Zaawansowane aspekty Transact SQL

Kod: mssql-T-SQL-adv
Kategoria: MSSQL
Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
Czas trwania: 2 dni
Grupa docelowa: developerzy
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.
Data i dokładny zakres do ustalenia podczas analizy przed-szkoleniowej.

W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę dotyczącą wykorzystania zaawansowanych funkcjonalnoœci języka T-SQL, a w szczególnoœci funkcji okienkowych, analitycznych, zasad tworzenia skryptów, wykorzystania zmiennych, instrukcji warunkowych oraz tabel tymczasowych.

Umiejętnoœci nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, administratora baz danych jak i analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia.

Wyróżniki szkolenia

Podczas zajęć możesz oczekiwać szczególnych akcentów położonych na poniższe aspekty:

Program szkolenia zawiera rozszerzenie o najlepsze praktyki tworzenia zapytań Prezentacja praktycznych rozwiązań najczęściej pojawiających się sytuacji i problemów

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Funkcje okienkowe – wykorzystanie klauzuli OVER.
 2. Funkcje rankujące.
 3. Funkcje analityczne.
 4. Przykłady zastosowania funkcji okienkowych
  1. obliczenia danych z kumulacją (narastająco),
  2. œrednie ruchome.
 5. Wyszukiwanie pełnotekstowe – Full-text Search.
 6. Wykorzystanie danych przestrzennych (spatial, geography)
  1. przechowywanie danych,
  2. układy odniesienia,
  3. tworzenie zapisu kształtów geometrycznych,
  4. zapytania i indeksy przestrzenne.
 7. Wykorzystanie typu hierarchicznego (HierarchyID).
 8. Zasady tworzenia skryptów w języku T-SQL - wsady.
 9. Wykorzystanie zmiennych
  1. zmienne skalarne,
  2. zmienne tabelaryczne.
 10. Konstrukcje sterujące przepływem programu (WHILE, IF).
 11. Wykorzystanie tabel tymczasowych.
  1. tabele tymczasowe globalne,
  2. tabele tymczasowe lokalne.
 12. Różnice i podobieństwa w wykorzystaniu zmiennych tabelarycznych oraz tabel tymczasowych.
 13. Przetwarzanie danych przy pomocy kursorów.


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

 • MySQL pod obstrzałem
  KATEGORIE: Bazy danych

  Skalowanie i tuning MySQL.

  Autor Bottega:

  Mariusz Gil

 • The base problem
  KATEGORIE: Bazy danych

  Relational, graph, document, in memory, key-value, search, stream, embedded - those are the most common database types. This talk will cover types of databases, their weaknesses, main players, strong points when to use them, and when it might not be the best idea and lastly how to combine them.

  Autor Bottega:

  Szymon Warda

Zapytaj o szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń