Reaktywne programowanie aplikacji webowych w oparciu o React.js, Redux i ES6

Kod: JS-React
Kategoria: JavaScript
Forma: 25% wykłady / 75% warsztaty
Czas trwania: 3-5 dni
Grupa docelowa: developerzy
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.
Data i dokładny zakres do ustalenia podczas analizy przed-szkoleniowej.

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów i projektantów JavaScript pragnących poszerzyć swoje umiejętności o zagadnienia programowania reaktywnego.

Program szkolenia jest ogólną ramą - konkretne szkolenie poprzedzamy analizą przed-szkoleniową.

Wyróżniki szkolenia

Podczas zajęć możesz oczekiwać szczególnych akcentów położonych na poniższe aspekty:

 • Zawiera wzorce i najlepsze praktyki
 • Aspekty architektury aplikacji i systemu
 • Popularne i sprawdzone biblioteki

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. React.js + Redux
  1. Architecture and design
  2. Real apps
   1. Real projects challenges and problems
   2. Non trivial examples
  3. Best practices
  4. Style guides (project structure, conventions and more)
  5. Common mistakes and how to avoid them
  6. Best additional external resources
 2. React.js
  1. Architecture
  2. Building blocks
  3. Components
   1. Specs (props, state, mixins and more)
   2. Lifecycle
  4. JSX
  5. Events system
  6. Server side rendering
  7. Unit testing
 3. Redux
  1. Architecture and principles
  2. Building blocks
   1. Actions
   2. Reducers
   3. Store
   4. Data Flow
   5. Middleware
   6. Async Actions and Flows
  3. Immutable JS
  4. Routing
  5. React.js integration
  6. Unit testing
 4. Modern JS Tools
  1. Introduction to ECMAScript 6(ES6/ES2015)
  2. Babel.js transpiler
  3. Unit testing libraries
   1. Mocha.js
   2. jsdom
   3. Chai.js
   4. Sinon.js


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zapytaj o szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń