Xamarin:Cross-platformowe aplikacje na systemy iOS i Android

Kod: mobile-.NET Xamarin iOS/Android
Kategoria: Mobilne
Forma: 50% wykłady / 50% ćwiczenia
Czas trwania: 3-5 dni
Odbiorcy: architekci, developerzy
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Szkolenie przygotowuje słuchaczy do tworzenia przenośnego kodu opartego o .NET Framework dla platform iOS i Android.Podczas szkolenia słuchacze będę mieli możliwość tworzenia elementów aplikacji cross-platformowej i zaznajomią się ze scenariuszami ich użycia w budowaniu wspólnego rozwiązania dla tych dwóch mobilnych platform jednocześnie..

Wyróżniki szkolenia

 • Współdzielenie kodu między iOS/Android
 • Niższe koszty wytworzenia i utrzymania

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. iOS
  1. Hello World!
  2. Web View
  3. View Controllers
  4. Obsługa zmiany orientacji ekranu
  5. TableView
  6. Zasoby wbudowane
  7. Nawigacja
  8. Multi-Touch
  9. Warstwa persystencji przy wykorzystaniu Application Preferences
  10. Web Services
  11. Pobieranie obrazów i tekstu
  12. Location-Based Services
  13. SQLite
  14. ADO.NET
 2. Android
  1. Activity – cykl życia
  2. Location Based Services
  3. Broadcasts
  4. Web Service
  5. Pobieranie zasobów
  6. Serwisy oparte o JSON
  7. SQLite
  8. ADO.NET
  9. SharedPreferences
 3. Cross-platform
  1. Strategie reużycia kodu
  2. Xamarin Mobile API
  3. Xamarin Media
  4. Web Services
  5. Threading
  6. Bazy danych


Pobierz program w formacie PDF

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zastałem/am poinformowany/na, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest Bottega IT Minds, ul. Jana Sawy 2, 20-632 Lublin.


Klauzula informacyjna