Programowanie obiektowe i wielowątkowe w C na systemie Linux

Kod: ccpp-multi
Kategoria: C i C++
Forma: 35% wykłady / 65% warsztaty
Czas trwania: 3 dni
Odbiorcy: developerzy
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Szkolenie prezentuje faktyczną możliwość stosowania paradygmatu obiektowego podczas implementacji kooperujących aplikacji wieloprocesowych i wielowątkowych.

Wszystkie techniki przedstawiane są na przykładach z rzeczywistych projektów.

W opozycji do akademickiego/książkowego podejścia, uczestnicy szkolenia zdobywaną stopniowo wiedzę jednocześnie wykorzystują i testują przy okazji implementacji zadań warsztatowych, które odzwierciedlają wyzwania napotykane w rzeczywistości, tworząc przy tym skalowalny kod, otwarty na zmiany i podatny na testowanie.

Wyróżniki szkolenia

 • Skupienie uwagi na "fizyce" problemu programowania współbieżnego i rozproszonego
 • Wybór jedynie użytecznych wzorców i technik
 • Rzeczywiste przykłady

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. OOP in C
  1. Powrót do podstaw składni języka C
   1. Koncept wartości i wskaźnika
   2. Rzutowanie po raz pierwszy
   3. Aliasing wskaźników
   4. Reguła „strict aliasing'u”
   5. Jak nad tym panować? Rozszerzenie rzutowania
   6. Słowa kluczowe: const, static, volatile i restrict
  2. Wykorzystanie składni języka i części paradygmatu OOP na rzecz bezpiecznej implementacji re-używalnych obiektów
   1. Abstrakcja – projektowanie interfejsu
   2. Enkapsulacja – ukrywanie szczegółów implementacyjnych i zapobieganie nieoczekiwanym zmianom stanu
   3. Polimorfizm – specjalizowanie zachowania
   4. SOLID-ne programowanie z wykorzystaniem GRASP i DDD
  3. Inwersja kontroli
   1. Paradygmat IoC i zasada Hollywood
   2. Wstrzykiwanie zależności vs. podejście tradycyjne
 2. Programowanie współbieżne
  1. Wstęp
   1. Po co zrównoleglać i rozpraszać?
   2. Problemy i komplikacje
  2. Podstawowa nomenklatura
   1. Aplikacja, program, proces wątek
    1. Poprawne rozumienie podstawowych idiomów w kontekście architektury Linux
   2. Synchronizacja
    1. Mechanizmy blokad, oczekiwania i notyfikacji
    2. Poprawne projektowanie sekcji krytycznych
  3. Programowanie współbieżne pod maską
   1. Prawa Amdahla i Gustafsona
   2. Konfrontacja prawideł matematycznych, a szara rzeczywistość
   3. C językiem niskopoziomowym
   4. POSIX vs. reszta świata
   5. Narzędzia wspomagające
 3. Testy deweloperskie
  1. Testy jednostkowe vs. testy modułowe
   1. Które i jak stosować
   2. Biblioteki usprawniające testowanie
  2. Stress testy
  3. Testy funkcjonalne
  4. Diagnostyka aplikacji wielowątkowych: śledzenie i profilowanie
   1. Zestaw narzędzi wspomagających
   2. Poprawna interpretacja wyników


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zastałem/am poinformowany/na, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest Bottega IT Minds, ul. Jana Sawy 2, 20-632 Lublin.


Klauzula informacyjna