Adam Niedziałkowski

Programista, Inżynier uczenia maszynowego, Lider

W branży IT pracuję od blisko dekady.

Nakręca mnie poprawianie aplikacji, procesów, swojej pracy i siebie. Szukając swojego miejsca w IT przeszedłem drogę od web developmentu, teleinformatyki, przez aplikacje mobilne i rozproszone bazy danych by w końcu znaleźć swoją pasję w obszarze uczenia maszynowego.

Łączę pragmatyczne YAGNI (You ain’t gonna need it) z opartym na eksperymentach podejściem do wdrażania nowych funkcjonalności i procesów.

W obszarach miękkich interesuję się coachingiem i coachingowym stylem zarządzania zespołami programistycznymi.

Czym jest dla mnie Bottega IT Minds?

Parafrazując “Agile Manifesto”: ludzie ponad procesy. Staram się otaczać ludźmi , którzy sprawiają, że staję się lepszy. Bottega minds to właśnie tacy: świetni, kompetentni i inspirujący ludzie.

Na czym polega moja praca?

Na co dzień pracuję jako lider zespołu inżynierów uczenia maszynowego. Przez to doświadczam i rozwiązuje praktyczne problemy związane z ML-em na wszystkich jego poziomach - od organizowania współpracy pomiędzy DataScientist’ami a inżynierami, po szczegóły implementacyjne MLOps.

Prowadząc szkolenia dzielę się nabytą wiedzą i doświadczeniami, a także pokazuję jak uniknąć błędów które sam popełniłem.

Specjalizacja trenera

Szkolenia autorskie trenera

Tytuł Kategoria Il. dni
Machine Learning na produkcji Szkolenie uczenie maszynowe w środowisku produkcyjnym
BigData, streaming, Machine Learning i AI
3 dni
Szczegóły