Paweł Kusiński

Specjalista ds. bezpieczeństwa cloud

Paweł wykonuje testy penetracyjne i audyty infrastruktury dla szerokiej gamy projektów informatycznych.

Jego głównym obszarem zainteresowań jest bezpieczeństwo w chmurze – w szczególności Amazon Web Services. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu przeglądu konfiguracji AWS, a także w podnoszeniu świadomości bezpieczeństwa wśród zespołów projektowych w tym zakresie. Prowadzący szkolenie: "Practical AWS Security". Potwierdzeniem jego umiejętności są posiadane certyfikaty: AWS Certified Security – Specialty, eLearnSecurity Web Application Penetration Tester eXtreme (eWPTXv2),

Specjalizacja trenera

Szkolenia autorskie trenera

Tytuł Kategoria Il. dni
Praktyczne Bezpieczeństwo AWS Szkolenie Praktyczne Bezpieczeństwo AWS, security amazon web services
Cloud
Bezpieczeństwo
2 dni
Szczegóły