Spring Framework - moduły: MVC, Security, JMS, Integration, WS

Kod: Spring -moduły
Kategoria: Spring Framework
Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
Czas trwania: 1-5 dni
Grupa docelowa: developerzy
architekci
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Szkolenie omawia praktyczne aspekty najbardziej popularnych modułów Spring Framework wraz z typowymi scenariuszami wykorzystania: MVC, Security, WebServices, JMS, IntegrationKażdy z modułów przedstawiono w kontekście testowania automatycznego.

Wyróżniki szkolenia

 • Dobór architektury aplikacji
 • Podejście praktyczne
 • Realizacja typowych scenariuszy

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. MVC (2 dni)
  1. Wzorzec Model View Controller z dispatcherem
  2. Big picture, czyli jak to działa w Spring MVC
  3. Kontrolery
   1. Mapowania restowe
   2. Obsługa parametrów
   3. Obsługa różnych typów zawartości (JSON, etc.) i negocjowanie
  4. Model
   1. Mapowanie modelu
   2. Walidacja
   3. Konwersja
  5. Praca z widokiem i view resolvery
  6. Zasięgi
   1. Praca z sesją
   2. Redirect i Flash
  7. Dodatkowe usługi kontenera
   1. Obsługa wyjątków
   2. Obsługa wywołań asynchronicznych
   3. Cache
   4. Internacjonalizacja
  8. Spring MVC Test Framework, czyli jak to testować
   1. Testowanie funkcjonalne (z wykorzystaniem Dispatchera)
 2. Security (1 dzień)
  1. Big picture, czyli jakie problemy rozwiązuje Spring Security i jak to działa
  2. Trzy modele reguł bezpieczeństwa, ich wady i zalety
  3. Jak przechowywać hasła i dane wrażliwe, hashowanie haseł
  4. Rejestracja, logowanie i wylogowywanie
  5. Remember-me, czyli ciasteczka
  6. Zabezpieczenia zasobów webowych
   1. HTTP i HTTPS
   2. Basic access control
   3. Expression based access control
   4. Filtry webowe
  7. SPEL i własne reguły security
  8. Zabezpieczenie metod w beanach
  9. Spring Expression Language
  10. Pisanie testów, a Spring Security
  11. Two phase authentication, czyli zaczynamy myśleć poważnie o bezpieczeństwie
  12. One-time password
  13. SSO w Internecie: OpenID 2, OAuth 2, SSO
 3. Integracja i kolejki (1 dzień)
  1. Integration
   1. Big Picture, czyli jakie problemy rozwiązuje Spring Integration
   2. Omówienie podstawowych komponentów
   3. Rodzaje endpointów
   4. Channel
   5. Routing
   6. Transformacja wiadomości i filtrowanie
   7. Integration w praktyce, zkonsumujmy feeda, wyślijmy emaila
  2. JMS
   1. Big Picture, czyli jakie problemy rozwiązuje Spring JMS
   2. JMS Template
   3. Message driven beans
   4. Konwersja wiadomości
   5. Transakcyjność
   6. Wsparcie w Spring Integration
 4. WebServices (1 dzień)
  1. Teoretyczny wstęp do idei międzyplatformowych Web Serviceów, SOAP, jax-ws, dostępne implementacje
  2. Krótkie wprowadzenie do podejścia Contract Last przy użyciu Spring WS, prezentacja dostępnych narzędzi klienckich: SoapUI, curl, netcat
  3. Ćwiczenie: implementacja prostego Web Service'u przy użyciu DOM'a
  4. Teoretyczne wprowadzenie do WSDL, XSD, podejście Contract First - wady i zalety
  5. Podejście Contract First, TDD przy użyciu narzędzi do generacji kodu, Mavena i testów integracyjnych w SoapUI
  6. Ćwiczenie: napisanie własnego kontraktu dla usługi, napisanie testów, następnie implementacja usługi
  7. Przedstawienie sposobu wywoływania usług zewnętrznych przy użyciu Spring WS
  8. Ćwiczenie: wykorzystanie napisanej usługi przez inną usługę
  9. Rozszerzenia standardu


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zastałem/am poinformowany/na, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest Bottega IT Minds, ul. Jana Sawy 2, 20-632 Lublin.


Klauzula informacyjna