Testowanie akceptacyjne i end-to-end aplikacji web przy użyciu narzędzia Cucumber i języka Ruby w metodyce BDD

Tytuł: Testowanie akceptacyjne i end-to-end aplikacji web przy użyciu narzędzia Cucumber i języka Ruby w metodyce BDD
Kod: RoR-cucumber
Kategoria: Ruby on Rails
Forma: 30% wykłady / 70% warsztaty
Czas trwania: 3 dni
Odbiorcy: testerzy, developerzy
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Szkolenie służy nabyciu konkretnych umiejętności w zakresie technik BDD w oparciu o narzędzie Cucumber i język Ruby.

Rozpoczniemy od krótkiego repetytorium z języka Ruby, idei BDD, architektury testów, przeglądu wzorców, dobrych i złych scenariuszy, by przejść do praktycznego przećwiczenia przedstawionych koncepcji. Będziemy pisać testy automatyczne do przygotowanej wcześniej aplikacji webowej, która udostępnia zarówno API jak i webowy interfejs użytkownika.

Wyróżniki szkolenia

 • Nauka poprzez ćwiczenia praktyczne
 • Poznanie pełnego procesu wytwarzania oprogramowania w oparciu o Behavior Driven Development
 • Szybkie tworzenie w pełni testowalnych aplikacji internetowych z wykorzystaniem Ruby

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Język Ruby
  1. Filozofia
  2. Różnice pomiędzy dynamicznie a statycznie typowanymi językami programowania
  3. Podstawowe konstrukcje języka (Metody, Klasy, Moduły, Bloki, Sterowanie, Wyrażenia regularne, Yield)
  4. Podstawowe typy (Teksty, Liczby, Tablice, Mapy)
  5. Programowanie zorientowane obiektowo
  6. Metaprogramowanie
  7. Podejście funkcyjne
  8. Idiomy języka Ruby
 2. Behavior Driven Development
  1. Zalety bliskiej współpracy z klientem
   1. Rola dostawcy, rola klienta w testach akceptacyjnych
  2. Tworzenie aplikacji podejściem BDD
  3. Techniki tworzenia scenariuszy akceptacyjnych
   1. Podejście deklaratywne zamiast imperatywnego
    1. Unikanie pisania "skryptów klikania"
    2. Raczej: "co ma być" niż "co trzeba zrobić"
   2. Odporność scenariuszy na zmiany systemu
   3. Wady kruchych scenariuszy
  4. Podejście dwuwarstwowe
   1. Warstwa Flow - User Story
   2. Warstwa Automatyzacji interakcji z systemem
  5. Narzędzia i wzorce
   1. Cucumber - najlepsze praktyki
   2. Capybara – testowanie GUI
   3. Page Object - antywzorzec powodujący powstawanie kruchych testów
   4. Feature Object - bezpieczna alternatywa dla Page Object
   5. Technika ujednolicania testów wykonywanych poprzez GUI i Servisy – Agenty
 3. Warsztaty
  1. Instalacja środowiska
  2. Tworzenie testów akceptacyjnych i e2e aplikacji webowej
   1. Zapoznanie z aplikację którą będziemy testować
   2. Testowanie automatyczne na poziomie API
   3. Testowanie automatyczne na poziomie GUI


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bottega It Minds Sławomir Sobótka. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się TUTAJ.