Administracja SQL Server

Tytuł: Administracja SQL Server
Kod: mssql-Admin
Kategoria: MSSQL
Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
Czas trwania: 3 dni
Odbiorcy: admini
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi administracją serwerem, począwszy od instalacji i konfiguracji serwera, aż po zaawansowane elementy administracyjne.

Uczestnik uzyskuje umiejętności związane z zarządzaniem serwerem bazy danych MS SQL Server Szkolenie jest przeznaczone dla osób zainteresowanych zarządzaniem serwerem bazy danych MS SQL Server, m.in. programistów baz danych, wdrożeniowców aplikacji bazodanowych, przyszłych administratorów baz danych.

Wyróżniki szkolenia

Szkolenie prowadzone przez doświadczonego eksperta. Prezentacja praktycznych rozwiązań najczęściej pojawiających się sytuacji i problemów

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Instalacja i konfiguracja SQL Server
  1. przegląd edycji MS SQL Server
  2. przygotowanie do instalacji SQL Server
  3. wymagania sprzętowo-programowe
  4. przebieg procesu instalacji SQL Server
  5. konfigurowanie instalacji SQL Server
  6. konfigurowanie baz systemowych
 2. Zarządzanie bazami danych i plikami baz danych
  1. tworzenie baz danych użytkownika
  2. planowanie rozmiarów baz danych
  3. zastosowanie grup plikowych
  4. tworzenie baz danych opartych na wielu plikach i grupach plikowych
  5. partycjonowanie
 3. System bezpieczeństwa MS SQL Server
  1. przegląd trybów uwierzytelniania
  2. tworzenie kont logowania
  3. tworzenie użytkowników bazy danych
  4. zastosowanie ról bezpieczeństwa
  5. role serwerowe
  6. role bazy danych
  7. role użytkownika
  8. kontrola uprawnień na różnych poziomach
  9. zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji – role aplikacyjne, impersonacja
 4. Schemat a użytkownik
  1. tworzenie i zastosowanie schematów
  2. przypisywanie schematów domyślnych
  3. własność schematu
 5. Bezpieczeństwo danych
  1. szyfrowanie danych
  2. certyfikaty
  3. klucze asymetryczne
  4. klucze symetryczne
  5. Struktura kluczy – database master key, service master key
  6. Szyfrowanie baz (Transparent data Encryption)
 6. Kopie zapasowe bazy danych
  1. rodzaje kopii zapasowych – pełna, różnicowa, loga transakcyjnego
  2. planowanie strategii tworzenia kopii zapasowych
  3. tworzenie kopii zapasowych z wykorzystaniem SQL Server Management Studio
  4. tworzenie kopii zapasowych z wykorzystaniem poleceń Transact-SQL
 7. Przywracanie bazy danych po awarii
  1. przywracanie bazy danych z różnych rodzajów kopii zapasowych
  2. przywracanie bazy danych do stanu bezpośrednio sprzed awarii
  3. przywracanie bazy danych do wybranego punktu w czasie
  4. przebieg procesu odtwarzania bazy danych
  5. przywracanie baz systemowych
 8. Tworzenie migawki bazy danych
  1. tworzenie migawki bazy danych
  2. raportowanie z migawki bazy danych
  3. odtwarzanie bazy danych z migawki
 9. Automatyzacja procesów administracyjnych
  1. konfigurowanie SQL Server Agent
  2. tworzenie zadań administracyjnych (Jobs)
  3. tworzenie harmonogramów i harmonogramowanie zadań
  4. tworzenie operatorów
  5. powiadamianie o statusie wykonania zadań administracyjnych
  6. tworzenie alertów i reagowanie w sytuacjach kryzysowych
  7. alerty związane z wydajnością systemu
  8. alerty reagujące na błędy o określonym numerze
  9. alerty reagujące na określone poziomy błędów
  10. uruchamianie jobów przez alert
 10. Konserwacja bazy danych
  1. przegląd typowych zadań konserwujących
  2. definiowanie planów konserwacji Maintenance Plans przy użyciu kreatora
  3. zadania konserwacji z poziomu T-SQL
 11. Replikacja danych
  1. zastosowanie i cele replikacji
  2. rodzaje replikacji
  3. modele replikacji
  4. role serwerów w replikacji (Publisher, Subscriber, Distributor)
 12. Serwery połączone, Polibase
  1. praca z serwerami połączonymi
  2. dostęp do zewnętrznych źródeł danych
 13. Zarządzanie wysoką dostępnością serwera
  1. wprowadzenie do rozwiązań wysokiej dostępności
  2. Log Shipping
  3. Database Mirroring
  4. Failover Clustering
  5. Always On availability groups
 14. Monitorowanie wydajności i ruchu na instancji SQL Server
  1. Profiler
  2. Extended events
  3. Audyty
  4. Logi SQL Servera
 15. Kontrola dostępu do zasobów serwera – Resource Governor (jeśli czas pozwoli)


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

 • MySQL pod obstrzałem
  KATEGORIE: Bazy danych

  Skalowanie i tuning MySQL.

  Autor Bottega:

  Mariusz Gil

 • The base problem
  KATEGORIE: Bazy danych

  Relational, graph, document, in memory, key-value, search, stream, embedded - those are the most common database types. This talk will cover types of databases, their weaknesses, main players, strong points when to use them, and when it might not be the best idea and lastly how to combine them.

  Autor Bottega:

  Szymon Warda

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bottega It Minds Sławomir Sobótka. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się TUTAJ.