Administracja SQL Server

Kod: mssql-Admin
Kategoria: MSSQL
Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
Czas trwania: 3 dni
Odbiorcy: admini
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi administracją serwerem, począwszy od instalacji i konfiguracji serwera, aż po zaawansowane elementy administracyjne.

Uczestnik uzyskuje umiejętnoœci związane z zarządzaniem serwerem bazy danych MS SQL Server Szkolenie jest przeznaczone dla osób zainteresowanych zarządzaniem serwerem bazy danych MS SQL Server, m.in. programistów baz danych, wdrożeniowców aplikacji bazodanowych, przyszłych administratorów baz danych.

Wyróżniki szkolenia

Szkolenie prowadzone przez doświadczonego eksperta Prezentacja praktycznych rozwiązań najczęściej pojawiających się sytuacji i problemów

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Instalacja i konfiguracja SQL Server
  1. przegląd edycji MS SQL Server
  2. przygotowanie do instalacji SQL Server
  3. wymagania sprzętowo-programowe
  4. przebieg procesu instalacji SQL Serve
  5. konfigurowanie instalacji SQL Server
  6. konfigurowanie baz systemowych
 2. Zarządzanie bazami danych i plikami baz danych
  1. tworzenie baz danych użytkownika
  2. planowanie rozmiarów baz danych
  3. zastosowanie grup plikowych
  4. tworzenie baz danych opartych na wielu plikach i grupach plikowych
 3. System bezpieczeństwa MS SQL Server
  1. przegląd trybów uwierzytelniania
  2. tworzenie kont logowania
  3. tworzenie użytkowników bazy danych
  4. zastosowanie ról bezpieczeństwa
  5. role serwerowe
  6. role bazy danych
  7. role użytkownika
  8. przegląd podmiotów i przedmiotów bezpieczeństwa
  9. kontrola uprawnień na różnych poziomach
  10. zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji
 4. Schemat a użytkownik
  1. tworzenie i zastosowanie schematów
  2. przypisywanie schematów domyœlnych
  3. własnoœć schematu
 5. Bezpieczeństwo danych
  1. szyfrowanie danych
  2. certyfikaty
  3. klucze asymetryczne
  4. klucze symetryczne
 6. Kopie zapasowe bazy danych
  1. przegląd potencjalnych przyczyn awarii bazy danych
  2. rodzaje kopii zapasowych
  3. planowanie strategii tworzenia kopii zapasowych
  4. tworzenie kopii zapasowych do trwałych urządzeń i urządzeń tymczasowych
  5. tworzenie kopii zapasowych z wykorzystaniem SQL Server Management Studio
  6. tworzenie kopii zapasowych z wykorzystaniem poleceń Transact-SQL
 7. Przywracanie bazy danych po awarii
  1. przywracanie bazy danych z różnych rodzajów kopii zapasowych
  2. przywracanie bazy danych do stanu bezpoœrednio sprzed awarii
  3. przywracanie bazy danych do wybranego punktu w czasie
  4. przebieg procesu odtwarzanie bazy danych
  5. przywracanie baz systemowych
 8. Tworzenie migawki bazy danych
  1. tworzenie migawki bazy danych
  2. raportowanie z migawki bazy danych
  3. odtwarzanie bazy danych z migawki
 9. Transfer danych
  1. import i eksport danych
  2. przegląd technologii ETL 
  3. wprowadzenie do SQL Server Integration Services
 10. Automatyzacja procesów administracyjnych
  1. konfigurowanie SQL Server Agent
  2. tworzenie zadań administracyjnych (Jobs)
  3. tworzenie harmonogramów i harmonogramowanie zadań
  4. tworzenie operatorów 
  5. powiadamianie o statusie wykonania zadań administracyjnych
  6. tworzenie alertów i reagowanie w sytuacjach kryzysowych
  7.   alerty związane z wydajnoœcią systemu
  8.   alerty reagujące na błędy o okreœlonym numerze
  9.   alerty reagujące na okreœlone poziomy błędów
 11. Konserwacja bazy danych
  1. przegląd typowych zadań konserwujących
  2. definiowanie planów konserwacji Maintenance Plans przy użyciu kreatora
  3. definiowanie planów konserwacji Maintenance Plans przy użyciu edytora planów
 12. Replikacja danych
  1. zastosowanie i cele replikacji
  2. implementacja paradygmatu Wydawcy-Subskrybenta
  3. rodzaje replikacji 
  4. modele replikacji
  5. konfiguracja Wydawcy
  6. konfiguracja Dystrybutora
  7. konfiguracja Subskrybenta
 13. Serwery połączone
  1. praca z serwerami połączonymi
  2. dostęp do zewnętrznych Ÿródeł danych
 14.  Zarządzanie wysoką dostępnoœcią serwera
  1. wprowadzenie do rozwiązań wysokiej dostępnoœci
  2. Log Shipping 
  3. Database Mirroring 
  4. Failover Clustering


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

 • MySQL pod obstrzałem
  KATEGORIE: Bazy danych

  Skalowanie i tuning MySQL.

  Autor Bottega:

  Mariusz Gil

 • The base problem
  KATEGORIE: Bazy danych

  Relational, graph, document, in memory, key-value, search, stream, embedded - those are the most common database types. This talk will cover types of databases, their weaknesses, main players, strong points when to use them, and when it might not be the best idea and lastly how to combine them.

  Autor Bottega:

  Szymon Warda

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bottega It Minds Sławomir Sobótka. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się TUTAJ.