Testy wydajnościowe w JMeter w środowisku Cloud z CI/CD

Kod: cloud-jm
Kategoria: Narzędzia
Forma: 20% wykłady / 80% praktyka
Czas trwania: 3 dni
Odbiorcy:
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestnika umiejętności praktycznych z dziedziny testów wydajnościowych z użyciem popularnego narzędzia Apache JMeter.

Podczas szkolenia przedstawione są zagadnienia związane z teorią testów, kierunkiem ich rozwoju oraz przyszłością, które pozwalają uczestnikom zrozumieć szerzej pojętą dyscyplinę Performance Engineering’u. Kurs jest nastawiony na praktykę (80%) z niezbędnym udziałem części teoretycznej (20%).

Podczas szkolenia wykonujemy testy na różnego rodzaju aplikacjach, z którymi spotykamy się w codziennej pracy - tradycyjnych oraz typu SPA (Single-Page Application). Poznajmy również dobre praktyki i nowoczesne metody integracji testów wydajnościowych z CI/CD w środowisku chmurowym.

Po ukończonym szkoleniu uczestnik powinien być w stanie samodzielnie pisać testy wydajnościowe dla aplikacji webowych.

Wyróżniki szkolenia

 • Kurs jest nastawiony na praktykę z niezbędnymi elementami teoretycznymi
 • Poruszamy nie tylko podstawy samego narzędzia JMeter ale również jego zastosowanie do testów w środowiskach chmurowych (na przykładzie Azure)
 • Omawiamy bieżące trendy w obszarze testów wydajnościowych i źródła wiedzy niezbędne w dalszym rozwoju
 • Wykonujemy ćwiczenia praktyczne z zakresu integracji testów wydajnościowych z CI/CD
 • Implementujemy testy z wykorzystaniem Kubernetesa/Dockera

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Teoria testów wydajnościowych, ich rodzaje i zastosowanie
  1. Rodzaje testów i nomenklatura: load, soak, stress, peak testy
  2. Rodzaje AUT (Application-Under-Test): SPA, MPA, Low-Code, No-Code.
  3. Analiza wymagań niefunkcjonalnych, dobór właściwej strategii testowania, najczęściej spotykane przypadki
 2. Trendy w dziedzinie Performance Engineering’u jak się do tego ma Performance Testing
  1. Shift left (k6, locust, DevWeb)
  2. AIOps
  3. Observability
  4. Testy wydajnościowe w CI/CD
  5. Testy wydajnościowe z użyciem przeglądarki: WDS i Lighthouse
 3. Bliższe spojrzenie na AUT. Zapoznanie się z aplikacjami, które będziemy testować:
  1. Strona statyczna i strona z AJAX/HXR.
  2. Aplikacja SPA (Single Page Application)
  3. Wybrana webowa strona publiczna
  4. API z uwierzytelnianiem
 4. Podstawy JMetera i jego architektura
  1. Z czego składa się JMeter
  2. Jak rozszerzyć jego funkcjonalność z użyciem pluginów
  3. Testy rozproszone
 5. Piszemy pierwsze żądania HTTP w JMeterze
  1. Niezbędne elementy planu w JMeter
  2. Użycie HTTP Request Samplera i ewaluacja rezultatów
  3. Listenery - View Results Tree
 6. Różne rodzaje elementów konfiguracyjnych i zmienne użytkownika
  1. Rodzaje elementów w JMeter i kolejność ich wywołania
  2. Użycie User Defined Variables, HTTP Cookie Manager, HTTP Cache Manager
  3. Zastosowanie elementów wprowadzających wartości domyślne - HTTP Request Defaults
  4. Różnica między zmiennymi, zmiennymi użytkownika i parametrami
 7. Kontrolery logiki w JMeterze, Timery
  1. Kontrolery IF i LOOP
  2. Pisanie warunków logicznych w JS, Groovy i Beanshellu
  3. Rodzaje Timerów
  4. Test Fragments, Simple Controller, Module Controller - DRY (Do-not-Repeat-Yourself) Trio
 8. Procesory i Samplery JSR223, elementy skryptowalne w JMeter
  1. Funkcje w JMeterze na wybranych przykładach
 9. Podstawy API JMeter’owego i kilka słów o Groovy
  1. Jak poruszać się po API JMeterowym
  2. Wprowadzenie do języka Groovy
 10. Struktura planu testowego
  1. SetUpThreadGroup, TearDownThreadGroup
 11. Urealistycznianie naszego scenariusza:
  1. Symulacja zachowania przeglądarki
  2. Dwa podejścia do modelowania zachowania użytkownika
 12. Ekstraktory
  1. Omówienie rodzajów ekstraktorów i ich zastosowanie
  2. Boundary Extractor, XpathExtractor,CSSExtractor,Regular Expression Extractor
  3. Testowanie ekstraktorów w Google Chrome i JMeter
 13. Nagrywanie ruchu HTTP i jego odtwarzanie
 14. Uruchamianie testów i generowanie reportów
  1. Jak pracować podczas developmentu, gdzie trzymać kod?
  2. Uruchamianie testów z linii poleceń i z użyciem dockera
  3. Generowanie raportów i “lepszy” sposób na wizualizację danych - backend listenery
 15. Debugowanie testów
  1. Debugowanie skryptów w JMeter (LogLevel, logi)
  2. Debugowanie kodu JMetera
 16. Dobre praktyki na początek
  1. Zalecane praktyki przez twórców JMetera
  2. Utrzymywalność testów
 17. Wprowadzenie do Ciągłego Testowania wydajności i integracji z CI
  1. Uruchamianie testów JMeterowych na Jenkinsie z wykorzystaniem Mavena lub na Azure Cloud
  2. Nowoczesne podejście do testowania wydajności w chmurze z Dockerem i Kubernetes
  3. Narzędzia, które warto znać
 18. Hackathon lub Tematy zaawansowane
 19. Skąd czerpać wiedzę


Pobierz program w formacie PDF

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bottega It Minds Sławomir Sobótka. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się TUTAJ.