Adam Borowski

trener

Motto: Pasja jest przyczyną, zrozumienie - środkiem, satysfakcja - celem.

Uwielbiam eksperymentowanie z kodem, rozwija to moją intuicję. W codziennej pracy ważne dla mnie jest, aby tworząc rozwiązania nie ograniczać innych. Gdy myślę o standaryzacji, to wyznaję zasadę wolnego rynku, gdzie rekomendacje powinny konkurować z indywidualnymi rozwiązaniami zespołów.

Przymus i ograniczenia czynią ludzi nieszczęśliwymi. Gdy myślę o API, to pilnuję granic między rozwiązywanym problemem i przypadkiem użycia. Gdy myślę o implementacji, to traktuję deduplikację kodu jako efekt uboczny, a nie cel sam w sobie. Nie lubię magicznych rozwiązań wymagających dodatkowej wiedzy. Magia utrudnia poznanie i zrozumienie. Doceniam nadmierny kod, jeśli pozwala on łatwo poruszać się po systemie.

Specjalizacja trenera

Szkolenia autorskie trenera

Tytuł Kategoria Il. dni
Architektura komponentów w React - tworzenie bibliotek i aplikacji szkolenie komponenty i biblioteki react
JS i Front-end
3 dni
Szczegóły
React - głębokie zanurzenie szkolenie komponenty i biblioteki react
JS i Front-end
4 dni
Szczegóły
Zaawansowane programowanie w TypeScript Szkolenie z zakresu programowania w TypeScript
JS i Front-end
3 dni
Szczegóły