunikacji modułowej
 5. Integracja pomiędzy modułami
  1. Synchroniczna integracja (transakcyjność zapisu).
  2. Asynchroniczna integracja między modułami. Omówienie wad oraz zalet (fire and forget vs async/await).
  3. Implementacja mechanizmu integracji modułowej
  4. Współdzielona infrastruktura i obsługa błędów
 6. Rozproszone procesy biznesowe
  1. Omówienie istniejących rozwiązań
  2. Praktyczne zastosowanie wzorca Saga
 7. Testowanie
  1. Testy jednostkowe
  2. Testy integracyjne
  3. Testy end-to-end
  4. Testy kontraktów
  5. Testy wydajnościowe
 8. Strategie wdrożeniowe
  1. Omówienie mechanizmów udostępnionych przez framework
  2. Dynamiczne wdrożenie modułów
 9. Opcjonalny Dzień 4 - Przykład wydzielenia mikroserwisu z modułu
  1. Wyzwania architektury mikroserwisowej
  2. Zamiana komunikacji modułowej na komunikację HTTP
  3. Zamiana integracji modułowej na komunikację z wykorzystaniem brokera wiadomości
  4. Dostosowanie infrastruktury monolitu, do obsługi dwóch typów komunikacji tj. wewnątrz procesowej i zewnętrznej


Pobierz program w formacie PDF

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bottega It Minds Sławomir Sobótka. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się TUTAJ.