Optymalna wydajność: Motywacja i determinacja do działania

Kod: Soft-practices-motywacja
Kategoria: Kompetencje miękkie
Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
Czas trwania: 2
Grupa docelowa:

Szkolenie zostało zaprojektowane dla rozwiązania jednego z kluczowych problemów w zakresie motywowania pracowników.

Klasyczne techniki motywacyjne, przy ich wielu zaletach, mają jednak istotne ograniczenie – do niektórych zadań po prostu trudno jest się pracownikom zmotywować, a nawet jeśli im się to uda, motywacja szybko wygasa i wymaga ponownego rozniecenia. W tym miejscu potrzebny jest drugi element układanki – techniki budowania determinacji.

Tak jak motywację można określić hasłem „co robić, żeby się chciało pracować”, tak determinację należałoby opisać przez „co robić, żeby pracować nawet jak się nie chce.” Połączenie tych dwóch umiejętności pozwala na znaczące zwiększenie zaangażowania pracowników, niezależnie od zlecanych im projektów.

Konkretne umiejętności:
 • precyzyjniejszego formułowania celów, co ułatwi ich realizację,
 • długoterminowego planowania w sposób sprzyjający podtrzymaniu motywacji,
 • tworzenia i modyfikacji nawyków,
 • wydajnego zarządzania ograniczonym zasobem, jakim jest tzw. „siła woli”
 • aktywnego wykorzystywania skłonności do prokrastynacji w produktywny sposób

W trakcie szkolenia przedstawiony zostanie szereg narzędzi i technik wspierających motywację i determinację w codziennej pracy zespołu, omówimy ich ograniczenia i dopasujemy do bezpośrednich potrzeb Państwa firmy.

Wyróżniki szkolenia

Podczas zajęć możesz oczekiwać szczególnych akcentów położonych na poniższe aspekty:

 • Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych trenerów - przedstawiamy treść w sposób preferowany przez technicznych członków zespołu programistycznego: praktyczne i konkretne modele, algorytmy oraz wzorce
 • Bazujemy na metodzie naukowej - czerpiąc z psychologii stosowanej, ekonomii behawioralnej oraz neurologii
 • Prezentujemy bazę narzędzi gotowych do zastosowania już kolejnego dnia po zakończeniu szkolenia

Program Szkolenia

Pobierz program w formacie PDF
 1. Istota motywacji i determinacji
  1. Zalety i ograniczenia technik motywacyjnych
  2. Zalety i ograniczenia technik budowania determinacji
  3. Krzywa motywacji i jej konsekwencje
 2. Struktura nawyku
  1. Generowanie nowych nawyków
  2. Zmiana istniejących nawyków
 3. Znaczenie celów w motywacji
  1. Model E-SMART
  2. Checklisty w planowaniu i realizacji celów
 4. Planowanie długoterminowe
  1. Model Vonneguta
  2. Weryfikacja konsekwencji działania
  3. Technika Dwójmyślenia (Doublethink)
  4. Dopasowanie Perspektyw Czasowej
  5. Propulsion System, technika łaczenia motywacji „od” i „do”
 5. Architektura Procesów Decyzyjnych w życiu osobistym i zawodowym
  1. Generowanie Punktów Decyzyjnych
  2. Usuwanie Punktów Decyzyjnych
  3. Ustalanie Domyślnej Decyzji
  4. Kontrastowanie
  5. Dodawanie Barier
  6. Odejmowanie Barier
 6. Generatywne wykorzystanie prokrastynacji
 7. Higiena psychiczna w motywacji

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zapytaj o szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail/Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń