Apache Spark i Hadoop dla analityków danych

Kod: data-science-spark
Kategoria: Analiza danych
Forma: 30% wykłady / 70% warsztaty
Czas trwania: 3 dni
Odbiorcy: architekci, developerzy, analitycy
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Szkolenie przeznaczone jest dla uczestników pracujących w R z małymi zbiorami danych i chcąych się nauczyć SQLa oraz przetwarzania danych w sposób rozproszony z użyciem Hadoopa i Sparka. Szkolenie rozpoczyna się od krótkiego wprowadzenia (w razie potrzeb) do SQL i API Sparka oraz narzędzi: łączenie RStudio i Hadoopa. Kolejne ćwiczenia pozwalają nabyć konkretne umiejętność w zakresie wizualizacji danych i uczenia maszynowego w trakcie budowania kompletnej aplikacji. W trakcie ćwiczeń możemy wybrać dowolną klasę problemu ML. .

Wyróżniki szkolenia

 • Przetwarzania dużych zbiorów danych
 • Dobór narzędzia i modelu do klasy problemu
 • Zrozumienie pryncypiów obliczeń rozproszonych

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Wprowadzenie
  1. Krótka historia Big Data - skąd potrzeba na przechowywanie i przetwarzanie danych w sposób rozproszony
  2. Hadoop i Apache Spark - architektura i możliwości
  3. Różne metodyki pracy z Big Data i R
  4. Dlaczego format i sposób zapisu danych ma znaczenie?
 2. Przetwarzanie danych w sposób rozproszony: SparkSQL oraz SparkR (każde z ćwiczeń wykonujemy najpierw w SQL, a potem w SparkR)
  1. Ładowanie danych do kontekstu, oglądanie danych
  2. Filtrowanie (WHERE) i projekcja (SELECT)
  3. Agregacje jednego zbioru danych (GROUP BY i HAVING)
  4. Łączenie zbiorów danych (JOIN)
  5. Różne algorytmy łączenia danych w świecie rozproszonym: SortMergeOuterJoin i BroadcastHashJoin
  6. Praca z oknami danych i funkcje analityczne (lag, row_number)
  7. Zapis danych i pobieranie wyników do RStudio
 3. Wykorzystanie języka R w sposób rozproszony
  1. Funkcja R’a jako UDF (dapply/gapply)
  2. Łączenie się do klastra Hadoopa bezpośrednio z RStudio i konwersje między R’owymi i Sparkowymi ramkami danych (Dataframes)
 4. Wizualizacja danych
  1. Przetwarzanie danych w Sparku i obrazowanie wyników w R (ggplot)
  2. Apache Superset - otwartoźródłowy system do intuicyjnego tworzenia dashboardów z wykorzystaniem SQL (Presto SQL oraz Hive na Hadoopie) (łącznie 1.5h)
 5. Uczenie maszynowe na dużych danych
  1. Regresja logistyczna w Spark ML Lib
  2. Przekrój pozostałych algorytmów dostępnych w Sparku. Hybrydowy sposób pracy z ML między Sparkiem i R
 6. Budujemy kompletną aplikację wykorzystującą Sparka, algorytmy rekomendacyjne i R’a - łącznie 3h
  1. Analiza możliwych podejść do danych
  2. Porównanie wydajności różnych sposób
  3. Optymalizacja parametrów modelu
  4. Jak debugować problemy z przetwarzaniem
 7. Porównanie pracy z Big Data w środowisku chmurowym (na przykładzie AWS) z klasycznymi dystrybucjami - 1h*
 8. Przegląd komercyjnych narzędzi do wizualizacji danych, porównanie funkcjonalności - 1h*


Pobierz program w formacie PDF

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zastałem/am poinformowany/na, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest Bottega IT Minds, ul. Jana Sawy 2, 20-632 Lublin.


Klauzula informacyjna