Testowanie mikroserwisów na platformie Java

Tytuł: Testowanie mikroserwisów na platformie Java
Kod: ms-test
Kategoria: Warsztaty eksperckie Microservices
Forma: 30% wykłady/70% warsztaty
Czas trwania: 3 dni
Odbiorcy: developerzy, architekci, liderzy techniczni
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów mierzących się ze złożonością budowania i testowania architektury mikroserwisów pragnących poszerzyć swoją wiedzę o strategie pomocne w pragmatycznym podejściu do tego zagadnienia.

Systematyzuje rozbudowane zagadnienie do elastycznej strategii dającej bezpieczeństwo oraz stabilność.

Mnogość ruchomych elementów i skomplikowanie architektury mikroserwisów powoduje że znane dotąd strategie pracy z kodem i testami wymagają dedykowanego podejścia. Takiego które zagwarantuje wysoką jakość produktu i sprawną współpracę zespołów nie powiększając jednocześnie kosztu wytworzenia i utrzymania.

Uczestnicy szkolenia:

 • zrozumieją przyczyny i skutki problemów z wyborem poziomu testu do celu który powinien realizować
 • poznają receptury i kryteria doboru i utrwalą strategie testowania dla napotkanych problemów
 • rozpoznają wzorce i antywzorce spotykane na każdym poziomie testów automatycznych

Wyróżniki szkolenia

 • Zagadnienia architektury systemu i testów wspierającej testowalność kodu
 • Najlepsze wzorce i praktyki
 • Aspekty modularyzacji oprogramowania i testów

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Problemy w testowaniu mikroserwisów
  1. Czym jest Architektura Mikroserwisów
   1. Odpowiedzialność serwisów i całego systemu
   2. Odniesienie poziomu testów do poziomu abstrakcji modelu C4
  2. Zyski i koszty rozpraszania
  3. Odpowiedzialność zespołów za serwisy i jakość / testy
  4. Wzorce integracji i kontraktów
   1. Komunikacja Synchroniczna i Asynchroniczna
   2. Różnicowanie relacji między Producentem a konsumentem (OpenHost, Conformist, Consumer-Supplier)
   3. Różnicowanie wzorców komunikatów: Komendy, Zdarzenia i Kwerendy
 2. Strategia testowania logiki
  1. Poziomy testów
  2. Racjonalny dobór zakresu testu do poziomu abstrakcji
  3. Posługiwanie się językiem wymagań biznesowych
  4. Uzasadnienie i koszt dla automatyzacji
 3. Perfekcyjna domena dzięki testom jednostkowym
  1. Na jakie pytania odpowiadają testy jednostkowe
  2. Prawidłowy model jako jednostka testowania
  3. Granice zaufania do testów jednostkowych
  4. Świadome korzystanie z Test Doubles
  5. Testowanie narzędzi i klas pomocniczych
 4. Testy komponentowe
  1. Poprawne formułowanie hipotez do sprawdzenia
  2. Obserwowalne zachowania gwarantowane w testach
  3. Strategie testowania API publicznych i wewnętrznych
  4. Testowanie punktów integracji i infrastruktury
 5. Testy API i GUI
  1. Zakres i odpowiedzialność testu
  2. Rola logiki w testach API
  3. Strategie testowania API publicznych i wewnętrznych
 6. Testy End to End dla Systemu
  1. Wzorce i antywzorce dla zakresu testów systemowych
  2. Zmienność środowisk testowych w architekturze mikroserwisów
  3. Gwarantowanie stałości kontraktów przez testy
 7. Testowanie na produkcji
  1. Jak zagwarantować bezpieczeństwo działania i przeprowadzić w pełni wiarygodne testy
  2. Observability dla pewności działania po wdrożeniu
 8. Wzorce i antywzorce w testowaniu mikroserwisów
  1. Nadużywanie Test Doubles a ich pragmatyczne wykorzystanie
  2. Wzorce na powtarzalne operacje na repozytoriach
  3. Wzorce na czytelne sekcje `given`
  4. Sposoby na wywołania API w sekcji `when`
  5. Ukrywanie złożoności w sekcjach `then`
  6. Wzorce przygotowywania systemu do testów
  7. Wzorce i antywzorce nazewnictwa testów
  8. Rola frameworka w testach
  9. Budowa Testu - najlepsze praktyki
  10. Dodaję nowy feature: kiedy i jaki test napisać
  11. Pokrycie kodu testami


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bottega It Minds Sławomir Sobótka. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się TUTAJ.