Wzorce projektowe i ich implementacja w C# oraz testowanie automatyczne

Tytuł: Wzorce projektowe i ich implementacja w C# oraz testowanie automatyczne
Kod: NET-.NET patterns
Kategoria: .NET
Forma: 50% wykłady / 50% ćwiczenia
Czas trwania: 3 dni
Odbiorcy: developerzy, architekci
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Szkolenie prezentuje poprawną implementację popularnych wzorców projektowych.Szkolenie jest przeznaczone dla zaawansowanych programistów, projektantów i architektów poszukujących rozwiązań dla systemów o złożonej logice.Podczas szkolenia stopniowo rozwijamy istniejący system o nowe funkcjonalności korzystając z nabytej wiedzy o wzorcach.

Z uwagi na ilość wzorców jaka jest przedstawiana ćwiczenia polegają często na małych (ale krytycznych) zmianach w istniejącym kodzie.

W trakcie szkolenia poruszamy problemy testowania automatycznego: wpływ stosowania wzorców na testowalność kodu oraz wzorce dla kodu testów.

Wyróżniki szkolenia

 • Niwelowanie długu technicznego na wczesnym etapie
 • Architektura podatna na rozwój, utrzymanie i testowanie
 • Praktyczne, nieakademickie przykłady

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Wprowadzenie
  1. OO - poprawna interpretacja
  2. GRASP
  3. SOLID
  4. Dlaczego warto pamiętać o KISS i DRY
 2. Wzorce
  1. Strategy
   1. Pluginy
   2. Kastomizacja logiki per wdrożenie
   3. Wstrzykiwanie strategii
   4. Modelowanie w stylu funkcyjnym
  2. Adapter
   1. Trywializacja do postacie Wrappera
   2. Value Objects - odpowiedni poziom abstrakcji dla modeli biznesowych
  3. Bridge
   1. Otwarcie na zmiany poprzez podwójną abstrakcję
   2. Nawiązanie do Role Object i Extension Object
  4. Builder
   1. Dostęp do hermetycznych obiektów
   2. Assembler i Object Mother - zastosowanie w testach jednostkowych
  5. Chain of Responsibility
   1. Manager łańcucha - zastodowanie do walidacji
  6. Command
   1. Anti-Command - zastodowanie do operacji undo
   2. Command Handler w architekturach klient-serwer
    1. Wersjonowanie API
    2. Własny framework AOP w 50 linijkach kodu
  7. Composite
   1. Specification w kontekście dynamicznych reguł biznesowych
  8. Decorator
   1. Dynamiczne dziedziczenie
  9. Event Aggregator
  10. Facade
   1. Zmiana API
   2. Redukacja interakcji z serwerem
  11. Factory idiom
  12. Mediator
   1. Orkiestracja skomplikowanego UI
  13. Memento
  14. MVP
  15. MVVM
  16. NULL Object
  17. Observer
   1. Pluginy
   2. Event Broker i Event Bus w architekturze serwerowej
  18. Proxy
  19. Repository
  20. Role Object
   1. Uzależnienie logiki od roli zalogowanego użytkownika
   2. Bezpieczeństwo
   3. Integracja z archetypem biznesowym Party
  21. Singleton
   1. Antywzorzec w przykładach
  22. Service Locator
  23. State
   1. Alternatywne podejścia do konstruowania maszyn stanów
  24. Template Method
   1. Otarcie się o antywzorzec
  25. Unit of Work
  26. Visitor
   1. Wygodny sposób na obsługę typów wyliczeniowych
  27. Rules
 3. Testowanie automatyczne
  1. Wpływ dobrego projektu obiektowego na testowalność kodu
   1. Wysoka kohezja
    1. Zastosowanie SOLID i GRASP
   2. Niski coupling
    1. Zastosowanie Fabryk, Zdarzeń i Strategii
  2. TDD
   1. Podejście Specification First
   2. Cykl Red, Green, Refactor
  3. Narzędzia
   1. Uruchamianie testów
   2. Zaślepki: Mock, Stub, Fake, Spy
   3. Automatyczne uruchamianie testów w tle w Visual Studio
  4. Wzorce tworzenia testów
   1. Testujemy zachowania a nie metody
   2. Arrange, Act, Assert
   3. Przygotowanie stanu
    1. Object Mother
    2. Assembler (Builder)
   4. Sprawdzenie
    1. Assert Object
    2. Matcher


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bottega It Minds Sławomir Sobótka. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się TUTAJ.