Praca z kodem „legacy”: strategie, naprawa błędów, refaktoryzacja oraz narzędzia wspomagające.

Kod: ccpp-legacy C++
Kategoria: C i C++
Forma: 40% wykłady / 60% warsztaty
Czas trwania: 3 dni
Odbiorcy: developerzy
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Szkolenie prezentuje pragmatyczne podejście do pracy z kodem „legacy”.

Przedstawione strategie i narzędzia pozwalają przełamać strach przed zmianami w zastanym kodzie, przez co ułatwiają bezpieczne modyfikacje oraz refaktoryzację kodu kładąc szczególny nacisk na testowanie.

W oparciu o rzeczywiste przykłady, uczestnicy zdobywają wiedzę i praktykę w metodycznym podejściu do zmian w zaniedbanym kodzie.

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów C++ rozwijających lub utrztmujących kod w (najczęściej) odziedziczonych projektach. Zdobyta wiedza przekłada się w praktyczny sposób na jakość dostarczanych zmian mierzoną w szerszej perspektywie czasu.

Wyróżniki szkolenia

 • Szkolenie prowadzone przez trenera ze dużym doświadczeniem w pracy z kodem legacy
 • Konstrukcja techniczna szkolenia umożliwia nabycie praktycznych umiejętności wprowadzania szeroko rozumianych zmian w kodzie legacy
 • Rzeczywiste przykłady

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. „Legacy Code” – czy to tylko kod odziedziczony?
  1. Definicja LC – "oddzielenie ziarna od plew”
   1. „Wiedza plemienna” – znajomość funkcjonalności i wymiana wiedzy w projekcie
   2. Kod niepokryty testami
   3. „Zapachy kodu” – zbiór najczęstszych błędów/praktyk w zaniedbanym kodzie
    1. Długa metoda – brak kohezji
    2. Powielanie kodu – „nie ma to jak powielać te same błędy”
    3. Eksplozja kombinatoryczna – „siostra powielania, czyli robię to samo na innych danych”
    4. Osobliwe rozwiązanie – „cichy brat powielania, czyli zrobię to samo ale w nieco inny sposób”
    5. Złożoność warunków – „bo trzeba napisać tak by nikt inny tego nie był w stanie zrozumieć”
    6. Rozrzucanie rozwiązania – strach przed zmianami w kilku miejscach
    7. Klasa bóg – „klasa może i robi wszystko”
    8. Leniwa klasa – „klasa nie zarabia na siebie”
    9. Obnażanie się – „wszystko w public”
  2. Rodzaje zmian w LC ze szczególnym ujęciem kalkulacji ryzyka na rzecz świadomego dobrania rozwiązania do klasy problemu
   1. Przyczyny wprowadzania zmian
    1. Naprawa błędów
    2. Rozszerzanie funkcjonalności
    3. Refaktoryzacja
   2. Kalkulacja i minimalizacja ryzyka
    1. Jasne określenie punktu widzenia klienta
    2. Ocena klasy problemu i stopnia komplikacji wprowadzanej zmiany
    3. Stopień opłacalności różnych rozwiązań w świetle testów
    4. Regresja – wpływ dokonanej (często jednostkowej) zmiany na szereg pozostałych funkcjonalności oraz na lokalną i globalną architekturę
    5. Nowe testy – koszt napisania i utrzymania vs. posiadanie i bezpieczeństwo kolejnych modyfikacji
 2. Metodyki wprowadzania zmian – „jak to zrobić by nie napsuć”
  1. Naprawa błędów ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników i tablic
   1. Podejście naiwne
   2. Podejście „imperatywne” – wykorzystanie mechanizmów języka i kompilacji na rzecz bezpieczeństwa i jakości wprowadzonych poprawek (mała refaktoryzacja).
  2. Rozszerzanie funkcjonalności
   1. Podejście naiwne
   2. Rozszerzania funkcjonalności w oparciu o refaktoryzację
 3. Wstęp do refaktoryzacji
  1. Czym jest dobra refaktoryzacja?
  2. Kiedy (nie)można lub (nie)należy dokonać refaktoryzacji?
  3. Narzędzia wspomagające
   1. Cppcheck – sprawdzenie poprawności kodu bez uruchamiania go
   2. CPD – wykrywanie zduplikowanego kodu (wstęp do refaktoryzacji właściwej)
   3. CCCC – „lokalny” stopień złożoności kodu
   4. Valgrind – analiza sterty (memcheck), śledzenie wskaźników (ptrcheck), sprawdzenie wielowątkowości (hellgrind)
  4. Strategia – testowanie punktem wyjścia na rzecz tworzenia bezpiecznych wysp i późniejszego scalenia ich w jeden pokryty testami kontynent
 4. TDR – Test Driven Refactoring
  1. Identyfikacji newralgicznych punktów kluczem do sukcesu
  2. Pokrycie testami newralgicznych punktów
   1. Łamanie zależności zewnętrznych i lokalnych
   2. Pisanie testów i wprowadzania mock’ów z uchwyceniem najczęściej popełnianych błędów
  3. Skutki cząstkowego podejścia
 5. Refaktoryzacja właściwa – budowa mikro/makro architektury w oparciu o wzorce
  1. Upraszczanie kodu
   1. Ekstrakcja metod
   2. Zastępowanie wyrażeń warunkowych wzorcem strategii
   3. Zmiana upiększeń w dekorator
   4. Zastępowanie wyrażeń zmian stanu klasami stanu
  2. Tworzenie obiektów
   1. Metody tworzące egzemplarze zamiast naiwnych konstruktorów
   2. Operacja tworzenia obiektów w fabryce
   3. Klasy builder do hermetyzacji obiektów kompozytowych
   4. Inline singleton – a może zło wcielone
  3. Uogólnianie kodu
   1. Metoda szablonowa – wprowadź dziedziczenie na rzecz polimorfizmu
   2. Kompozyt – zamiana relacji jeden do wielu
   3. Obserwator dla notyfikacji
   4. Adapter – unifikacja interfejsów
   5. Interpreter – obsługa niejawnych języków
  4. Ochrona
   1. Zastępowanie typów prostych klasami „value object”
   2. Akumulacja
   3. Gromadzenie danych w parametrze zbierającym
   4. Gromadzenie danych przy użyciu inspektora (visitor)
 6. Wnioskowanie i zabezpieczenia
  1. Ocena wprowadzonych zmian
   1. Wyniki testów oraz ich pokrycie
   2. Statyczna analiza kodu
   3. Code Review – część procesu dostarczania zmian z szeregiem zalet
  2. Pętla refaktoryzaji
   1. Czym jest?
   2. Kiedy ją przerwać?
  3. Testy i ich regresyjność
   1. Reżim wykonywania testów: jednostkowych, modułowych, funkckjonalnych i integracyjnych
   2. Wstęp do CI – „Contineous Integration” – testy ciągłą i integralną częścią produkcji kodu


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zastałem/am poinformowany/na, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest Bottega IT Minds, ul. Jana Sawy 2, 20-632 Lublin.


Klauzula informacyjna